Tidpunkt
Utbildning
Landskap / Ort
 1. Demokratia-avustuksen kolmas kiihdyttämö - TÄYNNÄ Tidpunkt: 2021-08-18
  Landskap: Hela Finland
 2. Hakuinfo Itä-Suomen kirjastoille demokratia-avustuksesta Tidpunkt: 2021-08-19
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 3. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuus - Personalens anmälningsskyldighet inom småbarnspedagogiken Tidpunkt: 2021-08-19
  Landskap: Hela Finland
 4. Pedagogiset asiakirjat perusopetuksessa Tidpunkt: 2021-08-19
  Landskap: Hela Finland
 5. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuus - Personalens anmälningsskyldighet inom småbarnspedagogiken Tidpunkt: 2021-08-24
  Landskap: Hela Finland
 6. Föräldrakvällar – Samarbete mellan hem och skola i förebyggande rusmedelsarbete Tidpunkt: 2021-08-24
  Landskap: Hela Finland
 7. Sateenkaarinuoret & nuorisotyö – mitä jokaisen ammattilaisen tulisi tietää Tidpunkt: 2021-08-24
  Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland
 8. Accelerator Tidpunkt: 2021-08-25
  Landskap: Hela Finland
 9. AVIforum21 - Jatkuvan oppimisen äärellä Tidpunkt: 2021-08-25
  Landskap: Hela Finland
 10. Mitä kuuluu nuori? – Mielen hyvinvoinnin ja resilienssin vahvistaminen nuorisotyössä 1/2 Tidpunkt: 2021-08-25
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten
 11. Untuvikot - alle 3-vuotiaiden pedagogiikka Tidpunkt: 2021-08-25
  Landskap: Hela Finland
 12. Demokratia-avustuksen viides kiihdyttämö Tidpunkt: 2021-08-26
  Landskap: Hela Finland
 13. Vapaan sivistystyön päivä – toimintaa, tietoa ja tuulahduksia Tidpunkt: 2021-08-27
  Landskap: Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten, Hela Finland
 14. Kasvattaja ja sateenkaarinuori -tallenteet Tidpunkt: 2021-08-30
  Landskap: Hela Finland
 15. Yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettely varhaiskasvatuksessa - verkkokurssi Tidpunkt: 2021-08-30
  Landskap: Hela Finland
 16. Tallenne: Omavalvonta ja vastuuhenkilön vastuu ja tehtävät yksityisessä varhaiskasvatuksessa / Egenkontroll och ansvarspersonens ansvar och uppgifter inom privat småbarnspedagogik – inspelning Tidpunkt: 2021-08-30
  Landskap: Hela Finland
 17. Registrering av privat småbarnspedagogik - en nätkurs Tidpunkt: 2021-08-30
  Landskap: Hela Finland
 18. Traumaperäisten häiriöiden vaikutus lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen Tidpunkt: 2021-08-31
  Landskap: Hela Finland
 19. Demokratia-avustuksen infotilaisuus 1, ESAVI Tidpunkt: 2021-08-31
  Landskap: Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Nyland
 20. Supervoimia ja välittäviä kohtaamisia varhaiskasvatuksessa Tidpunkt: 2021-08-31
  Landskap: Hela Finland
 21. Oppimisen tuen järjestäminen lainsäädännön näkökulmasta - videosarja Tidpunkt: 2021-08-31
  Landskap: Hela Finland
 22. Supervoimia ja välittäviä kohtaamisia, näkökulmia positiiviseen pedagogiikkaan Tidpunkt: 2021-08-31
  Landskap: Hela Finland
 23. Verkko opettajan vahvuudeksi Tidpunkt: 2021-08-31
  Landskap: Hela Finland
 24. KIAL Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet – att vägleda vuxna i karriärutveckling Tidpunkt: 2021-08-31
  Landskap: Nyland Ort: Helsingfors
 25. Demokratia-avustuksen infotilaisuus 2, ESAVI Tidpunkt: 2021-08-31
  Landskap: Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Nyland
 26. Vanhempainillat - Kuinka tukea perhettä lasten ja nuorten päihdekasvatuksessa Tidpunkt: 2021-08-31
  Landskap: Hela Finland
 27. Lasten itsesäätelyn kehittyminen ja tukeminen varhaiskasvatuksessa Tidpunkt: 2021-09-01
  Landskap: Hela Finland
 28. Hakuinfo Itä-Suomen kirjastoille demokratia-avustuksesta Tidpunkt: 2021-09-01
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 29. Mitä kuuluu nuori? – Mielen hyvinvoinnin ja resilienssin vahvistaminen nuorisotyössä 2/2 Tidpunkt: 2021-09-01
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten
 30. Kouluturvallisuuden niksinurkka - käytännön kouluturvallisuutta, nro 1 Tidpunkt: 2021-09-01
  Landskap: Hela Finland
 31. Avustajat ja ohjaajat lapsen kasvun tukijoina Tidpunkt: 2021-09-02
  Landskap: Hela Finland
 32. Liikuntatoimen verkostotilaisuus Tidpunkt: 2021-09-02
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 33. Turvallisuuskansion päivittäminen Tidpunkt: 2021-09-03
  Landskap: Lappland
 34. Det nya gymnasiet ur elev- och studiehandledarens perspektiv Tidpunkt: 2021-09-03
  Landskap: Hela Finland
 35. Sairaalaopetus ja vaativa erityinen tuki Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Tidpunkt: 2021-09-06
  Landskap: Norra Savolax
 36. Sairaalaopetus ja vaativa erityinen tuki Siun soten alueella Tidpunkt: 2021-09-07
  Landskap: Norra Karelen
 37. Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa -webinaari Tidpunkt: 2021-09-07
  Landskap: Hela Finland
 38. Turvallisesti Digiliikenteessä – miten ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa digitaalisessa mediassa. Tidpunkt: 2021-09-08
  Landskap: Hela Finland
 39. Kuka valvoo kiusaamista? Kiusaamiseen puuttuminen ja valvonta opetustoimessa Tidpunkt: 2021-09-08
  Landskap: Hela Finland
 40. Sivistystoimen johdon ajankohtaispäivä - Askeleita osallisuuteen Tidpunkt: 2021-09-09
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 41. Uusia tuulia ja hyvinvointia varhaiskasvatukseen – Pohjois-Suomen ja Lapin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päivä Tidpunkt: 2021-09-09
  Landskap: Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten
 42. Ilmasto, tulevaisuus ja logistiikka - koulutus ammatillisen koulutuksen opettajille Tidpunkt: 2021-09-09
  Landskap: Hela Finland
 43. Miksi aina pitää arvioida? - keskustelua arvioinnin ongelmista ja väärinymmärryksistä Tidpunkt: 2021-09-09
  Landskap: Hela Finland
 44. Ajankohtaista tietoa alkoholista, käyttö nuorten keskuudessa ja ilmiö käytön takana Tidpunkt: 2021-09-09
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten, Hela Finland
 45. Skolkultur, samhörighet och delaktighet i distansundervisningens kölvatten Tidpunkt: 2021-09-13
  Landskap: Hela Finland
 46. Liikkuva opiskelu -verkostotapaaminen Tidpunkt: 2021-09-13
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 47. Etelä-Karjalan kuntien ja Eksoten ehkäisevä päihdetyö - Hyvien rakenteiden päälle laadukas ehkäisevä päihdetyö Tidpunkt: 2021-09-14
  Landskap: Södra Karelen
 48. TRANSFORMER 2030 - TULEVAISUUDEN TEKIJÄT, EVÄITÄ KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TAITAMISEEN; 14.9., 14.10. ja 26.11.2021 klo 9 - 15; hybridi, eli voit osallistua lähitilaisuuteen Kuopiossa tai etänä Tidpunkt: 2021-09-14
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax, Hela Finland
 49. Kehittävä arviointi kirjastotyössä Tidpunkt: 2021-09-14
  Landskap: Hela Finland
 50. Tre dimensioner av demokrati och bibliotek - Bildning Tidpunkt: 2021-09-14
  Landskap: Hela Finland
