Styrning och rädgivning av tobakslagen

Vi styr och ger råd till de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna vid tillsynen av tobakslagen. Dessutom utvärderar vi kommunernas tillsynsplaner för tobakslagen och genomförandet av dem.

Vi gör också utvärderings- och styrningsbesök hos tillsynsenheterna för miljö- och hälsoskyddet. Under besöken utvärderar regionförvaltningsverket:

  • tillsynsenhetens tillsynsplan för tobakslagen och genomförandet av den
  • ordnande av tillsyn
  • är tillsynen förenlig med lagstiftningen och de riksomfattande tillsynsanvisningarna.

Efter besöket ger vi skriftlig respons över utvärderingen. Om den tillsyn som tillsynsenheten utövar inte uppfyller kraven, kan vi göra en begäran om utredning till tillsynsenheten. Tillsynsenheten ska svara på hur den ändrar tillsynen så att den överensstämmer med kraven.

Du är eventuellt intressetad av