Skytteföreningar

Vi beviljar tillstånd att bilda en skytteförening. Utan tillstånd får man inte bilda en förening vars verksamhet omfattar övning i användningen av skjutvapen och inte är avsedd enbart för jakt. Tillstånd måste sökas också om föreningens stadgar ändras så att föreningens verksamhet utöver annan verksamhet omfattar övning i att använda skjutvapen.

Om tillståndet

Ansökan formuleras fritt. Ansökningshandlingen ska undertecknas av dem som bildar föreningen eller föreningens namntecknare.

Av ansökan ska framgå följande:

  • vem som har undertecknat stiftelseurkunden, deras personbeteckning och hemort
  • kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter
  • stiftelseurkunden i original. Vi returnerar inte stiftelseurkunden, den måste därför göras i två exemplar. Skicka det andra exemplaret till patent- och registerstyrelsen i samband med att föreningen registreras.
  • stadgarna.

Skicka ansökan till det regionförvaltningsverk i vars område föreningen har sitt säte. Vi behandlar ansökan inom cirka en månad efter att vi har fått den. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Ansökan formuleras fritt. Ansökningshandlingen ska undertecknas av dem som bildar föreningen eller föreningens namntecknare.

Av ansökan ska framgå följande:

  • sittande styrelsemedlemmar, deras personbeteckning och hemort
  • kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter
  • protokollsutdrag av föreningens möte där man beslutade om att ändra stadgarna
  • föreningens stadgar.

Skicka ansökan till det regionförvaltningsverk i vars område föreningen har sitt säte. Vi behandlar ansökan inom cirka en månad efter att vi har fått den. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Vi tar ut en handläggningsavgift som bestäms enligt avgiftsförordningen.

Mer information om skytteföreningstillstånd ger:

Länkar till lagen