 51. Koulun lähimetsä ulkoluokkana Tidpunkt: 2021-09-14
  Landskap: Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Nyland
 52. Vanhemmat - päiväkodin tärkein kumppani Tidpunkt: 2021-09-14
  Landskap: Hela Finland
 53. Vuorohoidon koulutus - johtajuusiltapäivä Tidpunkt: 2021-09-14
  Landskap: Hela Finland
 54. Uudistunut arviointi perusopetuksessa Tidpunkt: 2021-09-14
  Landskap: Hela Finland
 55. Sairaalaopetus ja vaativa erityinen tuki Essoten alueella Tidpunkt: 2021-09-14
  Landskap: Södra Savolax
 56. Kouluturvallisuuden niksinurkka - käytännön kouluturvallisuutta, nro 2 Tidpunkt: 2021-09-14
  Landskap: Hela Finland
 57. Liikunnan edistäminen kunnissa-toimintaa ohjaava kansallinen, kansainvälinen ja EU-tason sääntely. Liikunta on koko kunnan asia webinaarit 1-3, osa 1 Tidpunkt: 2021-09-14
  Landskap: Hela Finland
 58. Varhaiskasvatuksen lähiluonto oppimisympäristönä Tidpunkt: 2021-09-15
  Landskap: Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Nyland
 59. Haastavan käytöksen kohtaaminen, alakoulu Tidpunkt: 2021-09-15
  Landskap: Hela Finland
 60. Kouluiskut - syiden ymmärtäminen ja ennaltaehkäisyn mahdollisuus. Osa 1 Tidpunkt: 2021-09-15
  Landskap: Hela Finland
 61. Johtajien webinaarisarja, syksy 2021: osa 1 - Laajentunut johtajuus, mahdollisuudet ja haasteet? Tidpunkt: 2021-09-16
  Landskap: Hela Finland
 62. Kielen oppimisen tulevaisuus Tidpunkt: 2021-09-16
  Landskap: Hela Finland
 63. Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa -webinaari Tidpunkt: 2021-09-16
  Landskap: Hela Finland
 64. Sairaalaopetus ja vaativa erityinen tuki Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella Tidpunkt: 2021-09-16
  Landskap: Hela Finland
 65. Tuumasta toimeen – Koulu kestävää tulevaisuutta rakentamassa Tidpunkt: 2021-09-16
  Landskap: Hela Finland
 66. Stödets ABC: Från behov till beslut Tidpunkt: 2021-09-16
  Landskap: Hela Finland
 67. Koulutuspäivä jäähallien työntekijöille Tidpunkt: 2021-09-17
  Landskap: Lappland Ort: Rovaniemi
 68. Työyhteisön energian johtaminen Tidpunkt: 2021-09-17
  Landskap: Hela Finland
 69. Sairaalaopetus ja vaativa erityinen tuki Etelä-Pohjanmaan alueella Tidpunkt: 2021-09-20
  Landskap: Södra Österbotten
 70. Sairaalaopetus ja vaativa erityinen tuki HUS sairaanhoitopiirin alueella Tidpunkt: 2021-09-20
  Landskap: Nyland
 71. Sairaalaopetus ja vaativa erityinen tuki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella Tidpunkt: 2021-09-20
  Landskap: Hela Finland
 72. Tuumasta toimeen - Koulu kestävää tulevaisuutta rakentamassa Tidpunkt: 2021-09-20
  Landskap: Hela Finland
 73. Ratkaisijat - Kestävän kehityksen kasvatuksella aktiivista toimijuutta Tidpunkt: 2021-09-21
  Landskap: Hela Finland
 74. Kestävää kehitystä ja hyvinvointia ulkoluokassa Tidpunkt: 2021-09-21
  Landskap: Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Nyland
 75. Kirjastot ja demokratia -luentosarja: Mitä on demokratia? Tidpunkt: 2021-09-21
  Landskap: Hela Finland
 76. Mitä varhaiskasvatuksessa olisi hyvä tietää lastensuojelusta? Tidpunkt: 2021-09-21
  Landskap: Hela Finland
 77. Tietosuoja varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Tidpunkt: 2021-09-21
  Landskap: Hela Finland
 78. Kestävää kehitystä ja hyvinvointia luonnossa Tidpunkt: 2021-09-22
  Landskap: Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Nyland
