Tidpunkt
Utbildning
Landskap / Ort
 1. Traumaperäisten häiriöiden vaikutus lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen Tidpunkt: 2021-03-08
  Landskap: Hela Finland
 2. Supervoimia ja välittäviä kohtaamisia varhaiskasvatuksessa Tidpunkt: 2021-03-08
  Landskap: Hela Finland
 3. Supervoimia ja välittäviä kohtaamisia, näkökulmia positiiviseen pedagogiikkaan Tidpunkt: 2021-03-08
  Landskap: Hela Finland
 4. Uhka- ja väkivaltatilanteet - turvallisuuden hallinta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, jatkowebinaari Tidpunkt: 2021-03-10
  Landskap: Hela Finland
 5. Väkivaltaisen ääriajattelun ja radikalisoitumisen kohtaaminen nuorisotyössä Tidpunkt: 2021-03-10
  Landskap: Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Nyland
 6. Svenska Österbottens ungdomsarbetares nätverksträff – mångkulturell ungdomsarbete Tidpunkt: 2021-03-10
  Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten
 7. Suuri ryhmä, suuria yksilöllisiä tuen tarpeita - suuntaviittoja onnistumisten poluille Tidpunkt: 2021-03-10
  Landskap: Hela Finland
 8. Syns vi? Hörs vi? Hur når vi igenom bruset? Virtuell studiecirkel om kommunikation och marknadsföring på bibliotek Tidpunkt: 2021-03-10
  Landskap: Hela Finland
 9. RFV:s tankesmedja: Det nya normala Tidpunkt: 2021-03-12
  Landskap: Hela Finland
 10. Harrastamisen Suomen mallin info- ja inspiraatiotilaisuus Tidpunkt: 2021-03-12
  Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten
 11. Voi hyvin! - verkkokurssi kasvattajille Tidpunkt: 2021-03-15
  Landskap: Hela Finland
 12. Kohti tulevaisuutta – miten teemme kirjastojen huomista jo nyt Tidpunkt: 2021-03-16
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 13. Pelikulttuurit – yhdenvertaisuus ja grooming –koulutus ja webinaari nuorisotyöntekijöille Tidpunkt: 2021-03-16
  Landskap: Lappland, Hela Finland Ort: Rovaniemi
 14. Hållbarhet i det framtida arbetslivet Tidpunkt: 2021-03-16
  Landskap: Hela Finland
 15. Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen webinaari-koulutussarja – yhteistyössä VIP-verkoston TOI-teemaryhmä ja aluehallintovirastot Tidpunkt: 2021-03-16
  Landskap: Hela Finland
 16. Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteisinä asiakkaina -yhteistyöwebinaari Uusimaa Tidpunkt: 2021-03-17
  Landskap: Nyland
 17. Varhaiskasvatuksen laatu, arviointi ja kehittäminen Tidpunkt: 2021-03-17
  Landskap: Lappland, Hela Finland
 18. Osallistava koulu Tidpunkt: 2021-03-17
  Landskap: Hela Finland
 19. Uusi koulu IX / Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa Tidpunkt: 2021-03-17
  Landskap: Hela Finland
 20. Vägledardagarna 2021 Tidpunkt: 2021-03-17
  Landskap: Hela Finland
 21. Pedagoginen arvio - Oppimisen tuki ja pedagogisten asiakirjojen laadinta, ohjeistusta ja kirjoitusharjoituksia Tidpunkt: 2021-03-17
  Landskap: Lappland
 22. Harrastamisen Suomen mallin hakuinfo, 17.3.2021 Tidpunkt: 2021-03-17
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 23. Johtajien webinaarisarja, osa 3: Toimintasäännöistä käyttösääntöihin – kirjastojen johtajat sääntöviidakossa Tidpunkt: 2021-03-18
  Landskap: Hela Finland
 24. Lasten itsesäätelyn kehittyminen ja tukeminen varhaiskasvatuksessa Tidpunkt: 2021-03-18
  Landskap: Hela Finland
 25. Itä-Suomen alueen yksityisen varhaiskasvatuksen valvojien verkostotapaaminen Tidpunkt: 2021-03-18
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 26. Oppilaitoksen kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen käytännössä - koulutuspäivä Tidpunkt: 2021-03-18
  Landskap: Hela Finland
