Biblioteksväsendet

Vi handleder och informerar kommunerna om tolkningen av bibliotekslagstiftningen och ordnandet av biblioteksverksamheten. Vi informerar om statsunderstöden för projektverksamheten och arrangerar andra möten och fortbildningar.

Våra uppgifter: biblioteksväsendet