 79. Turvallisesti Digiliikenteessä – miten ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa digitaalisessa mediassa. Tidpunkt: 2021-09-22
  Landskap: Hela Finland
 80. "Luonnon lumoa, kasvun kipinöitä, ikimuistoisia hetkiä" - Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Tidpunkt: 2021-09-22
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 81. Erkkaa verkossa: Arvot, sivistys ja tulevaisuus Tidpunkt: 2021-09-22
  Landskap: Hela Finland
 82. Kohti tulevaisuutta – miten teemme kirjastojen huomista jo nyt Tidpunkt: 2021-09-23
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 83. Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 1. ja 2. luokilla Varga Neményi - menetelmän avulla Tidpunkt: 2021-09-23
  Landskap: Hela Finland
 84. Yhdessä kohti kestävää koulua! - Oppilaat ympäristötoimijoina & koulun kestävä toimintakulttuuri; 2 webinaaria Tidpunkt: 2021-09-23
  Landskap: Hela Finland
 85. Mystinen luonto - ympäristökasvatusta myyttien ja kuvataiteen kautta Tidpunkt: 2021-09-23
  Landskap: Hela Finland
 86. Stödets ABC: Olika former av stöd Tidpunkt: 2021-09-23
  Landskap: Hela Finland
 87. Ilmastokasvatus opettajien ja kasvattajien työssä 1 + 3 webinaaria Tidpunkt: 2021-09-27
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 88. Aktiiviset ja turvalliset koulumatkat, osa 1 Tidpunkt: 2021-09-28
  Landskap: Hela Finland
 89. Tre dimensioner av demokrati och bibliotek - Yttrandefrihet Tidpunkt: 2021-09-28
  Landskap: Hela Finland
 90. Haastavan käytöksen kohtaaminen, alakoulu Tidpunkt: 2021-09-28
  Landskap: Hela Finland
 91. Vaikuttavuuden arviointi kirjastoissa Tidpunkt: 2021-09-28
  Landskap: Hela Finland
 92. Hyvinvoinnin monet kasvot Tidpunkt: 2021-09-28
  Landskap: Lappland Ort: Rovaniemi
 93. Sairaalaopetus ja vaativa erityinen tuki Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella Tidpunkt: 2021-09-28
  Landskap: Päijänne-Tavastland
 94. Sairaalaopetus ja vaativa erityinen tuki OYS-ervan alueella Tidpunkt: 2021-09-28
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten
 95. Haastavan käytöksen kohtaaminen, yläkoulu Tidpunkt: 2021-09-29
  Landskap: Hela Finland
 96. Kestävä elämäntapa ja ympäristökasvatus Euroopan ympäristöpääkaupungissa, Lahti Tidpunkt: 2021-09-29
  Landskap: Hela Finland
 97. Kouluiskut - syiden ymmärtäminen ja ennaltaehkäisyn mahdollisuus. Osa 2 Tidpunkt: 2021-09-29
  Landskap: Hela Finland
 98. Työhyvinvointi varhaiskasvatuksessa - varhaiskasvatustyön erityispiirteet työhyvinvoinnin haasteena ja mahdollisuuksina Tidpunkt: 2021-09-29
  Landskap: Hela Finland
 99. Turvataidot ja kaveruus - Kiusaamiselle STOPPI! (varhaiskasvatus) Tidpunkt: 2021-09-29
  Landskap: Hela Finland
 100. Turvataidot ja kaveruus - Kiusaamiselle STOPPI! (alakoulut) Tidpunkt: 2021-09-30
  Landskap: Hela Finland
 101. VÄHEMMÄLLÄ ENEMMÄN – NÄE OLENNAISIN OPETUSTYÖSSÄ Tidpunkt: 2021-09-30
  Landskap: Hela Finland
 102. Vuorohoidon koulutus - henkilöstön iltapäivä Tidpunkt: 2021-09-30
  Landskap: Hela Finland
 103. Stödets ABC: Särskilda lösningar för skolgång Tidpunkt: 2021-09-30
  Landskap: Hela Finland
 104. Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 1. ja 2. luokilla Varga Neményi - menetelmän avulla Tidpunkt: 2021-10-04
  Landskap: Hela Finland
 105. Johtajien webinaarisarja, syksy 2021: osa 2 - Johtajan juuret kirjaston ulkopuolella: mahdollisuudet ja haasteet? Tidpunkt: 2021-10-04
  Landskap: Hela Finland