 27. Kasvattajan ja opetushenkilöstön työssäjaksaminen ja positiivinen CV Tidpunkt: 2021-03-18
  Landskap: Lappland, Hela Finland
 28. Vaikuta! -teemapäivän perehdytys Tidpunkt: 2021-03-18
  Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten
 29. Turvallisuus-webinaarisarja Tidpunkt: 2021-03-18
  Landskap: Hela Finland
 30. Tilastowebinaari - koronavuosi 2020 Tidpunkt: 2021-03-19
  Landskap: Hela Finland
 31. Yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettely varhaiskasvatuksessa - verkkokurssi Tidpunkt: 2021-03-22
  Landskap: Hela Finland
 32. Registrering av privat småbarnspedagogik - en nätkurs Tidpunkt: 2021-03-22
  Landskap: Hela Finland
 33. Haastavan käytöksen kohtaaminen, alakoulu Tidpunkt: 2021-03-23
  Landskap: Hela Finland
 34. Nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogiken 2021: Hållbar småbarnspedagogik - Välmående barn, personal och ledare Tidpunkt: 2021-03-23
  Landskap: Hela Finland
 35. Väkivallaton lapsuus, Turvataidoilla turvaa lapsille – webinaari 1, varhaiskasvatus ja alakoulu Tidpunkt: 2021-03-23
  Landskap: Hela Finland
 36. Vasupohjainen varhaiskasvatus perhepäivähoitajan työssä - osa 2 Tidpunkt: 2021-03-23
  Landskap: Hela Finland
 37. Liikunnallisen toimintatavan juurruttaminen varhaiskasvatuksessa - johtajatyöpaja Tidpunkt: 2021-03-24
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 38. Haastavan käytöksen kohtaaminen, yläkoulu Tidpunkt: 2021-03-24
  Landskap: Hela Finland
 39. Ruokailoa varhaiskasvatukseen! Tidpunkt: 2021-03-24
  Landskap: Hela Finland
 40. Some, rikokset, nuoret ja työntekijöiden jaksaminen Tidpunkt: 2021-03-24
  Landskap: Hela Finland
 41. Turvataidoilla turvaa nuorille – webinaari 2, yläkoulu Tidpunkt: 2021-03-24
  Landskap: Hela Finland
 42. Misä mää ny sit asuisin jatkowebinaari Tidpunkt: 2021-03-24
  Landskap: Hela Finland Ort: Åbo
 43. EI OPPI OJAAN KAADA – KUNSKAP ÄR LÄTT ATT BÄRA: Oppivelvollisuuden uudistus – uusia yhteistyön mahdollisuuksia kouluihin ja nuorisotyön kentälle Tidpunkt: 2021-03-25
  Landskap: Hela Finland
 44. Kirjastopalvelujen esteettömyys ja saavutettavuus Tidpunkt: 2021-03-25
  Landskap: Hela Finland
 45. EI OPPI OJAAN KAADA – KUNSKAP ÄR LÄTT ATT BÄRA: Oppivelvollisuuden uudistus (iltapäivän alueellinen tilaisuus) Tidpunkt: 2021-03-25
  Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten
 46. Oppimissuunnitelma - Oppimisen tuki ja pedagogisten asiakirjojen laadinta, ohjeistusta ja kirjoitusharjoituksia Tidpunkt: 2021-03-25
  Landskap: Lappland
 47. Käsitteistä käyntäntöön, luokkahuoneesta hybridiin. Osallisuus ja toimijuus webinaarit 1-4, osio1 Tidpunkt: 2021-03-25
  Landskap: Hela Finland
 48. Disciplin och arbetsro i yrkesutbildningen Tidpunkt: 2021-03-25
  Landskap: Hela Finland
 49. Tallenne: Omavalvonta ja vastuuhenkilön vastuu ja tehtävät yksityisessä varhaiskasvatuksessa Tidpunkt: 2021-03-29
  Landskap: Hela Finland
 50. Yksinäisyys ja sosiaalinen hyljeksintä hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöinä Tidpunkt: 2021-03-29
  Landskap: Hela Finland
 51. Vihapuheesta dialogiin - työkaluja kasvattajille Tidpunkt: 2021-03-29
  Landskap: Hela Finland
 52. Liikuntatoimen verkostotapaaminen Tidpunkt: 2021-03-30
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 53. Oppimisen tuen järjestäminen esi- ja perusopetuksessa Tidpunkt: 2021-03-30
  Landskap: Hela Finland
 54. Liikkuva opiskelu -verkostotapaaminen Tidpunkt: 2021-03-30
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 55. Laaja-alainen erityisopettaja koulun pedagogisena asiantuntijana -webinaari Tidpunkt: 2021-03-31
  Landskap: Hela Finland
