Kontaktuppgifter

 

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands huvudkontor  

Besöksadress: Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
Postadress: PB 1, 13035 AVI 

Våra kontaktuppgifterna ändrades 18.1.2021. 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet använder postadressen PB 110, 00521 Helsingfors till slutet av februari. Från och med den 1 mars 2021 har ansvarsområdet för arbetarskyddet en ny postadress som är PB 7, 13035 AVI.

[email protected]
Telefonväxel 0295 016 000  
Fax 0295 016 661  
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected] Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Miljötillstånd: [email protected]  
 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Kontoret i Helsingfors
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors  
Postadress: PB 1, 13035 AVI  
Fax: 0295 016 661  

Kontoret i Kouvola  
Besöksadress: Kauppamiehenkatu 4, Kouvola  
Postadress: PB 1, 13035 AVI 
Fax: 0295 016 661 

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg. 

Besöksärenden hos verksamhetsstället i Kouvola från och med 1.1.2021

Kundtjänsten vid verksamhetsstället i Kouvola sköts från och med den 1 januari 2021 i NTM-centralens receptionsdisk i Salpakeskus (vid adressen Salpausselänkatu 22). 

Kundmöten i regionförvaltningsverkets kundutrymmen avtalas genom förhandstidsbokning:

 • per telefon via växeln 0295 016 000
 • per e-post med den sakkunniga som har hand om det aktuella ärendet (kontaktuppgifterna fås vid behov via växeln).

Ärenden som rör miljötillstånd  

Huvudkontoret i Tavastehus 
Ansvarsområdet för miljötillstånd 
Besöksadress: Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
Postadress: PB 1, 13035 AVI 
Fax 0295 016 661 

Kontoret i Helsingfors 
Ansvarsområdet för miljötillstånd 
Besöksadress: Bangårdsvägen 9 
Postadress: PB 1, 13035 AVI 

Kontoret i Åbo 
Besöksadress: Självständighetsplan 2 
Postadress: PB 22, 20801 Åbo (post som inte behöver diarieföras) 

Arbetarskyddet 

På grund av den förvärrade situationen med Covid-19-epidemin tas tills vidare inga kunder emot inom ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Vi betjänar kunder per telefon via den nationella telefonjouren tfn 0295 016 620 och per e-post [email protected]

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats. 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected] Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider. 

överdirektör Merja Ekqvist 
ledningens assistent Taina Kemppi, tfn 0295 016 051 

Basservice, rättsskydd och tillstånd  

 • direktör Kristiina Poikajärvi, tfn 0295 016 000 
 • chef för alkoholförvaltningsenheten Riku-Matti Lehikoinen, tfn 0295 016 155 
 • chef för näringstillsynsenheten Marko Peltonen, tfn 0295 016 184 
 • chef för rättsskyddsenheten Päivi Kemppi, tfn  0295 016 141 
 • chef för socialvårdsenheten Eija Hynninen-Joensivu, tfn 0295 016 121 
 • chef för hälsovårdsenheten Mikko Floréen, tfn 0295 016 484 
 • chef för miljö- och hälsoskyddsenheten Eila Kaliste, tfn 0295 016 606 
 • chef för enheten för tillgänglighetstillsyn Emilia Ojala, tfn 0295 016 479 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • direktör Tommi Laurinen, tfn  0295 016 144 
 • biträdande direktör Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089  
 • inspektör (stöd för ledningen) Sirpa Holopainen, tfn 0295 016 084  

Miljötillstånd 

 • direktör Veli-Matti Uski, tfn 0295 016 502 
 • chef för miljöskyddsenheten Arja Johansson, tfn 0295 016 407  
 • chef för vattenenheten Päivi Jaara, tfn 0295 016 406  
 • chef för stödtjänstenheten Malin Kuurberg, tfn 0295 016 411  
 • ymparistoluvat.etela(at)avi.fi 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • direktör Sanna Puura, tfn 0295 016 561 
 • planerare Kirsi Pekkanen, tfn 0295 016 557  
 • chef för undervisningsenheten Satu Kilpinen, tfn 0295 016 194  
 • chef för kulturenheten Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537  

Arbetarskyddet 

Förvaltnings- och utvecklingstjänster 

 • förvaltningsdirektör Henrika Räsänen 

Kommunikation 

Vi tar endast emot e-fakturor. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör. Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf. 

E-fakturaadress/EDI-kod: 00371094544636101 
FO-nummer: 1094544-6 
Momsnummer: FI10945446 
Förmedlarkod (OpusCapita Group Oy): E204503 

Vi tar inte emot pappersfakturor eller e-postfakturor. Pappersfakturor returnerar vi som obetalda. Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected] 

Östra Finland

Regionförvaltningsverket i Östra Finlands huvudkontor  

Besöksadress: Maaherrankatu 16
Postadress: PB 50, 50101 S:t Michel  

[email protected]
Telefonväxel 0295 016 800  
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected] Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss. 