 106. Kouluturvallisuuden niksinurkka - käytännön kouluturvallisuutta, nro 3 Tidpunkt: 2021-10-04
  Landskap: Hela Finland
 107. Alueelliset nuorisotyön päivät Tidpunkt: 2021-10-05
  Landskap: Satakunta, Egentliga Finland
 108. Inklusiivisen pedagogiikan johtaminen varhaiskasvatuksessa Tidpunkt: 2021-10-05
  Landskap: Hela Finland
 109. Kirjastot ja demokratia -luentosarja: Media ja demokratia Tidpunkt: 2021-10-05
  Landskap: Hela Finland
 110. Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari Tidpunkt: 2021-10-05
  Landskap: Satakunta, Egentliga Finland Ort: Naantali
 111. Mystinen luonto - ympäristökasvatusta myyttien ja kuvataiteen kautta Tidpunkt: 2021-10-05
  Landskap: Hela Finland
 112. Små barn i en digital värld - nylitteracitet, samspel och forskningsbaserad kunskap Tidpunkt: 2021-10-05
  Landskap: Hela Finland
 113. Sosiaalityön, kasvatuksen ja koulutuksen yhteistyö Tidpunkt: 2021-10-05
  Landskap: Hela Finland
 114. Toimiva yhteistyö liikunnan edistämisessä. Liikunta on koko kunnan asia webinaari 1-3, osa 2 Tidpunkt: 2021-10-05
  Landskap: Hela Finland
 115. Oivallus-seminaari Tidpunkt: 2021-10-06
  Landskap: Södra Savolax, Kajanaland, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax, Satakunta, Egentliga Finland, Hela Finland
 116. Disinformaatio kouluissa - Miten opettaa ilman että ruokkii? Tidpunkt: 2021-10-06
  Landskap: Hela Finland
 117. Kymenlaakson kuntien ja Kymsoten ehkäisevä päihdetyö - Palveluiden välinen yhteistyö ja toiminnan yhdyspinnat ehkäisevässä päihdetyössä Tidpunkt: 2021-10-07
  Landskap: Kymmenedalen
 118. Tre dimensioner av demokrati och bibliotek - Aktivt medborgarskap Tidpunkt: 2021-10-12
  Landskap: Hela Finland
 119. Päihteet, mielen hyvinvointi ja nuorten osallisuus - kohtaa ja kysy oikeita kysymyksiä Tidpunkt: 2021-10-12
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 120. Kiusaamisen vastainen työ kouluyhteisössä Tidpunkt: 2021-10-12
  Landskap: Hela Finland
 121. Kehityksellisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tuki nuorilla ja aikuisilla Tidpunkt: 2021-10-12
  Landskap: Hela Finland
 122. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston potilasasiamiesfoorumi 2021 (etätapahtuma) Tidpunkt: 2021-10-12
  Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten
 123. Gemenskaperna på en språkö - Familjerna, hemmet och lärstigen. Språköfortbildning del 3 Tidpunkt: 2021-10-12
  Landskap: Hela Finland
 124. Itä-Suomen liikuntaviranhaltijoiden työkokous Tidpunkt: 2021-10-13
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 125. Toimiva vuorovaikutussuhde kouluun kiinnittymisen avaimena Tidpunkt: 2021-10-13
  Landskap: Hela Finland
 126. Erkkaa verkossa: Maahanmuuttajalasten ja -nuorten oppimisvaikeuksien tunnistaminen Tidpunkt: 2021-10-13
  Landskap: Hela Finland
 127. Työpaikan kohtaamisten tunneälykäs johtaminen Tidpunkt: 2021-10-14
  Landskap: Hela Finland
 128. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden osallisuus varhaiskasvatuksessa, täydentävä osio II Tidpunkt: 2021-10-14
  Landskap: Hela Finland
 129. Desinformation och polarisering - Hur kan du motverka det? Tidpunkt: 2021-10-14
  Landskap: Hela Finland
 130. Eheä koulupäivä, aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet ja toiminta Tidpunkt: 2021-10-15
  Landskap: Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten
 131. Mystinen luonto - ympäristökasvatusta myyttien ja kuvataiteen kautta Tidpunkt: 2021-10-19
