Så här identifierar du dig och ger fullmakter i olika e-tjänster

Regionförvaltningsverket använder Suomi.fi-identifiering i olika e-tjänster där användaren måste identifieras på ett tillförlitligt sätt.

Med tjänsten Suomi.fi kan du logga in i e-tjänster som kräver identifiering. Suomi.fi drivs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV). För att identifiera dig behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Fullmakter

I Suomi.fi-fullmakter kan privatpersoner, företag och sammanslutningar ge någon annan fullmakt att sköta ärenden på deras vägnar. Det görs med en elektronisk fullmakt vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. Om du vill uträtta ärenden för någon annans räkning kontrolleras dina giltiga fullmakter i fullmaktsregistret.
När du ger en fullmakt identifierar du dig först i Suomi.fi och väljer till vems fullmakter du vill övergå. Därefter väljer du en eller flera fullmaktstagare och de ärenden som de kan sköta. Fullmakten gäller under den tid du bestämmer. När du begär fullmakt börjar den gälla först när fullmaktsgivaren har godkänt fullmakten.

Mer information och stöd för användningen av tjänsterna i Suomi.fi får du av DVV:s kundtjänst.
Identifikation – Suomi.fi
Fullmakter - Suomi.fi (att sköta ärenden för ett företags eller en sammanslutnings räkning)