Kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverkets kontaktuppgifter

Vår kommunikationsenhet

Vår kundservice

Vår kundservice ger dig råd i frågor, om du kontaktar oss i ett ärende som gäller dig själv eller din sammanslutning, till exempel ett tillståndsärende. Du hittar kundservices kontakuppgifter på vår webbsida: Kundservice.

Personsökning

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus

[email protected]
Telefonväxel 0295 016 000  
Fax 0295 016 661  
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Miljötillstånd: [email protected]  
 • Kommunikationsenheten: kommunikationschef [email protected], kommunikationschef för miljötillstånd [email protected].   

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-post, inklusive bilagorna kan vara högst 50 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Mottagande av handlingar vid statens gemensamma serviceställen

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Kontoret i Helsingfors 

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
Fax: 0295 016 661

Kontoret i Kouvola  

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen). 

Besöksadress: Valimontie 5, Kouvola 
Fax: 0295 016 661 

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg. 

Besöksärenden hos verksamhetsstället i Kouvola från och med 1.1.2021

Kundtjänsten vid verksamhetsstället i Kouvola sköts från och med den 1 januari 2021 i NTM-centralens receptionsdisk i Salpakeskus (vid adressen Salpausselänkatu 22). 

Kundmöten i regionförvaltningsverkets kundutrymmen avtalas genom förhandstidsbokning:

 • per telefon via växeln 0295 016 000
 • per e-post med den sakkunniga som har hand om det aktuella ärendet (kontaktuppgifterna fås vid behov via växeln).

Ärenden som rör miljötillstånd  

Huvudkontoret i Tavastehus 
Ansvarsområdet för miljötillstånd 

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
Fax 0295 016 661 

Kontoret i Helsingfors 
Ansvarsområdet för miljötillstånd 

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors

Kontoret i Åbo 
Postadress: PB 4, 13035 AVI (post som inte behöver diarieföras)
Besöksadress: Självständighetsplan 2, Åbo  

Arbetarskyddet 

Vi betjänar kunder per telefon via den nationella telefonjouren tfn 0295 016 620 och per e-post [email protected].

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats. 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider. 

överdirektör Merja Ekqvist 
ledningens assistent Taina Kemppi, tfn 0295 016 051 

Basservice, rättsskydd och tillstånd  

 • direktör Riku-Matti Lehikoinen, tfn 0295 016 155 
 • chef för alkoholförvaltningsenheten Samuel Haataja, tfn 0295 016 111 
 • chef för näringstillsynsenheten Ilkka Heikkilä, tfn 0295 016 081 
 • chef för rättsskyddsenheten Esa Tommiska, tfn 0295 016 213
 • chef för klagomål om social- och hälsovården Meiju Heikkinen, tfn 0295 016 382
 • chef för registrering av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster Mikko Floréen, tfn 0295 016 484
 • chef för tillsyn över social- och hälsovården Niina Oresmaa, tfn 0295 016 356
 • chef för hälsa, välmående och säkerhet Anne Hiiri, tfn 0295 016 067 
 • chef för miljö- och hälsoskyddsenheten Tanja Häkkinen, tfn 0295 016 464
 • chef för enheten för tillgänglighetstillsyn Sanna Sinisalo, tfn 0295 016 687

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • direktör Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089
 • biträdande direktör, chef för beredskapsenheten Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089
 • räddningsöverinspektör, enhetschef för räddningsväsendet Mira Leinonen, tfn 0295 016 572
 • specialplanerare Riikka Sivunen, tfn 0295 016 139  

Miljötillstånd 

 • direktör Teemu Lehikoinen, tfn 0295 016 415
 • chef för miljöskyddsenheten Anna Laiho, tfn 0295 016 368 
 • chef för vattenenheten Maria Kukonlehto, tfn 0295 016 214 
 • chef för stödtjänstenheten Malin Kuurberg, tfn 0295 016 411  
 • ymparistoluvat.etela(at)avi.fi 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • direktör Marja-Liisa Keski-Rauska, tfn 0295 018 815
 • planerare Kirsi Pekkanen, tfn 0295 016 557  
 • chef för undervisningsenheten Satu Kilpinen, tfn 0295 016 194  
 • chef för kulturenheten Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537  