  Landskap: Hela Finland
 132. Erilaiset kielenoppimisympäristöt Tidpunkt: 2021-10-25
  Landskap: Hela Finland
 133. Aktiiviset ja turvalliset koulumatkat, osa 2 Tidpunkt: 2021-10-26
  Landskap: Hela Finland
 134. Miljoonat jakoon 2021! Tidpunkt: 2021-10-26
  Landskap: Hela Finland
 135. Tukioppilasohjaajan koulutus, monimuotototeutus Tidpunkt: 2021-10-26
  Landskap: Hela Finland
 136. Väkivallaton lapsuus, Turvataidoilla turvaa lapsille, alakoulut Tidpunkt: 2021-10-26
  Landskap: Hela Finland
 137. Miljoonat jakoon 2021! - Nuorisotoimen iltapäivä Tidpunkt: 2021-10-26
  Landskap: Hela Finland
 138. Miljoonat jakoon 2021! - Kirjastotoimen iltapäivä Tidpunkt: 2021-10-26
  Landskap: Hela Finland
 139. Miljoonat jakoon 2021! - Liikuntatoimen iltapäivä Tidpunkt: 2021-10-26
  Landskap: Hela Finland
 140. Turvataidot ja vanhemmuuden tukeminen Tidpunkt: 2021-10-27
  Landskap: Hela Finland
 141. Kasvattajan ja opettajan työhyvinvointi, työuupumus, stressi ja työn imu Tidpunkt: 2021-10-27
  Landskap: Lappland, Hela Finland
 142. Länsi- ja Sisä-Suomen sivistys ja opetustoimen johdon päivät Tidpunkt: 2021-10-29
  Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten
 143. Pedagogisk planering av webbinarier Tidpunkt: 2021-11-01
  Landskap: Hela Finland
 144. Digipedagogiikka - Kieli ja kulttuuri Tidpunkt: 2021-11-01
  Landskap: Hela Finland
 145. Kouluturvallisuuden niksinurkka - käytännön kouluturvallisuutta, nro 4 Tidpunkt: 2021-11-01
  Landskap: Hela Finland
 146. Työhyvinvointi varhaiskasvatuksessa - työhyvinvointi, työuupumus, stressi ja työn imu Tidpunkt: 2021-11-02
  Landskap: Hela Finland
 147. Itä-Suomen liikkuva opiskelu -seminaari Tidpunkt: 2021-11-03
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 148. Etelä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Tidpunkt: 2021-11-03
  Landskap: Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Nyland Ort: Helsingfors
 149. Tunteiden säätelyn merkitys kasvattajan ja opettajan työhyvinvoinnille Tidpunkt: 2021-11-03
  Landskap: Lappland, Hela Finland
 150. Turvataidot ja tunteet - tunnetaitavaksi oppii! Tidpunkt: 2021-11-03
  Landskap: Hela Finland
 151. Esimiehen rooli psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa Tidpunkt: 2021-11-04
  Landskap: Hela Finland
 152. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden osallisuus varhaiskasvatuksessa, täydentävä osio III Tidpunkt: 2021-11-04
  Landskap: Hela Finland
 153. Delningsekonomins påverkan på arbetslivet Tidpunkt: 2021-11-04
  Landskap: Hela Finland
 154. Eheä koulupäivä, aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet ja toiminta Tidpunkt: 2021-11-05
  Landskap: Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten
 155. Ilmiöitä lasten ja nuorten digiarjessa - Nettikiusaaminen ja tasapainoinen mediankäyttö Tidpunkt: 2021-11-08
  Landskap: Hela Finland
 156. Kirjastot ja demokratia -luentosarja: Osallisuus ja sen kehittäminen Tidpunkt: 2021-11-09
  Landskap: Hela Finland
 157. Ajankohtaista tietoa kannabiksesta Tidpunkt: 2021-11-09
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten, Hela Finland
 158. Valtion liikuntapoliittiset tavoitteet ja ohjaus. Liikunta on koko kunnan asia webinaarit 1-3, osa 3 Tidpunkt: 2021-11-09
  Landskap: Hela Finland
 159. Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 3. ja 4. luokilla Varga Neményi - menetelmän avulla Tidpunkt: 2021-11-10