 56. Pedagoginen selvitys - Oppimisen tuki ja pedagogisten asiakirjojen laadinta, ohjeistusta ja kirjoitusharjoituksia Tidpunkt: 2021-03-31
  Landskap: Lappland
 57. Intoa ja itsesäätelyä: oppilaan toimijuuden tukeminen. Osallisuus ja toimijuus webinaarit 1-4, osio 2 Tidpunkt: 2021-04-01
  Landskap: Hela Finland
 58. ULKOLUOKAN ABC - opettajille Tidpunkt: 2021-04-07
  Landskap: Hela Finland
 59. Hjärnkunskap, hälsofrämjande och självreglering - hur hänger de ihop? Tidpunkt: 2021-04-07
  Landskap: Hela Finland
 60. Erityisen tuen päätös ja HOJKS - Oppimisen tuki ja pedagogisten asiakirjojen laadinta, ohjeistusta ja kirjoitusharjoituksia Tidpunkt: 2021-04-07
  Landskap: Lappland
 61. Oppilaat ympäristötoimijoina - kestävä tulevaisuus Tidpunkt: 2021-04-07
  Landskap: Lappland, Hela Finland
 62. Tiedolla johtamisen työkalusprintit: Kouluterveyskysely Tidpunkt: 2021-04-08
  Landskap: Hela Finland
 63. Lasten itsesäätelyn kehittyminen ja tukeminen varhaiskasvatuksessa Tidpunkt: 2021-04-08
  Landskap: Lappland, Hela Finland
 64. Luontotoiminnan ABC -varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Tidpunkt: 2021-04-08
  Landskap: Hela Finland
 65. Lapsen oikeudet ja moninaisuus varhaiskasvatuksessa Tidpunkt: 2021-04-08
  Landskap: Hela Finland
 66. Turvataidot ja netti – webinaari 3, alakoulu Tidpunkt: 2021-04-08
  Landskap: Hela Finland
 67. Kestävästi ja rakentavasti kohti tulevaisuutta. Osallisuus ja toimijuus webinaarit 1-4: osio 3 Tidpunkt: 2021-04-08
  Landskap: Hela Finland
 68. Ohjelmointi perusopetuksessa Tidpunkt: 2021-04-08
  Landskap: Lappland, Hela Finland
 69. Literacy Through Literature - Inspiring Teachers to Develop Students’ Mastery of Language Through Focused Use of Literature in the Classroom  Tidpunkt: 2021-04-08
  Landskap: Hela Finland
 70. Turvataidot ja some – webinaari 4, yläkoulu Tidpunkt: 2021-04-09
  Landskap: Hela Finland
 71. I valet och kvalet - samlingsarbete på bibliotek (samarbetsgruppen ÅKE) Tidpunkt: 2021-04-13
  Landskap: Hela Finland
 72. Opetustiloihin kohdistuvasta iskusta selviytyminen. Minkälainen kriisitilanne on koulusurmat johtamisen ja -viestinnän näkökulmasta? Tidpunkt: 2021-04-13
  Landskap: Hela Finland
 73. Positiivinen CV - verkkokoulutus Tidpunkt: 2021-04-13
  Landskap: Hela Finland
 74. Hemligt eller inte? En handledning för personalen Tidpunkt: 2021-04-13
  Landskap: Hela Finland
 75. Kasvattaja ja sateenkaarinuori - tietoa ja tukea kasvatustyöhön Tidpunkt: 2021-04-13
  Landskap: Hela Finland
 76. Haastavan käytöksen kohtaaminen, alakoulu Tidpunkt: 2021-04-14
  Landskap: Hela Finland
 77. Haastavan käytöksen kohtaaminen, yläkoulu Tidpunkt: 2021-04-15
  Landskap: Hela Finland
 78. Hjärnkunskap, hälsofrämjande och självreglering - hur hänger de ihop? Tidpunkt: 2021-04-15
  Landskap: Hela Finland
 79. Uudistunut arviointi perusopetuksessa, tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Tidpunkt: 2021-04-15
  Landskap: Lappland, Hela Finland
 80. Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa Tidpunkt: 2021-04-15
  Landskap: Hela Finland
 81. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Osallisuus ja toimijuus webinaarit 1-4: osio 4 Tidpunkt: 2021-04-15
  Landskap: Hela Finland
 82. Delningsekonomins påverkan på arbetslivet Tidpunkt: 2021-04-20
  Landskap: Hela Finland
 83. Innostutaan yhessä – Itä-Suomen 2. lukutaitoseminaari Tidpunkt: 2021-04-21
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 84. Väkivaltaisen ääriajattelun ja radikalisoitumisen kohtaaminen nuorisotyössä Tidpunkt: 2021-04-21
  Landskap: Lappland