Arbetarskyddet

 • förvaltningsdirektör Henrika Räsänen

Kommunikation 

 • kommunikationschef Tiia Tiesmäki, tfn 0295 016 131
 • kommunikationschef (miljötillstånd) Tiina Strand, tfn 0295 018 837

Vi behandlar endast nätfakturor. Skicka din faktura som nätfaktura enligt Europanormen via statsförvaltningens nätfakturaoperatör Posti Messaging Oy. Du kan skicka bilagor i pdf-format tillsammans med nätfakturan.

Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
Nätfakturaadress/EDI-signum: 00371094544636101
Nätfakturaadress / PEPPOL-adress: 0216:00371094544636101
FO-nummer: 1094544-6
Momsnummer: FI10945446
Fakturans referensuppgifter: uppgifter som beställaren gett

Kontrollera att fakturan innehåller alla referensuppgifter som beställaren gett, åtminstone verksamhetsenhetskoden och beställarens namn. Detta gör behandlingen av din faktura smidigare. Fakturans betalningsvillkor är 21 dagar enligt de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling av tjänster och varor.

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller pappersfakturor, eftersom dessa inte är nätfakturor (Lag 241/2019). Se till att din faktura uppfyller de obligatoriska kraven på fakturans innehåll som fastställs i mervärdesskattelagen. Vi betalar inte felaktiga eller bristfälliga fakturor, utan returnerar dem till avsändaren utan att betala dem.

Om du inte har ett system som genererar nätfakturor kan du använda statens leverantörsportal Handi eller tjänsten Basware Portal för att sammanställa och skicka nätfakturor. 

Statens leverantörsportaler för sändning av nätfakturor samt anvisningar för användning av leverantörsportalerna finns på Statskontorets webbplats (statskontoret.fi)

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019 (finlex.fi)

Skatteförvaltningens anvisning Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen (skatt.fi)

Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster och varor (vm.fi)

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet hjälper i frågor som gäller användningen av leverantörsportalen Handi må–fr kl. 8.00–16.15 (finsk tid). Palkeets kundstöd tfn 0295 564 060 och e-post [email protected]

Östra Finland

Regionförvaltningsverket i Östra Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 2, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Östra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Raatihuoneenkatu 5, S:t Michel

[email protected]
Telefonväxel 0295 016 000  
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.
 • Arbetarskyddet: [email protected] | Kommunikation: [email protected]
 • Kommunikation: Kommunikationschef Auli Posti, [email protected] 

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-post, inklusive bilagorna kan vara högst 50 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss. 

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Kontoret i Joensuu

Postadress: PB 2, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Östra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Kauppakatu 40, Joensuu

Kontoret i Kuopio

Postadress: PB 2, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Östra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Hallituskatu 12-14, Kuopio

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg. 

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats.

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

Kundservice och andra kontaktkanaler

Överdirektör Markku Tervahauta, tfn 0295 016 000 
Överdirektörens sekreterare, planerare Sirpa Kesonen, tfn 0295 016 909  

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • Direktör Ulla Ahonen, tfn 0295 016 888

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • Direktör Anu Liljeström, tfn 0295 016 224  

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • Direktör Kai Horelli, tfn 0295 016 870  

Arbetarskyddet 

 • Direktör Markku Rautio, tfn 0295 016 000
 • tyosuojelu.ita(at)avi.fi  

Miljötillstånd  

 • Direktör Johanna Ahonen, tfn 0295 016 867  

Kommunikation  

 • Kommunikationschef Auli Posti, tfn 0295 016 854 

Personsökning

Vi behandlar endast nätfakturor. Skicka din faktura som nätfaktura enligt Europanormen via statsförvaltningens nätfakturaoperatör Posti Messaging Oy. Du kan skicka bilagor i pdf-format tillsammans med nätfakturan.

Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
Nätfakturaadress/EDI-signum: 00371094822536301
Nätfakturaadress / PEPPOL-adress: 0216:00371094822536301
FO-nummer: 1094822-5
Momsnummer: FI10948225
Fakturans referensuppgifter: uppgifter som beställaren gett

Kontrollera att fakturan innehåller alla referensuppgifter som beställaren gett, åtminstone verksamhetsenhetskoden och beställarens namn. Detta gör behandlingen av din faktura smidigare. Fakturans betalningsvillkor är 21 dagar enligt de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling av tjänster och varor.

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller pappersfakturor, eftersom dessa inte är nätfakturor (Lag 241/2019). Se till att din faktura uppfyller de obligatoriska kraven på fakturans innehåll som fastställs i mervärdesskattelagen. Vi betalar inte felaktiga eller bristfälliga fakturor, utan returnerar dem till avsändaren utan att betala dem.

Om du inte har ett system som genererar nätfakturor kan du använda statens leverantörsportal Handi eller tjänsten Basware Portal för att sammanställa och skicka nätfakturor. 

Statens leverantörsportaler för sändning av nätfakturor samt anvisningar för användning av leverantörsportalerna finns på Statskontorets webbplats (statskontoret.fi)

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019 (finlex.fi)

Skatteförvaltningens anvisning Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen (skatt.fi)

Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster och varor (vm.fi)

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet hjälper i frågor som gäller användningen av leverantörsportalen Handi må–fr kl. 8.00–16.15 (finsk tid). Palkeets kundstöd tfn 0295 564 060 och e-post [email protected]

Lappland

Regionförvaltningsverket i Lapplands huvudkontor 

Postadress: PB 3, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Lapplands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Pilke, Ounasjoentie 6, Rovaniemi

[email protected] 
Telefonväxel 0295 016  000 

Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden. 
 • Arbetarskyddet: [email protected] 
 • Kommunikationsenheten: kommunikationschef [email protected]

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss. 

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats.

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider. 

Överdirektör Kristiina Poikajärvi, tfn 0295 016 654 
Planerare Satu Salonen, tfn 0295 017 029

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • Direktör Marja-Lea Hallikainen , tfn 0295 017 065
 • Avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • Direktör Kaisa Post, tfn 0295 017 355  
 • Planerare Outi Savolainen, tfn 0295 017 380 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • Direktör Joni Henttu, tfn 0295 017 364 

Kommunikation 

 • Kommunikationschef Anne Leinonen, tfn 0295 017 313

Vi behandlar endast nätfakturor. Skicka din faktura som nätfaktura enligt Europanormen via statsförvaltningens nätfakturaoperatör Posti Messaging Oy. Du kan skicka bilagor i pdf-format tillsammans med nätfakturan.

Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
Nätfakturaadress/EDI-signum: 00370245428436601
Nätfakturaadress / PEPPOL-adress: 0216:00370245428436601
FO-nummer: 0245428-4
Momsnummer: FI02454284
Fakturans referensuppgifter: uppgifter som beställaren gett

Kontrollera att fakturan innehåller alla referensuppgifter som beställaren gett, åtminstone verksamhetsenhetskoden och beställarens namn. Detta gör behandlingen av din faktura smidigare. Fakturans betalningsvillkor är 21 dagar enligt de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling av tjänster och varor.

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller pappersfakturor, eftersom dessa inte är nätfakturor (Lag 241/2019). Se till att din faktura uppfyller de obligatoriska kraven på fakturans innehåll som fastställs i mervärdesskattelagen. Vi betalar inte felaktiga eller bristfälliga fakturor, utan returnerar dem till avsändaren utan att betala dem.

Om du inte har ett system som genererar nätfakturor kan du använda statens leverantörsportal Handi eller tjänsten Basware Portal för att sammanställa och skicka nätfakturor. 

