Tidpunkt
Utbildning
Landskap / Ort
 1. Ruokailoa varhaiskasvatukseen! Tidpunkt: 2021-05-18
  Landskap: Hela Finland
 2. Kotiopetus, opetuksenjärjestäjän ja kodin velvollisuudet ja vastuut Tidpunkt: 2021-05-18
  Landskap: Hela Finland
 3. Lapin vanhusfoorumi Tidpunkt: 2021-05-19
  Landskap: Lappland Ort: Rovaniemi
 4. Lipas och naturen i rekreationssyfte Tidpunkt: 2021-05-19
  Landskap: Hela Finland
 5. Etsivän nuorisotyön tulevaisuuspaja - 0sa 1. Tidpunkt: 2021-05-19
  Landskap: Norra Österbotten
 6. Ääriliikkeet, kohtaamisen taito ja työntekijän hyvinvointi Tidpunkt: 2021-05-19
  Landskap: Hela Finland
 7. Iloa liikunnasta - Itä-Suomen varhaiskasvatuksen liikuntawebinaari Tidpunkt: 2021-05-19
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 8. Digitala läs- och skrivverktyg - Del 2: Digitala verktyg för bättre studieteknik och koncentration Tidpunkt: 2021-05-19
  Landskap: Hela Finland
 9. Infotilaisuus: Tapahtumat ja kokoontumisrajoitukset Tidpunkt: 2021-05-19
  Landskap: Hela Finland
 10. Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteisinä asiakkaina -yhteistyöwebinaari Kanta- ja Päijät-Häme Tidpunkt: 2021-05-20
  Landskap: Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland
 11. Strateginen suunnittelu kirjastoissa Tidpunkt: 2021-05-20
  Landskap: Hela Finland
 12. Taide tarttuu leikkiin Tidpunkt: 2021-05-20
  Landskap: Hela Finland
 13. Syns vi? Hörs vi? Hur når vi igenom bruset? Virtuell studiecirkel om kommunikation och marknadsföring på bibliotek Tidpunkt: 2021-05-20
  Landskap: Hela Finland
 14. Työpajat, johtaminen ja raha: Työpajan palvelumuotoiluklinikka Tidpunkt: 2021-05-21
  Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland
 15. Etsivän nuorisotyön tulevaisuuspaja - Osa 2. Tidpunkt: 2021-05-21
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten
 16. Opettajan mindfulness - tietoisia keinoja rauhoittumiseen Tidpunkt: 2021-05-21
  Landskap: Hela Finland
 17. Oppimisen tuen järjestäminen lainsäädännön näkökulmasta - videosarja Tidpunkt: 2021-05-24
  Landskap: Hela Finland
 18. Toivon Agenda ja Luetaan! 25.–26.5.2021 Tidpunkt: 2021-05-25
  Landskap: Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten
 19. Kohti digiä ja sen yli! -webinaarisarja Tidpunkt: 2021-05-25
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 20. Pohjois-Savon alueellinen liikuntaviranhaltijoiden tapaaminen Tidpunkt: 2021-05-26
  Landskap: Norra Savolax
 21. NEPSY-koulutus Tidpunkt: 2021-05-26
  Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten
 22. Etelä-Savon alueellinen liikuntaviranhaltijoiden tapaaminen Tidpunkt: 2021-05-27
  Landskap: Södra Savolax
 23. Opetustiloihin kohdistuvasta iskusta selviytyminen. Minkälainen kriisitilanne on koulusurmat johtamisen ja -viestinnän näkökulmasta? Tidpunkt: 2021-05-27
  Landskap: Hela Finland
 24. Oppivelvollisuuden laajentaminen - Kysymyksiä, vastauksia ja hyviä käytäntöjä Tidpunkt: 2021-05-27
  Landskap: Hela Finland
 25. Traumaperäisten häiriöiden vaikutus lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen Tidpunkt: 2021-05-31
  Landskap: Hela Finland
 26. Supervoimia ja välittäviä kohtaamisia varhaiskasvatuksessa Tidpunkt: 2021-05-31
