Ungdomsarbete i kommunerna 

Ungdomsarbete och -politik hör i enlighet med ungdomslagen till kommunens uppgifter. Kommunerna ordnar tjänster och lokaler för unga samt stöder de ungas medborgarverksamhet. Undervisnings- och kulturministeriet stöder det kommunala ungdomsarbetet med statsandelar och understöd. 

Vid regionförvaltningsverket stöder vi kommunernas ungdomsarbete och samarbetar i regionala nätverk för ungdomsarbete. Vi beviljar också statsunderstöd för ungdomsarbete.

Vi producerar information om det kommunala ungdomsarbetet

Vi gör rapporter och statistik om det kommunala ungdomsarbetet. Vi har sammanställt dem på vår webbplats nuorisotilastot.fi. På webbplatsen finns till exempel information om hurdana tjänster inom ungdomsarbetet som finns tillgängliga i de olika kommunerna. Statistiken grundar sig i huvudsak på enkätsvar som kommunerna själva meddelat.  Vi har visualiserat informationen på webbplatsen med hjälp av bilder, grafer och tabeller.   

Regional samordning av ungdomsarbetet

Den regionala koordinatorn stöder kompetensen och kvaliteten inom ungdomsarbetet inom sitt eget verksamhetsområde samt delar information om ämnet. Den regionala koordinatorn samlar ihop regionala samarbetsnätverk samt ordnar möten och gemensamma evenemang. Vi samarbetar med den regionala koordinatorn för att utveckla ungdomsarbetet.

Från regionförvaltningsverket finansierar vi den regionala samordningen av ungdomsarbetet med understödsformen Utveckling av ungdomsverksamhet på regional och lokal nivå. 

Koordinatorernas kontaktuppgifter regionvis

Salla Juha, koordinator
[email protected]
Tfn 040626 7554

Saara Kiiskinen, koordinator
[email protected]
Tfn 040 194 1595

Tuija Palomäki 
Koordinator, Etelä-Pohjanmaan opisto
[email protected]
Tfn 0400 724 584

Jonna Juhola
Regional koordinator för ungdomsarbetet
[email protected] 
Tfn 040 831 3580 

Riku Jurvanen
Koordinator
[email protected]
Tfn 050 462 0813
 

Ritva Saarikettu 
Koordinator för klassiskt ungdomsarbete, koordinator för internationella ärenden
[email protected]
Tfn 0500 902 330

Mia Salonen
Koordinator för klassiskt ungdomsarbete
[email protected]
Tfn 040 514 5470

Mari Syväjärvi
Koordinator för öppet ungdomsarbete
[email protected]
Tfn 040 768 7778

Antti Korhonen
Koordinator för ungdomsarbetet
[email protected] 
Tfn 0447151917

Sami Sorjonen
Koordinator för ungdomsarbetet
[email protected]
Tfn +358447151953

Sanna Järvensivu 
Chef för ungdomsservicen
[email protected] 
Tfn +35834851926

Norra Österbotten:

Auli Mikkola
Koordinator för ungdomsarbetet
[email protected]
Tfn 050 5423404  

Kajanaland och Koillismaa:

Eija Kemppainen
Koordinator för ungdomsarbetet
[email protected]
Puh. 050-5568455

 

Suvi Ovaska,
Regional koordinator för ungdomsarbetet
[email protected]
Tfn 044 483 1518

Anna Alanärä
Ungdomsledare/Koordinator för ungdomsarbete i Satakunta
[email protected]
Tfn 044 432 5357

Heli Veijola 
Projektchef, projektet för samordning av ungdomsarbetet på landskapsnivå
[email protected]
Tfn 040182 3811