Styrning av tobakslagen

De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna övervakar detaljförsäljningen av tobak genom att inspektera försäljningsställena för tobak. Dessutom övervakar de att rökförbuden iakttas. Kommunernas uppgifter omfattar också behandling av detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor samt partihandelsanmälningar.

Vi vid regionförvaltningsverket styr och utvärderar kommunens verksamhet i de uppgifter som tobakslagen föreskriver. Valvira styr oss och kommunerna. Den högsta ledningen för tillsynen över tobakslagen har social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

Varför finns tobakslagen?

I tobakslagen föreskrivs bl.a. om import, innehav, försäljning, överlåtelse och reklam av tobaksprodukter samt om rökförbud och rökbegränsningar. Syftet med lagen är också att skydda befolkningen från exponering för tobaksrök.

Med hjälp av tillsynen över tobakslagen förebyggs inledandet av användning av tobaksprodukter och främjas upphörandet av användning av dem.

Regionförvaltningsverkets ansvar och uppgifter

Vi på Regionförvaltningsverket har som uppgift bl.a.:

  • vi styr kommunerna i verkställandet av tobakslagen i enlighet med Valviras tillsynsprogram
  • vi bedömer kommunernas tillsynsplaner för tobakslagen och genomförandet av dem
  • vi samarbetar med olika aktörer, såsom Valvira och Institutet för hälsa och välfärd (THL), när det gäller anvisningar och förebyggande rusmedelsarbete
  • vi koordinerar regionala projekt inom tobaksövervakning
  • vi utbildar de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna i tillsynen över tobakslagen i samarbete med Valvira.

Du är eventuellt intresserad av

Institutet för hälsa och välfärd

Förebyggande rusmedelsarbete

Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer om SHM:s verksamhet