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Kontoret i Joensuu
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu  

Kontoret i Kuopio
Piispankatu 1, 70100 Kuopio  

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg. 

Alkoholförvaltningen 

Alkoholförvaltningen har följande postadresser:  

S:t Michel: Maaherrankatu 16, 50101 S:t Michel  
Joensuu: Torikatu 36 C, 80101 Joensuu  
Kuopio: Piispankatu 1, 70101 Kuopio 

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats.

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected] Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

Överdirektör Soile Lahti, tfn 0295 016 800
Överdirektörens sekreterare, planerare Sirpa Kesonen, tfn 0295 016 909  

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • Direktör Ulla Ahonen, tfn 0295 016 888  

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • Direktör Anu Liljeström, tfn 0295 016 224  

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • Direktör Taina Rautio, tfn 0295 017 042  

Arbetarskyddet 

 • Direktör Markku Rautio, tfn 0295 017 045  
 • tyosuojelu.ita(at)avi.fi  

Miljötillstånd  

 • Direktör Johanna Ahonen, tfn 0295 016 867  

Kommunikation  

 • Regional kommunikationschef Auli Posti, tfn 0295 016 854 
 • viestinta(at)avi.fi  

Vi tar endast emot e-fakturor. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör. Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf.  

E-fakturaadress/EDI-kod: 00371094822536301 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503 
FO-nummer: 1094822-5 
Momsnummer: FI10948225  

Vi tar inte emot pappersfakturor eller e-postfakturor. Pappersfakturor returnerar vi som obetalda. Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected] 

Lappland

Regionförvaltningsverket i Lapplands huvudkontor 

Besöksadress: Valtakatu 2, Rovaniemi 
Postadress: PB 8002, 96101 Rovaniemi 

[email protected] 
Telefonväxel 0295 017 300 

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected] Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden. 
 • Arbetarskyddet: [email protected] 
 • Kommunikationsenheten: [email protected] 

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss. 

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats.

 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected] Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider. 

Överdirektör Kaisa Ainasoja, tfn 0295 017 345 
Förvaltningssekreterare Leila Honkala, tfn 0295 017 347 

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • Direktör Leena Räsänen, tfn 0295 017 385 
 • Avdelningssekreterare Kristiina Kantola, tfn 0295 017 359 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • Direktör Kaisa Post, tfn 0295 017 355  
 • Planerare Marketta Enbuska, tfn 0295 017 380 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • Direktör Joni Henttu, tfn 0295 017 364 
 • Avdelningssekreterare Kristiina Kantola, tfn 0295 017 359 

Kommunikation 

Vi tar endast emot e-fakturor. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör. Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf. 

E-fakturaadress/EDI-kod: 00370245428436601 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503   
FO-nummer: 0245428-4 
Momsnummer: FI02454284    

Vi tar inte emot pappersfakturor eller e-postfakturor. Pappersfakturor returnerar vi som obetalda. Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected] 

Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands huvudkontor  

Besöksadress: Självständighetsplan 2
Postadress: PB 22, 20801 Åbo  

[email protected]  
Telefonväxel 0295 018 000 
Fax 02 2511 820  
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected] Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Kontoret i Mariehamn
Besöksadress: Torggatan 16, 22100 Mariehamn 
Postadress: PB 86 22101 Mariehamn 

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg. 

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats.

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected] Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

Överdirektör Mikael Luukanen, tfn 0295 018 092 
Överdirektörens sekreterare, planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052 

Basservice, rättsskydd och tillstånd

 • Direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094 
 • Chef för social- och hälsovårdsenheten Anne Taulu, tfn 0295 018 084
 • Chef för näringstillsynsenheten Pepe Uskelin, tfn 0295 018 124 
 • Enhetschef för miljö- och hälsoskyddet Jani Soini, tfn 0295 018 115 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • Direktör Esko Lukkarinen, tfn 0295 018 089 
 • Chef för kulturenheten Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • Direktör Ilkka Horelli, tfn 0295 018 061 

Arbetarskyddet  

 • Direktör Riitta Sulameri, tfn 0295 018 168 
 • Enhetschef för tillsyn av byggande, transport och sjöfart Anette Lehtonen tfn 0295 018 184  
 • Enhetschef för tillsyn av tjänster Jan Mikkonen tfn 0295 018 163 
 • Enhetschef för tillsyn på Åland och tillsyn av utländsk arbetskraft Anna Pärtty tfn 0295 018 173  
 • Enhetschef för tillsyn av den offentliga förvaltningen Ulla Riikonen tfn 0295 018 174  
 • Enhetschef för tillsyn av industrin Tuija Vähänen-Koivuluoma tfn 0295 018 194 

Ledningens stödenhet 

 • Enhetschef Raija Hurskainen, tfn 0295 018 040  

Regionförvaltningsverkens internrevision 

 • Chef för intern revision Kristina Alakylä, tfn 0295 018 135 

Kommunikation 

Vi tar endast emot e-fakturor. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör. Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf.

