Romska frågor

Kontakta oss i romska frågor av alla slag. Vårt arbete är mycket kundorienterat. Det finns en utsedd planerare för romska ärenden vid varje regionförvaltningsverk. 
 
Vi ger bland annat handledning, råd, utbildning och information som gäller romska frågor. Arbetets fokus ligger på samarbete med intressegrupper och nätverkande med olika myndigheter och romska aktörer. Samarbetsaktörer är bland annat social- och hälsovårdsministeriet, utbildningsgruppen för rombefolkningen på Utbildningsstyrelsen, kommuner, romska arbetsgrupper och organisationer samt församlingar. Vi har också ett intensivt samarbete med den riksomfattande och de regionala delegationerna för romska ärenden. Regionförvaltningsverkens planerare för romska frågor fungerar som delegationernas sekreterare.