Förflyttning av djur till EU-länder och TRACES NT

På den här sidan berättar vi vad du borde tänka på då du transporterar djur från ett land till ett annat.

Mer information om allmänna krav för förflyttning av djur på den inre marknaden hittar du på Livsmedelsverkets webbplats: Allmänna krav för förflyttning av djur på den inre marknaden.

Inloggningen i TRACES-systemet för utrikeshandel med djur och produkter tar i bruk tvåstegsverifiering. Ändringen som gäller alla TRACES-användare blir obligatorisk den 11 juni 2024. Det lönar sig att ta i bruk tvåstegsidentifieringen redan innan ändringen träder i kraft, så att du kan uträtta ärenden i TRACES-systemet utan avbrott.

Du måste ha behörighet till TRACES och ett EU Login-konto för att kunna logga in. Anvisningar om hur du tar i bruk tvåstegsidentifieringen finns på Livsmedelsverkets webbplats (på engelska).

TRACES NT

Syftet med systemet är att förmedla information mellan medlemsländerna, myndigheterna och andra samarbetsparter. TRACES NT behövs också för att skriva ut och övervaka hälsointygen. Tjänsteveterinären i avsändarlandet skriver ett hälsointyg i systemet. 

Närmare information på Livsmedelsverkets TRACES-sidor.

De här anvisningarna gäller förflyttning av djur mellan EU-länderna, Schweiz och Norge. Mer information på Livsmedelsverkets webbplats: Allmänna krav för förflyttning av djur på den inre marknaden

Om du exporterar eller importerar ett djur till eller från länder utanför EU kan du behöva TRACES NT. Ta alltid reda på kraven för varje land.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats:

Du behöver ett hälsointyg i TRACES NT om du

 • levererar sällskapsdjur till en ny ägare eller till försäljning i
  • EU-länder
  • Schweiz 
  • Norge
 • om du införskaffar sällskapsdjur i 
  • EU-länder
  • Schweiz
  • Norge 
 • exporterar eller importerar hästar (även dina egna) 
  • EU-länder
  • Schweiz
  • Norge
 • exporterar eller importerar produktionsdjur (inklusive fiskar) 
  • EU-länder
  • Schweiz
  • Norge
 • exporterar eller införskaffar djurembryon (gäller ej hundar)

  • EU-länder
  • Schweiz
  • Norge.

Du behöver inget hälsointyg om du

 • reser i EU-länder med dina egna sällskapsdjur och följande villkor uppfylls:

  • djuret reser tillsammans med dig

  • du har högst fem djur med dig

  • djuret är något av följande:

   • hund

   • katt

   • iller och/eller

   • annat smådjur

Rollen som användare är obligatorisk endast då du förflyttar djur som behöver en färdplan till ett EU-land.

Du har nytta av att vara användare om

 • du vill granska och spara dina egna bekräftade intyg från systemet

 • du själv vill göra del I av hälsointyget för djuret som ska förflyttas.

Hur registrerar jag mig?

 1. Skapa ett EU Login-konto på sidan EU Login. Klicka på Skapa konto (Create an account). Stäng webbläsaren då du skapat kontot.

 2. När regionförvaltningsverket har validerat ditt användarkonto och din e-postadress har kopplats till kontot, får du ett aktiveringsmeddelande från systemet. Med hjälp av länken i e-postmeddelandet kan du ansöka om användarrättigheter till dig själv (operatören).

 3. Regionförvaltningsverket bekräftar användarrättigheten i systemet.

Mer information hittar du på sidan Registrering och problemsituationer.

 • Kolla upp vilka åtgärder och handlingar som destinationslandet kräver. 

 • Se till att djuret har den dokumentation och de vaccinationer som behövs.

 • Boka en hälsokontroll av ditt djur hos kommunalveterinären.

 • Om du har användarrättigheter i TRACES NT, lämna då in en ansökan om hälsointyg i TRACES NT minst två arbetsdagar före hälsokontrollen, dvs. mata in uppgifter om transporten och djuret i systemet.

 • Kommunalveterinären kontrollerar ditt djur och bekräftar hälsointyget i TRACES NT-systemet.

 • Av intyget framgår hur länge det gäller.

 • Meddela avsändaren de uppgifter som behövs (destination och transportör) innan djuret förflyttas.

 • Efter förflyttningen ska du kontrollera att djuret är friskt och i gott skick och att djuret har ett vederbörligen ifyllt TRACES NT-hälsointyg.

  • Intyget kan också ha elektronisk underskrift.

  • Intyget ska förvaras i tre år.

  • Om djuret inte är friskt och i gott skick och/eller om intyget är bristfälligt, håll djuret isolerat och kontakta genast kommunalveterinären.