Två cyklister på en grusväg i en skog.
Bild: Aura Sainio 2022

Idrottsväsendet 

Regionförvaltningsverkets idrottsväsende främjar en motionerande livsstil och välbefinnandet och arbets- och funktionsförmågan hos befolkningen i olika skeden av människans levnadslopp. Vi erbjuder kommunerna och sammanslutningar som verkar på idrottens och motionens område aktuell information och vägledning. 

Vi stärker idrottens och motionens ställning som en kommunal basservice och förbättrar omständigheterna för vardagsmotion i samarbete med kommunerna. Vi stöder kommunerna i genomförandet av riksomfattande motionsprogram.

Vi utvärderar den regionala tillgången på basservice inom idrott och motion. Resultaten av utvärderingen offentliggörs i rapporten Utvärdering av basservicen. 

Regionförvaltningsverket idkar samarbete med närregionerna och internationellt samarbete i form av olika projekt.

Internetionellt samarbete

Vi utbildar

Vi arrangerar utbildning till kommunalt anställda och sammanslutningar som verkar på idrottens och motionens område. I utbildningen ger vi information om motionspolitiska mål, åtgärder och olika möjligheter att finansiera verksamheten. Vi arrangerar utbildning i samarbete med olika aktörer inom idrotts- och motionssektorn.

Utbildningarna som regionförvaltningsverket arrangerar

Vi beviljar understöd

Kommuner och sammanslutningar kan ansöka om statsunderstöd från regionförvaltningsverket för projekt, med vilka man förbättrar olika befolkningsgruppers hälsa och välbefinnande med hjälp av idrott och motion. Regionförvaltningsverket styr och stöder också kommunerna i byggandet av idrotts- och motionsanläggningar.  Vi beviljar statsunderstöd för sportanläggningsbyggnadsprojekt som understiger 700 000 euro.

Läs mer om idrottsväsendets understöd.

 

Idrottsråden

Inom varje regionförvaltningsverks verksamhetsområde verkar ett regionalt idrottsråd. Det regionala idrottsrådet har som uppgift att bl.a. ge utlåtanden om finansieringsplaner som gäller anläggande av idrotts- och motionsanläggningar och om understöd som eventuellt beviljas för kostnaderna för anläggande av sådana anläggningar. Landskapsförbunden tillsätter ett regionalt idrottsråd för fyra år åt gången. 

Kommunikation

Vi publicerar ett riksomfattande nyhetsbrev för idrottsväsendet på finska. Det innehåller nyheter och meddelanden om aktuella idrottsfrågor. Prenumerera på nyhetsbrevet till din e-post: avi.mailpv.net

 

Regionala idrottsråd

Outi Ervasti, utveclingschef, Helsingfors, ordförande
Ilpo Piri, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, sekreterare

Päivi Ahlroos-Tanttu, verksamhetsledare, Helsingfors
Helena Forsbäck-Turunen, idrottssekreterare, Borgå
Juha Hertsi, regionutvecklingschef, Lahtis
Lauri Ikävalko, försäljningsdirektör, Lojo
Pauliina Jolanki, idrottssekreterare, Forssa
Ari Pietarinen, planeringsdirektör, Kotka
Sakari Pusenius, regiondirektör, Villmanstrand
Topi Suomalainen, chef för områdesanvändning, Villmanstrand 
Kirsi Tallinen, finansieringsexpert, Kouvola
Arto Virtanen, projektchef, Lahtis

Haring Tomi, ordförande

​Katajala Sirke
Korhonen Hannu
Kovanen Risto
Kymäläinen Jyrki
Makkonen Mari
Mäkelä Pirjo
Partanen Pekka
Pyylampi Tomi
Simoska Mervi
Sormunen Jukka
Tuononen Mika

Hassinen Esko, ordförande
Takalo Teemu, vice ordförande 

Eronen Jarmo 
Hassinen Esko 
Harju Pauli 
Heikkilä Timo 
Kauppila Jukka 
Kortessalo Minna 
Miettinen Pauli 
Neuvonen Pirjo 
Oulasmaa Kirsti 
Rajaniemi Anneli
Virtanen Katri 

Anitta Jaakola, Ranua, ordförande
Kai-Matti Joona, överinspektör för idrottsväsendet, Regionförvaltningsverket i Lappland, sekreterare 

