Ungdomsverkstäder

Regionförvaltningsverkets ungdomsväsende har som uppgift att främja och bredda verksamheten med ungdomsverkstäder, erbjuda vägledning och utbildning och följa upp läget inom verksamheten med ungdomsverkstäder i Finland.  

Ungdomsverkstäderna ger den unga tidigt stöd på individuell och samhällelig nivå. Verkstaden ger den unga en möjlighet till arbete under vägledning och stöd, en skräddarsydd väg till utbildning och en möjlighet att slutföra utbildningen i samarbete med den som arrangerat utbildningen. De unga får också hjälp med att finna en arbetsplats.  

Vi beviljar statsunderstöd för verksamheten med ungdomsverkstäder för unga. Syftet med understödet är att minska de ungas utslagning så att varje ung person hålls kvar på utbildningsbanan, arbetslösheten bland unga minskar och de ungas delaktighet ökar.

Statsunderstöd

Regional koordination av ungdomsverkstäderna

Den regionala koordinatorn utvecklar inom sitt verksamhetsområde kompetensen hos aktörerna inom verksamheten med ungdomsverkstäder, kvaliteten på verksamheten och erbjuder information som hänför sig till ämnet. Den regionala koordinatorn bygger upp ett samarbetsnätverk och arrangerar möten och gemensamma tillställningar. Regionförvaltningsverket idkar samarbete med den regionala koordinatorn i arbetet med att utveckla ungdomsväsendet.

Ungdomsverkstäder: Verkstädernas regionala verkssamhet (på finska)

Vi producerar information om ungdomsverkstäderna

Vi utarbetar rapporter och statistik som hänför sig till ungdomsverkstäderna. Vi har sammanfört materialet på vår webbplats nuorisotilastot.fi På webbplatsen finner du information om dem som besökt verkstäderna, verkstädernas verksamhetsmetoder och tjänster och verksamhetens slagkraft. Informationen har visualiserats med hjälp av figurer, grafer och tabeller.  

Nuorisotilastot.fi

Mer information

[email protected]

RFV i Södra Finland:

Tiina Mattila, överinspektör, tfn 0295 016 555
Anu Mäkinen, överinspektör, tfn 0295 016 316

RFV i Östra Finland:

Laura Oksanen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 150

RFV i Sydvästra Finland:

Niclas Risku, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 051

RFV i Västra och Inre Finland:

Annika Palola, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 817
Päivi Pienmäki-Jylhä, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 819

RFV i Norra Finland:

Kirsi-Marja Stewart, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 652

RFV i Lappland:

Susanna Lammassaari, inspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 383

Kontaktperson i systemet PAR:

Tuulikki Nieminen, planerare, [email protected]

Kontaktperson på undervisnings- och kulturministeriet:

Merja Hilpinen, specialsakkunnig, tfn 02953 30418, [email protected]