  Landskap: Hela Finland
 27. Supervoimia ja välittäviä kohtaamisia, näkökulmia positiiviseen pedagogiikkaan Tidpunkt: 2021-05-31
  Landskap: Hela Finland
 28. Yksilön hyvinvointi eläkkeelle siirryttäessä - Elämä eläköitymisen jälkeen Tidpunkt: 2021-05-31
  Landskap: Hela Finland
 29. Itä- ja Pohjois-Suomen toisen asteen opiskeluhuollon päivä Tidpunkt: 2021-06-03
  Landskap: Södra Savolax, Kajanaland, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax, Hela Finland
 30. Alueelliset työpajapäivät 2021 – mielen hyvinvoinnin voimavarat Tidpunkt: 2021-06-08
  Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland
 31. Ruokailoa perhepäivähoidossa! Tidpunkt: 2021-06-08
  Landskap: Hela Finland
 32. Apposen auki – tietoa avoimesti yhdessä, Itä-Suomen kirjastopäivät 2021 Tidpunkt: 2021-06-11
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 33. Vasupohjainen varhaiskasvatus päiväkotien moniammatillisessa tiimityössä Tidpunkt: 2021-06-15
  Landskap: Hela Finland
 34. Ruokailoa perhepäivähoidossa! Tidpunkt: 2021-06-15
  Landskap: Hela Finland
 35. Föräldrakvällar – Samarbete mellan hem och skola i förebyggande rusmedelsarbete Tidpunkt: 2021-08-24
  Landskap: Hela Finland
 36. Sateenkaarinuoret & nuorisotyö – mitä jokaisen ammattilaisen tulisi tietää Tidpunkt: 2021-08-24
  Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland
 37. AVIforum21 - Jatkuvan oppimisen äärellä Tidpunkt: 2021-08-25
  Landskap: Hela Finland
 38. Mitä kuuluu nuori? – Mielen hyvinvoinnin ja resilienssin vahvistaminen nuorisotyössä 1/2 Tidpunkt: 2021-08-25
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten
 39. Untuvikot - alle 3-vuotiaiden pedagogiikka Tidpunkt: 2021-08-25
  Landskap: Hela Finland
 40. Vapaan sivistystyön päivä – toimintaa, tietoa ja tuulahduksia Tidpunkt: 2021-08-27
  Landskap: Hela Finland
 41. KIAL Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet – att vägleda vuxna i karriärutveckling Tidpunkt: 2021-08-31
  Landskap: Nyland Ort: Helsingfors
 42. Vanhempainillat - Kuinka tukea perhettä lasten ja nuorten päihdekasvatuksessa Tidpunkt: 2021-08-31
  Landskap: Hela Finland
 43. Lasten itsesäätelyn kehittyminen ja tukeminen varhaiskasvatuksessa Tidpunkt: 2021-09-01
  Landskap: Hela Finland
 44. Mitä kuuluu nuori? – Mielen hyvinvoinnin ja resilienssin vahvistaminen nuorisotyössä 2/2 Tidpunkt: 2021-09-01
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten
 45. Avustajat ja ohjaajat lapsen kasvun tukijoina Tidpunkt: 2021-09-02
  Landskap: Hela Finland
 46. Turvallisuuskansion päivittäminen Tidpunkt: 2021-09-03
  Landskap: Lappland
 47. Kuka valvoo kiusaamista? Kiusaamiseen puuttuminen ja valvonta opetustoimessa Tidpunkt: 2021-09-08
  Landskap: Hela Finland
 48. Ajankohtaista tietoa alkoholista, käyttö nuorten keskuudessa ja ilmiö käytön takana Tidpunkt: 2021-09-09
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten, Hela Finland
 49. TRANSFORMER 2030 - TULEVAISUUDEN TEKIJÄT, EVÄITÄ KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TAITAMISEEN; 14.9., 14.10. ja 26.11.2021 klo 9 - 15; hybridi, eli voit osallistua lähitilaisuuteen Kuopiossa tai etänä Tidpunkt: 2021-09-14
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax, Hela Finland
 50. Liikunnan edistäminen kunnissa-toimintaa ohjaava kansallinen, kansainvälinen ja EU-tason sääntely. Liikunta on koko kunnan asia webinaarit 1-3, osa 1 Tidpunkt: 2021-09-14
  Landskap: Hela Finland
 51. Haastavan käytöksen kohtaaminen, alakoulu Tidpunkt: 2021-09-15
  Landskap: Hela Finland
 52. Kouluiskut - syiden ymmärtäminen ja ennaltaehkäisyn mahdollisuus. Osa 1 Tidpunkt: 2021-09-15
  Landskap: Hela Finland
 53. Mystinen luonto - ympäristökasvatusta myyttien ja kuvataiteen kautta Tidpunkt: 2021-09-23
  Landskap: Hela Finland
 54. Haastavan käytöksen kohtaaminen, alakoulu Tidpunkt: 2021-09-28
  Landskap: Hela Finland
 55. Haastavan käytöksen kohtaaminen, yläkoulu Tidpunkt: 2021-09-29
  Landskap: Hela Finland
 56. Kouluiskut - syiden ymmärtäminen ja ennaltaehkäisyn mahdollisuus. Osa 2 Tidpunkt: 2021-09-29
  Landskap: Hela Finland
 57. Työhyvinvointi varhaiskasvatuksessa - varhaiskasvatustyön erityispiirteet työhyvinvoinnin haasteena ja mahdollisuuksina Tidpunkt: 2021-09-29
  Landskap: Hela Finland
 58. Turvataidot ja kaveruus - Kiusaamiselle STOPPI! (varhaiskasvatus) Tidpunkt: 2021-09-29
  Landskap: Hela Finland
 59. Turvataidot ja kaveruus - Kiusaamiselle STOPPI! (alakoulut) Tidpunkt: 2021-09-30
  Landskap: Hela Finland
 60. VÄHEMMÄLLÄ ENEMMÄN – NÄE OLENNAISIN OPETUSTYÖSSÄ Tidpunkt: 2021-09-30
  Landskap: Hela Finland
 61. Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 1. ja 2. luokilla Varga Neményi - menetelmän avulla Tidpunkt: 2021-10-04
  Landskap: Hela Finland
 62. Mystinen luonto - ympäristökasvatusta myyttien ja kuvataiteen kautta Tidpunkt: 2021-10-05
  Landskap: Hela Finland
 63. Toimiva yhteistyö liikunnan edistämisessä. Liikunta on koko kunnan asia webinaari 1-3, osa 2 Tidpunkt: 2021-10-05
  Landskap: Hela Finland
 64. Toimiva vuorovaikutussuhde kouluun kiinnittymisen avaimena Tidpunkt: 2021-10-13
  Landskap: Hela Finland
 65. Mystinen luonto - ympäristökasvatusta myyttien ja kuvataiteen kautta Tidpunkt: 2021-10-13
  Landskap: Hela Finland
 66. Työhyvinvointi varhaiskasvatuksessa - työhyvinvointi, työuupumus, stressi ja työn imu Tidpunkt: 2021-11-02
  Landskap: Hela Finland
 67. Ajankohtaista tietoa kannabiksesta Tidpunkt: 2021-11-09
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten, Hela Finland
 68. Valtion liikuntapoliittiset tavoitteet ja ohjaus. Liikunta on koko kunnan asia webinaarit 1-3, osa 3 Tidpunkt: 2021-11-09
  Landskap: Hela Finland
 69. Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 3. ja 4. luokilla Varga Neményi - menetelmän avulla Tidpunkt: 2021-11-10
  Landskap: Hela Finland
 70. Työhyvinvointi varhaiskasvatuksessa - vuorovaikutussuhteet työhyvinvoinnin peruspilareina, kohtaaminen ja kohdatuksi tuleminen Tidpunkt: 2021-11-25
  Landskap: Hela Finland
 71. Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 5. ja 6. luokilla Varga Neményi - menetelmän avulla Tidpunkt: 2021-11-29
  Landskap: Hela Finland
 72. Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Tidpunkt: 2021-12-02
  Landskap: Hela Finland