Regionala försvarskurser

Vi ordnar regionala försvarskurser årligen.

Under de regionala försvarskurserna behandlas aktuella och centrala frågor inom utrikes- och säkerhetspolitiken och hur olika aktörer förbereder sig för störningssituationer och undantagstillstånd. Kurserna är fem dagar långa. Vi genomför dem i samarbete med försvarsmakten.

Kurserna riktar sig till ledningen i företag, sammanslutningar och organisationer inom offentlig förvaltning och personer som hos dessa aktörer svarar för beredskapen och beredskapsplaneringen. Vi kallar deltagarna till kurserna utgående från organisationernas förslag.

Om kurserna

Kontakta det närmaste regionförvaltningsverket om företaget, sammanslutningen eller organisationen inom offentlig förvaltning är viktig för samhällets funktion eller kritisk med tanke på försörjningsberedskapen. Efter att du har kontaktat oss gör vi en bedömning av din organisations verksamhet och ställning med tanke på beredskapen och den övergripande säkerheten. Vid behov kallar vi en representant för din organisation till kursen.

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor