Utbildning i hälsoskydd

Vi ordnar handledning för de myndigheter som ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet i kommunerna. Vi ordnar kurser i samarbete med Valvira samt social- och hälsovårdsministeriet samt sakkunniginrättningar, såsom Institutet för hälsa och välfärd och Strålsäkerhetscentralen.