Statens leverantörsportaler för sändning av nätfakturor samt anvisningar för användning av leverantörsportalerna finns på Statskontorets webbplats (statskontoret.fi)

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019 (finlex.fi)

Skatteförvaltningens anvisning Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen (skatt.fi)

Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster och varor (vm.fi)

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet hjälper i frågor som gäller användningen av leverantörsportalen Handi må–fr kl. 8.00–16.15 (finsk tid). Palkeets kundstöd tfn 0295 564 060 och e-post [email protected]

Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 4, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Självständighetsplan 2, Åbo

[email protected]  
Telefonväxel 0295 016  000 

Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Kommunikationsenheten: kommunikationschef [email protected]   

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-post, inklusive bilagorna kan vara högst 50 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Kontoret i Mariehamn (arbetarskyddet)

Postadress: PB 9, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverkets PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Torggatan 16, Mariehamn

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg. 

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats.

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

Tjänstgörande överdirektör Ilkka Horelli , tfn 0295 018 061

 • Överdirektörens sekreterare, planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052 

Basservice, rättsskydd och tillstånd

 • Direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094 
 • Enhetschef, klagomål och tillsyn inom social- och hälsovården, Pia Leikasto, tfn. 0295 018 033
 • Enhetschef, registrering av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster , Pauli Kamsula, tfn 0295 018 083
 • Enhetschef för näringstillsyn, Pepe Uskelin, tfn 0295 018 124 
 • Enhetschef för miljö- och hälsoskyddet, Jani Soini, tfn 0295 018 115
 • Chef för projektenheten, Jaana Jaakkola, tfn 0295 018 070

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • Direktör Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • Biträdande direktör Tero Kuusisto , tfn 0295 018 009 

Arbetarskyddet  

 • Direktör Riitta Sulameri, tfn 0295 018 168 
 • Enhetschef för tillsyn av byggande, transport och sjöfart Anette Lehtonen tfn 0295 018 184  
 • Enhetschef för tillsyn av industri Mervi Suokas tfn 0295 018 185
 • Enhetschef för tillsyn av tjänster Jan Mikkonen tfn 0295 018 163 
 • Enhetschef för tillsyn på Åland och tillsyn av jurister och utländsk arbetskraft Anu Ikonen tfn 0295 018 143  
 • Enhetschef för tillsyn av den offentliga förvaltningen Ulla Riikonen tfn 0295 018 174  

Ledningens stödenhet 

 • Enhetschef Raija Hurskainen, tfn 0295 018 040  

Regionförvaltningsverkens internrevision 

 • Chef för intern revision Kristina Alakylä, tfn 0295 018 135 

Kommunikation 

 • Kommunikationschef Mari Kaarnavaara-Puutio, tfn 0295 016 410

Vi behandlar endast nätfakturor. Skicka din faktura som nätfaktura enligt Europanormen via statsförvaltningens nätfakturaoperatör Posti Messaging Oy. Du kan skicka bilagor i pdf-format tillsammans med nätfakturan.

Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
Nätfakturaadress/EDI-signum: 00371095237136201
Nätfakturaadress / PEPPOL-adress: 0216:00371095237136201
FO-nummer: 1095237-1
Momsnummer: FI10952371
Fakturans referensuppgifter: uppgifter som beställaren gett

Kontrollera att fakturan innehåller alla referensuppgifter som beställaren gett, åtminstone verksamhetsenhetskoden och beställarens namn. Detta gör behandlingen av din faktura smidigare. Fakturans betalningsvillkor är 21 dagar enligt de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling av tjänster och varor.

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller pappersfakturor, eftersom dessa inte är nätfakturor (Lag 241/2019). Se till att din faktura uppfyller de obligatoriska kraven på fakturans innehåll som fastställs i mervärdesskattelagen. Vi betalar inte felaktiga eller bristfälliga fakturor, utan returnerar dem till avsändaren utan att betala dem.

Om du inte har ett system som genererar nätfakturor kan du använda statens leverantörsportal Handi eller tjänsten Basware Portal för att sammanställa och skicka nätfakturor. 