E-fakturaadress/EDI-kod: 00371095237136201 
FO-nummer: 1095237-1 
Momsnummer: FI10952371 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503 

Vi tar inte emot pappersfakturor eller e-postfakturor. Pappersfakturor returnerar vi som obetalda. Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected]

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands huvudkontor  

Besöksadress: Wolffskavägen 35 
Postadress: PB 200, 65101 Vasa  

[email protected]
Telefonväxel 0295 018 450  
Fax 06-317 4817 
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected] Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Kontoret i Tammerfors  
Besöksadress: Yliopistonkatu 38, Tammerfors  
Postadress: PB 272, 33101 Tammerfors  
Fax: 03 389 1820 
  
Kontoret  i Jyväskylä  
Besöksadress: Hannikaisenkatu 47, Jyväskylä Postadress: PB 41, 40101 Jyväskylä  

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg.  

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats. 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected] Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

Överdirektör Marko Pukkinen  
Överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich, tfn 0295 018 511  

Basservice, rättsskydd och tillstånd   

 • Direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549 

Undervisnings- och kulturväsendet  

 • Direktör Marja-Liisa Keski-Rauska, tfn 0295 018 815 

Svenska enheten för bildningsväsendet

 • Direktör Marianne West-Ståhl, tfn 0295 018 623 

Räddningsväsendet och beredskapen   

 • Direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800 

Arbetarskyddet  

 • Direktör Jouni Kallioluoma 

Miljötillstånd  

 • Direktör Tarja Savea-Nukala, tfn 0295 018 777 

Kommunikation 

Vi tar endast emot e-fakturor. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör. Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf.  

E-fakturaadress/EDI-kod: 00372284140936401 
FO-nummer: 2284140-9 
Momsnummer: FI22841409 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503  

Vi tar inte emot pappersfakturor eller e-postfakturor. Pappersfakturor returnerar vi som obetalda. Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats.

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected] 

Norra Finland

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands huvudkontor  

Besöksadress: Linnankatu 1 -3
Postadress: PB 293, 90101 Uleåborg  

[email protected]  
Telefonväxel 0295 017 500  

Öppet: mån - fre kl. 8.00–16.15   

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected] 
  Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  

 • Arbetarskyddet: [email protected]i.fi  

 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg.  

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats. 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected] Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

överdirektör Terttu Savolainen, tfn 0295 017 551  
assistent Tiina Ulvinen, tfn 0295 017 017  

Ledningens stödenhet 

 • enhetschef Jukka Erkkilä, tfn 0295 017 540  
 • konsultativ tjänsteman Tommi Lantto, tfn 0295 017 701  
 • utvecklingschef Olli Aulaskari, tfn 0295 017 533  
 • planerare Siiri Oinas-Panuma, tfn 0295 017 535  
 • assistent Tiina Ulvinen, tfn 0295 017 017  

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • direktör Maria Siurua, tfn 0295 017 546  
 • ledningens sekreterare Riitta Kinnunen, tfn 0295 017 516  
 • chef för social- och hälsovårdsenheten, regionförvaltningsöverläkare Pasi Hirvikoski, tfn 0295 017 598  
 • chef för näringstillsyns- och miljö- och hälsoskyddsenheten, jurist Sinikka Siniluoto-Heikkinen, tfn 0295 017 591  

Undervisnings- och kulturväsendet

 • direktör Veijo Kosola, tfn 0295 017 570  

Räddningsväsendet och beredskapen

 • direktör Pasi Ryynänen, tfn 0295 017 555  
 • avdelningssekreterare Sirpa Hassila, tfn 0295 017 553  

Arbetarskyddet  

 • direktör Päivi Suorsa, tfn 0295 017 630  

Miljötillstånd  

 • direktör (fast löptid) Sami Koivula, tfn 0295 017 651  

Kommunikation  

Vi tar endast emot e-fakturor. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör. Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf.  

E-fakturaadress/EDI-kod: 00370245422536501 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503 
FO-nummer: 0245422-5 
Momsnummer: FI02454225  

Vi tar inte emot pappersfakturor eller e-postfakturor. Pappersfakturor returnerar vi som obetalda. Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected]