Livslång vägledning

Svenska enheten för bildningsväsendet har ett specialuppdrag inom livslång vägledning. Vi koordinerar och utvecklar vägledningstjänsterna för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om livslång vägledning.  

Svenska enheten: 

  • ordnar de finlandssvenska vägledardagarna 
  • ordnar fortbildning för vägledare, elev- och studiehandledare 
  • har medlemskap i Nationella forumet för livslång vägledning 
  • jobbar i olika nätverk för att utöka vägledningstjänsterna 
  • driver de regionala LIV-sektionerna i Egentliga Finland, Nyland, Österbotten och Mellersta Österbotten  

Rapport:

Sammanställning av förfrågan gällande studiehandledningen i grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet

Tilläggsuppgifter:

Carola Bryggman 
Michael Mäkelä
Disa Widell 

e-post: ([email protected]

Grundläggande konstundervisning

Tillgången till grundläggande konstundervisning ser olika ut i Svenskfinland. Genom nätverksarbete säkerställer vi jämlik tillgång till grundläggande konstundervisning och stöder anordnarna i deras arbete att nå en bredare målgrupp. 

Tilläggsuppgifter: 

Malin Eriksson 
e-post: ([email protected]

Tutorlärarnätverket i Svenskfinland

Tutorlärarverksamheten i grundskolorna påbörjades 2016 och utbildningsanordnare har sedan dess kunnat ansöka om understöd varje år från Utbildningsstyrelsen. Tillsammans med Utbildningsstyrelsen samkoordinerar svenska enheten nätverket för tutorlärare i Svenskfinland.   

Från och med hösten 2019 finns fyra svenskspråkiga tutornätverk:  

  • Bothnia Tutors2.0  
  • Tutorlärarna i Östra Nyland  
  • Tutorlärarnätverket i Jakobstadsregionen  
  • Tutor Syd3.0                 

Tutornätverken dokumenterar sin tutorlärarverksamhet på www.tutorlarare.fi.

Tutorlärarverksamheten på Utbildningsstyrelsens webbsidor

Tilläggsuppgifter: 

Fredrik Åman 
e-post: ([email protected]

Lärande och kultur på språköarna

Svenska enheten för bildningsväsendet jobbar aktivt för att stöda daghemmen, skolorna och biblioteken på språköarna. Vi gör detta främst genom att ordna fortbildning som tar fasta på språköarnas identitetsfrågor, pedagogiska utmaningar och språkstödande bibliotekssamarbete.

Tilläggsuppgifter: 

Disa Widell, fortbildning
Susanne Ahlroth, bibliotek
Malin Eriksson, småbarnspedagogik  

e-post: ([email protected]