 85. Kissa(t) pöydälle - palaute ja puheeksi otto vuorovaikutuksen työkaluiksi Tidpunkt: 2021-04-21
  Landskap: Hela Finland
 86. Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa Tidpunkt: 2021-04-21
  Landskap: Hela Finland
 87. Tiedolla johtamisen työkalusprintit: Väestötilastot Tidpunkt: 2021-04-22
  Landskap: Hela Finland
 88. Hyvinvoiva johtaja tulevaisuuden sivistystoimessa Tidpunkt: 2021-04-22
  Landskap: Hela Finland
 89. Pohjoisen Suomen opetus- ja kasvatusalan johdon päivä Tidpunkt: 2021-04-22
  Landskap: Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten
 90. Vaikuta! -teemapäivän perehdytys Tidpunkt: 2021-04-22
  Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten
 91. Opettajan mindfulness - tietoisia keinoja rauhoittumiseen Tidpunkt: 2021-04-23
  Landskap: Hela Finland
 92. Turvallisesti verkossa - nuorten netinkäytön erityispiirteet Tidpunkt: 2021-04-26
  Landskap: Hela Finland
 93. Vaikuta! -teemapäivän järjestäjäkoulutus Tidpunkt: 2021-04-27
  Landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten
 94. Kesätyöinfo työnantajille ja nuoria työelämään ohjaaville Tidpunkt: 2021-04-28
  Landskap: Hela Finland
 95. Johtajien webinaarisarja, osa 4: Vuorovaikutus päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa Tidpunkt: 2021-04-29
  Landskap: Hela Finland
 96. Verkko opettajan vahvuudeksi, minä verkko- ja etäopettajana Tidpunkt: 2021-05-04
  Landskap: Hela Finland
 97. Opettajan mindfulness - tietoisia keinoja rauhoittumiseen Tidpunkt: 2021-05-05
  Landskap: Hela Finland
 98. Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter - del 1 Tidpunkt: 2021-05-05
  Landskap: Hela Finland
 99. Asiantuntijatyön työaikakysymykset -verkkoseminaari Tidpunkt: 2021-05-05
  Landskap: Hela Finland
 100. Ditt viktigaste verktyg - coachande webbinarier för bibliotekspersonal Tidpunkt: 2021-05-06
  Landskap: Hela Finland
 101. Lasten itsesäätelyn kehittyminen ja tukeminen varhaiskasvatuksessa Tidpunkt: 2021-05-06
  Landskap: Hela Finland
 102. Ajankohtaista tietoa nikotiinituotteista Tidpunkt: 2021-05-11
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten, Hela Finland
 103. Kissa(t) pöydälle - palaute ja puheeksi otto vuorovaikutuksen työkaluiksi2 Tidpunkt: 2021-05-12
  Landskap: Hela Finland
 104. Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivsvårigheter - del 2 Tidpunkt: 2021-05-19
  Landskap: Hela Finland
 105. Opettajan mindfulness - tietoisia keinoja rauhoittumiseen Tidpunkt: 2021-05-21
  Landskap: Hela Finland
 106. Yksilön hyvinvointi eläkkeelle siirryttäessä - Elämä eläköitymisen jälkeen Tidpunkt: 2021-05-31
  Landskap: Hela Finland
 107. Apposen auki – tietoa avoimesti yhdessä, Itä-Suomen kirjastopäivät 2021 Tidpunkt: 2021-06-11
  Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
 108. Föräldrakvällar – Samarbete mellan hem och skola i förebyggande rusmedelsarbete Tidpunkt: 2021-08-24
  Landskap: Hela Finland
 109. KIAL Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet – att vägleda vuxna i karriärutveckling Tidpunkt: 2021-08-31
  Landskap: Nyland Ort: Helsingfors
 110. Vanhempainillat - Kuinka tukea perhettä lasten ja nuorten päihdekasvatuksessa Tidpunkt: 2021-08-31
  Landskap: Hela Finland
 111. Haastavan käytöksen kohtaaminen, alakoulu Tidpunkt: 2021-09-15
  Landskap: Hela Finland
 112. Haastavan käytöksen kohtaaminen, alakoulu Tidpunkt: 2021-09-28
  Landskap: Hela Finland
 113. Haastavan käytöksen kohtaaminen, yläkoulu Tidpunkt: 2021-09-29
  Landskap: Hela Finland
 114. Ajankohtaista tietoa kannabiksesta Tidpunkt: 2022-11-09
  Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten, Hela Finland