Statens leverantörsportaler för sändning av nätfakturor samt anvisningar för användning av leverantörsportalerna finns på Statskontorets webbplats (statskontoret.fi)

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019 (finlex.fi)

Skatteförvaltningens anvisning Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen (skatt.fi)

Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster och varor (vm.fi)

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet hjälper i frågor som gäller användningen av leverantörsportalen Handi må–fr kl. 8.00–16.15 (finsk tid). Palkeets kundstöd tfn 0295 564 060 och e-post [email protected]

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 5, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Wolffskavägen 35, Vasa

[email protected]
Telefonväxel 0295 016  000  
Fax 06-317 4817 
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär):  [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Kommunikation:  kommunikationschef Jenni Westö ([email protected]; tf. 0295 018 477)  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. E-postens storlek med bilagorna kan vara högst 50 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Kontoret i Tammerfors  

Postadress: PB 5, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Yliopistonkatu 38, Tammerfors
  
Kontoret  i Jyväskylä  

Postadress: PB 5, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Hannikaisenkatu 47, 40100 Jyväskylä

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg.  

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats. 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

Överdirektör Marko Pukkinen  
Överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich, tfn 0295 018 511  

Basservice, rättsskydd och tillstånd   

 • Direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549
 • Chef för näringstillsynsenheten Maarit Laaninen, tfn 0295 018 552
 • Chef för rättsskyddsenheten Kristian Dahl, tfn 0295 018 528
 • Chef för social- och hälsovårdsenheten Niina Siirilä, tfn 0295 018 563
 • Chef för miljö- och hälsoskyddsenheten Matti Nyberg, tfn 0295 018 572 

Undervisnings- och kulturväsendet  

 • Direktör Esa Kaunisto, tfn 0295 018 150

Svenska enheten för bildningsväsendet

 • Direktör Marianne West-Ståhl, tfn 0295 018 623 

Räddningsväsendet och beredskapen   

 • Direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800 

Arbetarskyddet  

 • Direktör Hanna Makkula, tfn 0295 018 559

Miljötillstånd  

 • Direktör Tarja Savea, tfn 0295 018 777 

Kommunikation 

 • praktikant Joel Länsimäki, tfn 0295 018 234
 • andra kontaktuppgifter inom kommunikation avi.fi/sv/kommunikation

Vi behandlar endast nätfakturor. Skicka din faktura som nätfaktura enligt Europanormen via statsförvaltningens nätfakturaoperatör Posti Messaging Oy. Du kan skicka bilagor i pdf-format tillsammans med nätfakturan.

Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
Nätfakturaadress/EDI-signum: 00372284140936401
Nätfakturaadress / PEPPOL-adress: 0216:00372284140936401
FO-nummer: 2284140-9
Momsnummer: FI22841409
Fakturans referensuppgifter: uppgifter som beställaren gett

Kontrollera att fakturan innehåller alla referensuppgifter som beställaren gett, åtminstone verksamhetsenhetskoden och beställarens namn. Detta gör behandlingen av din faktura smidigare. Fakturans betalningsvillkor är 21 dagar enligt de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling av tjänster och varor.

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller pappersfakturor, eftersom dessa inte är nätfakturor (Lag 241/2019). Se till att din faktura uppfyller de obligatoriska kraven på fakturans innehåll som fastställs i mervärdesskattelagen. Vi betalar inte felaktiga eller bristfälliga fakturor, utan returnerar dem till avsändaren utan att betala dem.

Om du inte har ett system som genererar nätfakturor kan du använda statens leverantörsportal Handi eller tjänsten Basware Portal för att sammanställa och skicka nätfakturor. 