Pirkko Pehkonen, Kemi, Lapin Liikunta ry
Eeva-Liisa Lompolojärvi, Kolari
Juhani Lakela, Savukoski
Harri Väliranta, Kemijärvi
Mervi Urpilainen, Enare 
Matti Vaajoensuu, Tervola
Pekka Hämäläinen, Rovaniemi
Aatos Keskitalo, Pello, Lapin Liikunta ry
Aslak Paltto, Sametinget
Maarit Toivola, Rovaniemi, Lapin Liikunta ry
Heikki Keskitalo, Lapin AMK, Santasport 

Koski Pasi, ordförande 
Leván Heini, vice ordförande 

Engström Bror
Hakala Eija
Junttila Jorma
Kirveennummi Kirsti
Koivuniemi Jouni
Koskinen Matleena
Läärä Jukka
Mecklin Päivi
Munkki Teuvo
Savonen Arto
Wallenius Pekka

Ari Koskinen, Valkeakoski, ordförande 

Anna-Leena Sahindal, Jyväskylä 
Anne-Mari Jussila, Tammerfors 
Mika Kyrö, Jämsä 
Jessica Strandholm, Korsholm
Maarit Kaari, Kauhajoki 
Jukka Nieminen, Tammerfors 
Petri Lehtoranta, Jyväskylä 
Taina Niiranen, Parkano 
Timo Virolainen, Karleby 
Olli-Pekka Karjalainen, Seinäjoki 
Jukka Rautakorpi, Vasa 
Päivi Tryyki, Sastamala

Våra kontaktuppgifter

[email protected]

Jukka Moilanen, planerare, tfn 0295 016 686

 • projekten Studieri rörelse, Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Ilpo Piri, överinspektör, tfn 0295 016 559

 • lokala projekt för utveckling av en motionsinriktad livsstil, projekt som gäller anläggande av idrottsanläggningar och fritidslokaler, utvärdering av idrottsväsendets basservice, Södra Finlands regionala idrottsråd

Sixten Wackström, överinspektör, tfn 0295 016 565,

 • projekt som gäller anläggande av idrottsanläggningar och fritidslokaler

[email protected]

överinspektör för idrottsväsendet Tapio Niskanen
tfn. 0295 016 336

planerare Lauriina Aninko-Takkunen
tfn. 0295 016 319

inspektör Jouni Pöllänen
tfn. 0295 017 077
byggnadstekniska frågor som gäller byggande av idrotts- och motionsanläggningar

överinspektör Matti Ruuska
tfn. 0295 016 521

[email protected]

Kai-Matti Joona, överinspektör för idrottsväsendet, tfn 0295 017 396

[email protected]

Marie Rautio-Sipilä, överinspektör för idrottsväsendet, tfn 0295 018 069

 • idrottsväsendets statsunderstödsärenden, byggandet av idrotts- och motionsanläggningar, utvärdering av idrottsväsendets basservice, fortbildning inom idrottsväsendet och regionala idrottsrådet

Tiina Kaijanen, inspektör för idrottsväsendet, tfn 0295 018 303

 • idrottsväsendets statsunderstödsärenden, lokala projekt för utveckling av en motionsinriktad livsstil, understöd inom projektet Studier i rörelse

Elli-Noora Rinne, planerare, tfn 0295 018 085

 • idrottsväsendets statsunderstödsärenden, stöd till föreningar, Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

[email protected]

Satu Sjöholm, överinspektör för idrottsväsendet, tfn 0295 018 822 

 • motion som främjar vuxnas hälsa, utveckling av motionen bland barn och ungdomar, idrottsrådet, byggande av idrotts- och motionsanläggningar, idrottsväsendets internationella samarbete, utvärdering av idrottsväsendets basservice, fortbildning inom idrottsväsendet, idrottsväsendet, statsunderstöd för utveckling av motionen bland barn och ungdomar, statsunderstöd för byggande av idrotts- och motionsanläggningar, statsunderstöd för integration av invandrare genom idrott 

Jarkko Rantamäki, överinspektör, tfn 0295 018 832 

 • byggande av idrotts- och motionsanläggningar, statsunderstöd för byggande av idrotts- och motionsanläggningar 

Aliisa Paananen, planerare, tfn 0295 018 848

 • studier i rörelse, Finlandsmodellen

[email protected]

Ulla Silventoinen, överinspektör för idrottsväsendet, tfn 0295 017 663 
Tapio Taskinen, planerare, tfn 0295 017 589

 • ärenden som gäller stöd till föreningar

Jouni Pöllänen, inspektör, tfn 0295 017 077

 •  byggnadstekniska frågor som gäller byggande av idrotts- och motionsanläggningar

Länkar till lagar