  Landskap: Hela Finland
 160. De nationella dagarna för elev- och studerandevård 2021: Hur gick det sen? Nuläge och framtidsfokus gällande välbefinnande i skolan Tidpunkt: 2021-11-10
  Landskap: Hela Finland
 161. Vuorovaikutussuhteet kasvattajan ja opettajan työhyvinvoinnin peruspilareina Tidpunkt: 2021-11-10
  Landskap: Lappland, Hela Finland
 162. Alueelliset nuorten työpajapäivät Tidpunkt: 2021-11-11
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten
 163. Turvataidot ja kaveruus - kiusaamiselle STOPPI! Tidpunkt: 2021-11-11
  Landskap: Hela Finland
 164. Workers’ rights in Finland Tidpunkt: 2021-11-11
  Landskap: Hela Finland
 165. Kouluturvallisuuden niksinurkka - käytännön kouluturvallisuutta, nro 5 Tidpunkt: 2021-11-16
  Landskap: Hela Finland
 166. Vuorohoidon koulutus - tuen iltapäivä Tidpunkt: 2021-11-17
  Landskap: Hela Finland
 167. Vuorovaikutussuhteet johtajan työhyvinvoinnin peruspilareina Tidpunkt: 2021-11-17
  Landskap: Lappland, Hela Finland
 168. Etelä-Savon alueellinen liikuntaviranhaltijoiden tapaaminen Tidpunkt: 2021-11-18
  Landskap: Södra Savolax
 169. Luova luokka -seminaari Tidpunkt: 2021-11-18
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten Ort: Oulu
 170. Alueelliset etsivän nuorisotyön päivät Tidpunkt: 2021-11-18
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten
 171. Turvataidot ja netti, alakoulut Tidpunkt: 2021-11-18
  Landskap: Hela Finland
 172. Kieli- ja kulttuuritietoisuus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Tidpunkt: 2021-11-18
  Landskap: Hela Finland
 173. Tietoa nettiympäristössä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja sen ennaltaehkäisyn keinoista Tidpunkt: 2021-11-18
  Landskap: Hela Finland
 174. Studieinfo Tidpunkt: 2021-11-19
  Landskap: Hela Finland
 175. Johtajien webinaarisarja, syksy 2021: osa 3 - Useamman kirjaston pyörittäminen, kaksi erilaista tapausta Tidpunkt: 2021-11-19
  Landskap: Hela Finland
 176. Tukioppilasohjaajan peruskoulutus Tidpunkt: 2021-11-22
  Landskap: Hela Finland
 177. Aktiiviset ja turvalliset koulumatkat, osa 3 Tidpunkt: 2021-11-23
  Landskap: Hela Finland
 178. Må bra i förändring - finlandssvensk yrkesutbildning i fokus Tidpunkt: 2021-11-23
  Landskap: Hela Finland Ort: Tampere
 179. Kirjastot ja demokratia -luentosarja: Kansalaisvaikuttaminen Tidpunkt: 2021-11-23
  Landskap: Hela Finland
 180. Alueelliset nuorisotyöpäivät Tidpunkt: 2021-11-25
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten
 181. Työhyvinvointi varhaiskasvatuksessa - vuorovaikutussuhteet työhyvinvoinnin peruspilareina, kohtaaminen ja kohdatuksi tuleminen Tidpunkt: 2021-11-25
  Landskap: Hela Finland
 182. Oppilaiden osallisuus alakoulun kiusaamisen vastaisessa työssä Tidpunkt: 2021-11-25
  Landskap: Hela Finland
 183. Opintopolku-tilaisuus OPH Tidpunkt: 2021-11-26
  Landskap: Hela Finland
 184. Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 5. ja 6. luokilla Varga Neményi - menetelmän avulla Tidpunkt: 2021-11-29
  Landskap: Hela Finland
 185. Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Tidpunkt: 2021-12-02
  Landskap: Hela Finland
 186. Barns rättighet att påverka - vuxnas ansvar att möjliggöra Tidpunkt: 2021-12-02
  Landskap: Hela Finland
 187. Johtajien webinaarisarja, syksy 2021: osa 4 - Kirjastovaikuttaminen kunnassa: kokemuksia vaikuttamisesta ja eväitä tulevaan Tidpunkt: 2021-12-16
  Landskap: Hela Finland