Regionala försvarskurser

Vi ordnar regionala försvarskurser årligen. Att ordna regionala försvarskurser hör till regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter inom samordningen av den regionala beredskapen.

Genom regionala försvarskurser främjas samhällets övergripande säkerhet. På försvarskurserna behandlas aktuella och centrala utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och deltagarna sätter sig in i arrangemangen, förberedelserna och beredskapen inom olika sektorer under normala förhållanden, i störningssituationer och undantagsförhållanden. Perspektivet ligger på regionala och lokala uppgifter och samarbete.

Vi ordnar grundkurser som är en vecka långa samt fortsättningskurser och special- och kompletteringskurser. Antalet kurser varierar från ämbetsverk till ämbetsverk. Vi genomför regionala försvarskurser i samarbete med Försvarsmakten.

Om kurserna

De regionala försvarskurserna riktar sig till nyckelpersoner i myndigheter och andra sammanslutningar som är kritiska med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen. Valet av deltagare är organisationsbaserat och vi kallar deltagarna till kurserna utgående från organisationernas förslag.

Kursdeltagarna representerar myndigheter som är centrala för samhällets regionala och lokala verksamhet, såsom kommuner, välfärdsområden, räddningsverk, polisinrättningar och även centralförvaltningens organisationer. I valet av deltagare beaktar vi också näringslivets representation i försörjningsberedskapen och samhällets kritiska funktioner.

Om du har frågor om regionala försvarskurser, kontakta vår kundservice.

Kundservice