Statens leverantörsportaler för sändning av nätfakturor samt anvisningar för användning av leverantörsportalerna finns på Statskontorets webbplats (statskontoret.fi)

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019 (finlex.fi)

Skatteförvaltningens anvisning Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen (skatt.fi)

Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster och varor (vm.fi)

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet hjälper i frågor som gäller användningen av leverantörsportalen Handi må–fr kl. 8.00–16.15 (finsk tid). Palkeets kundstöd tfn 0295 564 060 och e-post [email protected]

Norra Finland

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 6, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Norra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Linnankatu 3, Uleåborg

[email protected]  
Telefonväxel 0295 016 000

Öppet: mån - fre kl. 8.00–16.15   

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]
  Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  

 • Arbetarskyddet: [email protected]  

 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-post, inklusive bilagorna kan vara högst 50 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg.  

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats. 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

överdirektör Kaisa Ainasoja, tfn 0295 017 345
överdirektörens assistent, [email protected]

Ledningens stödenhet 

 • konsultativ tjänsteman Tommi Lantto, tfn 0295 017 701  
 • utvecklingschef Siiri Oinas-Panuma, tfn 0295 017 535  

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • stf. direktör Maria Siurua, tfn 0295 017 546  
 • planerare Riitta Kinnunen, tfn 0295 017 516  
 • hälso- och sjukvårdsenheten, chef regionförvaltningsöverläkare Pasi Hirvikoski,  tfn 0295 017 598  
 • socialvårdsenheten, chef överinspektör för socialvården Mirka Mäkipää,  tfn 0295 017 021 
 • näringstillsynsenheten, chef jurist Matti Pihlajamaa,  tfn 0295 017 584
 • miljö- och hälsoskyddsenheten, chef jurist Sinikka Siniluoto-Heikkinen, tfn 0295 017 591  

Undervisnings- och kulturväsendet

 • direktör Veijo Kosola, tfn 0295 017 570  

Räddningsväsendet och beredskapen

 • direktör Petteri Koskinen, tfn 0295 017 544  
 • avdelningssekreterare Tiina Ulvinen, tfn 0295 017 079  
 • avdelningssekreterare Sirpa Hassila, tfn 0295 017 553  

Arbetarskyddet  

 • direktör Hanna-Kaisa Rajala, tfn. 044 7159 516  

Miljötillstånd  

 • direktör (fast löptid) Sami Koivula, tfn 0295 017 651  

Kommunikation  

 • Kommunikationschef Marjo Kemi, tfn 0295 017 071

Vi behandlar endast nätfakturor. Skicka din faktura som nätfaktura enligt Europanormen via statsförvaltningens nätfakturaoperatör Posti Messaging Oy. Du kan skicka bilagor i pdf-format tillsammans med nätfakturan.

Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
Nätfakturaadress/EDI-signum: 00370245422536501 
Nätfakturaadress / PEPPOL-adress: 0216:00370245422536501 
FO-nummer: 0245422-5
Momsnummer: FI02454225
Fakturans referensuppgifter: uppgifter som beställaren gett

Kontrollera att fakturan innehåller alla referensuppgifter som beställaren gett, åtminstone verksamhetsenhetskoden och beställarens namn. Detta gör behandlingen av din faktura smidigare. Fakturans betalningsvillkor är 21 dagar enligt de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling av tjänster och varor.

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller pappersfakturor, eftersom dessa inte är nätfakturor (Lag 241/2019). Se till att din faktura uppfyller de obligatoriska kraven på fakturans innehåll som fastställs i mervärdesskattelagen. Vi betalar inte felaktiga eller bristfälliga fakturor, utan returnerar dem till avsändaren utan att betala dem.

Om du inte har ett system som genererar nätfakturor kan du använda statens leverantörsportal Handi eller tjänsten Basware Portal för att sammanställa och skicka nätfakturor. 

Statens leverantörsportaler för sändning av nätfakturor samt anvisningar för användning av leverantörsportalerna finns på Statskontorets webbplats (statskontoret.fi)

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019 (finlex.fi)

Skatteförvaltningens anvisning Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen (skatt.fi)

Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster och varor (vm.fi)

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet hjälper i frågor som gäller användningen av leverantörsportalen Handi må–fr kl. 8.00–16.15 (finsk tid). Palkeets kundstöd tfn 0295 564 060 och e-post [email protected]