Anmälan om djurhållning 

Lagen om djurvälfärd begränsar de djurarter som kan hållas som produktionsdjur, cirkusdjur eller i ambulerande djurutställningar. Lagen om djurvälfärd trädde i kraft 1.1.2024 och ersätter den tidigare djurskyddslagen. 

Om du har en djurart i din ägo som inte nämns i förteckningen över djurarter i den lag som trädde i kraft 1.1.2024 och som du har haft före 1.1.2024, får du behålla djuret tills det dör. Du ska anmäla innehavet av djuret till regionförvaltningsverket. 

Ett sådant produktionsdjur får dock inte längre användas för produktion av nya avkommor.

På cirkusar och ambulerande djurutställningar får följande djurarter hållas:

 • tama former av följande: 
  • hund, katt, get, svin, häst, åsna samt korsningar mellan häst och åsna
 • råtta 
 • tammus 
 • marsvin 
 • kanin 
 • guldhamster 
 • gerbil 
 • höna 
 • kalkon 
 • gås 
 • anka 
 • tamduva och skrattduva 
 • papegoja 
 • ryggradslösa djur

Om du har ett vilt djur i din vård

 • som du har haft redan 31.12.2023 och 
 • vars skötsel var tillåten enligt den upphävda djurskyddslagen och
 • som inte kan släppas ut i naturen eller placeras i en djurpark, 

får du behålla djuret tills det dör.

En förutsättning för att hålla djuret är ändå att innehavet inte har förbjudits eller begränsats med stöd av någon annan lag. Du ska alltså ha tillstånd av Närings-, trafik- och miljöcentralen eller viltcentralen att inneha djuret. 

Du ska anmäla innehavet av djuret till regionförvaltningsverket senast 30 juni 2024

 • om du som produktionsdjur, cirkusdjur eller i en ambulerande djurutställning har en djurart som enligt den lag som trädde i kraft 1.1.2024 inte längre är tillåten, men som du har haft i besittning innan den nya lagen trädde i kraft. 

  Sådana produktionsdjurarter är till exempel vitsvanshjort, skogsren, rådjur, skogshare, fälthare, tjäder, orre, ripa, sädgås, grågås, kanadagås, sikahjort, kronhjort och nandu (vanlig Rhea),
   
 • om du har ett viltlevande djur som du har fått behörigt tillstånd för att inneha av Närings-, trafik - och miljöcentralen eller av viltcentralen och som du har haft i din besittning innan den nya lagen trädde i kraft.  

Du hittar länken till blanketten längst ner på sidan. 

Behandlingen av anmälan är avgiftsfri. 
 

Blanketter

Länkar till lagar

Du är eventuellt intressarad av