Välfärdsområden

En ambulans kör längs en landsväg. Det är sommar och bakom ambulansen syns gröna lövträd.

Från och med 1.1.2023 är det välfärdsområdena som ordnar social- och hälsovårdstjänster och tjänsterna inom räddningsväsendet och beredskapen. De övervakar dem också.

Vad är ett välfärdsområde?

Välfärdsområdet är ett offentligrättsligt samfund som är åtskilt från kommunerna och staten och som har självstyrelse inom sitt område. För dess verksamhet och ekonomi svarar välfärdsområdesfullmäktige, vars ledamöter väljs i välfärdsområdesvalen.

Det finns 21 välfärdsområden. Helsingfors stad är ett undantag, där organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet kvarstår. HUS-sammanslutningen ansvarar för att ordna särskilt föreskrivna uppgifter inom den krävande specialiserade sjukvården inom sitt område.

Läs mer:

Räddningsväsendet

Räddningsväsendets uppgifter inom välfärdsområdena är

  • att förebygga olyckor
  • räddningsverksamhet
  • befolkningsskydd
  • beredskap till de här uppgifterna.

Regionförvaltningsverket ger expertbedömningar om räddningsväsendet enligt välfärdsområde och utför den nationella utvärderingen.

Målet är att göra räddningsväsendets tjänster enhetligare och jämlikare i hela landet för att stärka säkerheten.

Läs mer om våra uppgifter som rör räddningsväsendet:

Om oss - Våra uppgifter - Räddningsväsendet

Social- och hälsovård

Sjukvårdsdistrikten, socialvårdens specialomsorgsdistrikt och kommunernas social- och hälsovårdsuppgifter överfördes från social- och hälsovården till välfärdsområdena.

Du hittar vårt informationspaket om välfärdsområdenas social- och hälsovård här: 

Välfärdsområdena ꟷ social- och hälsovård