Handläggnings- och tillsynsavgifter

Serveringstillstånd

Handläggningsavgifterna för våra tillstånd januari-juni 2023

 1. Alkoholserveringstillstånd som är i kraft tills vidare eller på viss tid 1 120 euro
 2. Serveringstillstånd som är i kraft tills vidare eller på viss tid 780 euro, om
  • tillståndssökanden inte har ett serveringsställe
  • tillståndssökanden redan tidigare har beviljats ett serveringstillstånd eller detaljhandelstillstånd som är i kraft eller
  • tillståndssökanden samtidigt söker flera serveringstillstånd (i så fall tas full avgift ut för ett serveringstillstånd och för de övriga serveringstillstånden avgiften enligt den här punkten)
 3. Serveringstillstånd för alkoholdrycker på viss tid 780 euro, om tillståndet är i kraft högst 30 dygn och serveringsområdet har högst 200 kundplatser
 4. Tillstånd som gäller förlängd serveringstid för alkoholdrycker 580 euro
 5. Anmälan om förlängd serveringstid för alkoholdrycker 390 euro (om tillståndshavaren samtidigt för ett och samma ställe ansöker om tillstånd för förlängning av serveringstiden och gör en anmälan om förlängd serveringstid tas avgiften ut bara för tillståndet för förlängningen av serveringstiden)
 6. Ansökan om ändring av ordningsvaktskravet vid förlängd serveringstid som är gjord separat eller behandlad i samband med tillståndsansökan eller anmälan om förlängning av serveringstiden för alkoholdrycker 390 euro
 7. Godkännande av serveringsområde för evenemang och tillställningar 780 euro
 8. Anmälan om servering på ett godkänt serveringsområde 170 euro per evenemang eller tillställning
 9. Ändringstillstånd för serveringsområde 390 euro
 10. Anmälningsavgift för ändring av serveringsområde 170 euro
 11. Anmälningsavgift för ändring av ansvarsperson eller ansvarspersoner 390 euro
 12. Anmälningsavgift för ändrade ägarförhållanden 170 euro
 13. Annat tillstånd som gäller servering 390 euro
 14. Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 390 euro, om
  • tillståndssökanden redan har ett tidigare beviljat och gällande detaljhandelstillstånd eller serveringstillstånd för alkoholdrycker
  • tillståndssökanden samtidigt ansöker om både serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker
  • tillståndssökanden samtidigt söker flera detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker (i så fall tas full avgift ut för ett detaljhandelstillstånd och för de övriga detaljhandelstillstånden avgiften enligt den här punkten)
 15. Beslut om ändring av serverings- eller detaljhandelstillstånd 280 euro.

Tillsynsavgifter

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift av alla som har ett serveringstillstånd som är i kraft tills vidare. Avgiften tas ut per verksamhetsställe. Avgiftens storlek grundar sig på den serverade alkoholmängden enligt följande tabell:

Serverad mängd per år

 • under 100 liter: 105 euro
 • minst 100 liter men mindre än 2 000 liter: 210 euro
 • minst 2 000 liter men mindre än 10 000 liter: 420 euro
 • 10 000 liter eller mer: 790 euro.

För tillsynen av förlängd serveringstid tar vi ut en separat årsavgift:

 • om serveringen förlängs till klockan 4 över 180 dagar i året är årsavgiften 760 euro
 • annars är avgiften 380 euro.

Detaljhandelstillstånd

Handläggningsavgifterna för våra tillstånd januari-juni 2023:

 • Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 780 euro
 • Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 390 euro, om
  • tillståndssökanden redan har ett tidigare beviljat och gällande detaljhandelstillstånd eller serveringstillstånd för alkoholdrycker
  • tillståndssökanden samtidigt ansöker om både serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker
  • tillståndssökanden samtidigt söker flera detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker (i så fall tas full avgift ut för ett detaljhandelstillstånd och för de övriga detaljhandelstillstånden avgiften enligt den här punkten)
 • Annat tillstånd för detaljhandel 390 euro
 • Beslut om ändring av serverings- eller detaljhandelstillstånd 280 euro
 • Godkännande av platsen för alkoholbolagets butik 780 euro
 • Godkännande av utlämningsställe 780 euro
 • Godkännande av rutten för alkoholbolagets alkoholförsäljningsbil eller -båt 780 euro.
 • Anmälningsavgift för ändring av ansvarsperson eller ansvarspersoner 390 euro
 • Anmälningsavgift för ändrade ägarförhållanden 170 euro.

Våra tillsynsavgifter är:

 • årsavgiften för tillsynen av detaljhandeln vid varje försäljningsställe är 200 euro
 • den årliga tillsynsavgiften som tas ut av alkoholbolaget är 380 euro för varje affär.

Tillsynsavgifterna för detaljhandeln faktureras varje kalenderår senast den 30 april om tillståndet har varit i kraft från och med den 1 april. Vi tar inte ut någon avgift för det första kalenderåret.

Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan innan den är slutbehandlad är handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars hade tagits ut.

Handläggningsavgifterna är fasta och bindande. De får sökas ut utan separat dom eller beslut. Handläggningsavgiften faktureras av Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning.
Vi tar ut en årlig tillsynsavgift av varje detaljhandel som säljer alkoholdrycker.