Anmälan om produktion av privat veterinärtjänst

Om du är legitimerad eller tillfälligt berättigad veterinär, kan du erbjuda privata veterinärtjänster i Finland. När veterinärtjänster tillhandahålls av ett företag ska företaget ha en person som arbetar som ansvarig veterinär och som uppfyller ovan nämnda krav.

Privata producenter av veterinärtjänster ska ha lokaler, arbetsredskap och personal som lämpar sig för deras verksamhet. Veterinärtjänsterna ska vara veterinärmedicinskt behöriga.

Information om anmälan

Gör en skriftlig anmälan om din verksamhet till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde du har ett verksamhetsställe. Om du inte har något verksamhetsställe, gör en anmälan till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde du i regel tänker tillhandahålla veterinärtjänster. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Gör en anmälan innan du inleder din verksamhet. Gör en anmälan också när du väsentligt ändrar på eller avslutar din verksamhet.

Gör anmälan till regionförvaltningsverket med blanketten. Fyll i blanketten i sin helhet. Din anmälan ska utöver dina kontaktuppgifter innehålla uppgifter om  

  • tjänster
  • personal
  • det fasta verksamhetsstället.

Du hittar en länk till blanketten nederst på den här sidan. Skicka blanketten till regionförvaltningsverkets registratorskontor.

Vi inför de uppgifter du lämnat i det register som Livsmedelsverket för om privata producenter av veterinärtjänster. Vi övervakar också privata veterinärtjänster.

Länkar till blanketter

Länkar till lagar