Hyvinvointialueiden sote-valvonnan kehittäminen

Aluehallintovirasto ja Valvira valmistautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen ja hyvinvointialueiden käynnistymiseen Hyvinvointialueiden valvonnan suunnittelu ja kehittäminen -projektilla (HVA-projekti). 

Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Hyvinvointialueet tulevat vastaamaan järjestämisvastuullaan olevien sote-palvelujen valvonnasta ja ohjauksesta. Omavalvonta tulee olemaan keskeisessä roolissa.

Valvontaviranomaisina aluehallintovirasto ja Valvira tulevat valvomaan hyvinvointialueiden järjestämisvastuun toteutumista ja järjestämisvastuulle kuuluvien sote-palveluiden lainmukaisuutta. Lisäksi ne antavat hyvinvointialueille valvontaan liittyvää ohjausta.

HVA-projektin tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää valvontaviranomaisten tehtäviä, työnjakoa ja valvontaprosesseja tulevassa rakenneuudistuksessa ja tuottaa näistä toimintamalli. Lisäksi tarkoituksena on edistää ja tukea hyvinvointialueita valvontatehtävän valmistelussa.

Järjestämme tuleville hyvinvointialueille omaa valvontaa edistäviä tilaisuuksia. Näitä tullaan pitämään keväästä 2022 aina vuoden loppuun asti. 

Lisätietoa

Leena Serpola-Kaivo-oja, projektipäällikkö, [email protected]

Ulla Saalasti, projektikoordinaattori, [email protected]

HVA-projektilla 

  • kehitämme ja yhtenäistämme toimintaamme, 
  • edistämme ja tuemme, että hyvinvointialueet onnistuvat omassa valvontatehtävässään.

Järjestettävät tilaisuudet

Aluehallintovirastot ja Valvira järjestävät tulevien hyvinvointialueiden sote-palveluiden valvontaa suunnitteleville, valvonnasta vastaaville ja luottamushenkilöille valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia vuoden 2022 aikana. Tilaisuuksien tavoitteena on tukea ja edistää hyvinvointialueita suunnittelemaan ja toteuttamaan järjestämisvastuulleen kuuluvaa sote-palveluiden valvontaa.

Valtakunnalliset tilaisuudet

Ensimmäinen valtakunnallinen tilaisuus on 31.3.2022 ja vastaava ruotsinkielinen tilaisuus 28.9.2022 (Huom. muuttunut päivämäärä). Valtakunnallinen projektin päätöstilaisuus pidetään 10.11.2022.

28.9. ruotsinkielisen tilaisuuden

Menneiden valtakunnallisten tilaisuuksien ohjelmat ja esitykset

Tilaisuuden ohjelma

Ajankohtaista Valvirasta
ylijohtaja Markus Henriksson, Valvira

Lainsäädännölliset muutokset sote-palveluiden valvonnassa
lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden omavalvonta
Lakimies Riitta Husso, Valvira

Valvontaviranomaiset valmistautuvat hyvinvointialueiden käynnistymiseen
HVA-projektin projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Valtava-hanke uudistaa sote-tietotuotantoa
kehittämispäällikkö Petri Huovinen, Valvira

Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvien sote-palveluiden valvonta
yksikön päällikkö Niina Väkeväinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Soteri-projekti uudistaa lupa- ja valvontaviranomaisten rekisteriä
projektipäällikkö Katja Turunen, Valvira

Ammattioikeudet ja ammattihenkilöiden valvonta
johtaja Jussi Holmalahti ja ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen, Valvira

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestäminen
ylitarkastaja Jenni Lahtinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-palveluiden arvioinnit ja valvontahavaintoraportit hyvinvointialueiden oman valvonnan tukena
kehittämispäällikkö Vesa Syrjä, THL

Case Pirkanmaa: Valvontatehtävän valmistelu hyvinvointialueella
projektipäällikkö Kirsi Sario, Pirkanmaan liitto

Alueelliset tilaisuudet

Valtakunnallisen tilaisuuden jälkeen järjestettävissä alueellisissa tilaisuuksissa keskitymme alueen omiin valvontaan liittyviin tarpeisiin yhteistyössä alueen valvontaviranomaisten kanssa. Tilaisuuksissa tuomme esille hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä hyvinvointialueiden oman valvonnan toteuttamiseksi ja asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Alueellisten tilaisuuksien päivämäärät ovat

  • 5.5.2022 klo 9.00–12.30 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
  • 19.5.2022 klo 9.00–14.30 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  • 16.6.2022 klo 9.00–12.30 Itä-Suomen aluehallintovirasto
  • 6.10.2022 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Lapin aluehallintovirasto
  • 13.10.2022 Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Menneiden alueellisten tilaisuuksien ohjelmat ja esitykset

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Leena Laajala, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne:

Omavalvonta
ylitarkastajat Jaana Aarnio ja Aulikki Hautsalo, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Essi Haglund, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Hannele Ridanpää, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Kristiina Poikajärvi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne:

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
ylitarkastaja Oona Mölsä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-valvonnan yhdyspinnat - case Neuvola / Koulu- ja opiskelijath / Oppilashuolto
terveydenhuollon ylitarkastaja Aino Mäkitalo, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Jenni Björkman, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Tiina Hetemaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Ulla Ahonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa ja aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-valvonnan yhdyspinnat: case Neuvola / Koulu- ja opiskelijath / Oppilashuolto
terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Jenni Björkman, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Jaana Leipälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos