Information om Soteri för serviceproducenter inom privat småbarnspedagogik 

Tillsammans med regionförvaltningsverken bereder Valvira ett nytt register över serviceproducenter, Soteri. Till Soteri sammanställs uppgifter om samtliga serviceproducenter inom social- och hälsovården samt om privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik av vilka tillstånd eller registrering förutsätts. Ibruktagande av Soteri grundar sig på lagen om tillsynen över social- och hälsovården och lagen om småbarnspedagogik. 

Nytt register över privat småbarnspedagogik för tillsynsmyndigheter

Till Soteri sammanställs uppgifter om samtliga serviceproducenter inom social- och hälsovården samt om privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik av vilka tillstånd eller registrering förutsätts. Information flyttas från det gamla Valveri registret till Soteri avgiftsfritt och i den formen som de har registrerats.

Läs mer i Valviras nyhet Nytt register över serviceproducenter för tillsynsmyndigheter (på Finska).

Kom ihåg att ansöka om tillstånd under övergångsperioden

Från den 1 januari 2023 behöver privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik tillstånd för sin verksamhet. Varje serviceproducent som redan nu finns i registret måste ansöka om tillstånd att bedriva privat daghemsverksamhet under övergångsperioden och senast den 31 december 2026.

Läs mer information för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik.

Kontakta oss

Tekniska frågor om Soteri: [email protected]

Hanna-Leena Sippola, överinspektör, [email protected], tel. 0295 209 350