Arbetarskydd och arbete

Om ditt ärende gäller tillstånden, fullmakterna eller anmälningarna nedan, hittar du anvisningar och formulär på adressen tyosuojelu.fi:

  • beviljande av behörighetsbrev för laddare
  • erkännande av utländsk examen som behörighet för kranförare.

Tyosuojelu.fi