Regionförvaltningsverkets kundservice

Vår telefonservice är tyvärr överbelastad för tillfället. Vi svarar på frågorna så snart som möjligt. Vi rekommenderar att du skickar e-post eller fyller i kontaktformuläret. Invänta lugnt vårt svar.

Vår kundservice ger dig råd i frågor som gäller regionförvaltningsverkets uppgifter.

Du kan inte inleda ett ärende via kundservicen, dvs. där tas inte ditt ärende officiellt till behandling av regionförvaltningsverket.  Om du vill att ditt ärende ska inledas vid regionförvaltningsverket, sänd till exempel e-post till registratorskontoret. 
Registratorskontorens kontaktuppgifter finns på vår sida registraturtjänster.

När ditt ärende gäller arbetarskyddet, vänligen ta direkt kontakt med den riksomfattande telefonrådgivningen för arbetarskyddet. I miljöfrågor betjänas du av den riksomfattande kundservicen för miljöärenden.

Privata tjänsteproducenter ska registreras i Soteri-registret från och med årsskiftet 2024.  Läs mer om Soteri.


Kontakta oss

Du kan kontakta oss via vår webblankett eller per e-post, men svarstiderna kan vara längre än normalt. Vi beklagar eventuella olägenheter som detta orsakar.

 • Ta kontakt via blanketten Fråga RFV:s kundservice.
 • Skicka e-post: 
 • Ring: 
  • må-fr kl. 9.30–15.30. 
  • 0295 016 780 (finska)
  • 0295 016 781 (svenska).
  • För ett samtal till regionförvaltningsverket från en fast telefon betalar kunden en lokalnätsavgift (lna) och för samtal från mobiltelefon en mobilsamtalsavgift (msa).
 • Observera att 10-11 är den mest trafikerade tiden för kundservice

Vi ger råd om

 • arbetsavtal
 • lönefrågor
 • arbetstid
 • semestrar 
 • övriga frågor som gäller anställningsvillkor.

Ring:

 • mån–fre kl. 9–15
 • 0295016 620

Skicka e-post: 

Arbetarskyddförvaltningens kontaktuppgifter (tyosuojelu.fi)

Skicka e-post till det regionförvaltningsverk i vars område ditt ärende gäller. Du kan kontrollera i kommunförteckningen över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden till vilket område kommunerna hör.  

Kommunförteckningen

I regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas kundservice för miljöärenden:

 • ger vi råd om hur du inleder ett ärende
 • ger vi råd om hur du använder webbplatsen miljo.fi
 • besvarar vi frågor och respons. 

Ring:  

 • mån–fre kl. 9–16
 • 0295016 620

Kundservice för miljöfrågor (ely-keskus.fi)

Skicka e-post:

Skicka e-post till det regionförvaltningsverk i vars område ditt ärende gäller. Du kan kontrollera i kommunförteckningen över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden till vilket område kommunerna hör.  

Kommunförteckningen

Registratorskontoret tar emot officiella handlingar och registrerar dem i ärendehanteringssystemet. Ärenden som ska registreras är till exempel: 

Skyddad e-post https://turvaviesti.avi.fi/

 • Använd skyddad e-post då du skickar sekretessbelagt eller annat känsligt material.
 • Mer information om att skicka skyddad e-post hittar du på vår webbplats för registraturtjänster.  

Meddelanden som skickas med vanlig e-post är inte krypterade, vilket innebär att informationssäkerheten för sekretessbelagda uppgifter kan äventyras. Använd skyddad e-post då du skickar sekretessbelagt eller annat känsligt material. 

Med skyddad e-post kan du också skicka stora bilagor. Observera att den skyddade e-posten endast fungerar via den här adressen: https://turvaviesti.avi.fi/.

Du kan sköta ditt ärende hos oss på många olika sätt. Läs mera på sidan Välj ärende.

Välj ärende

Du kan lämna in handlingar till regionförvaltningsverket också vid statens följande gemensamma serviceställen:  

Lämna in handlingarna till det gemensamma servicestället senast tidsfristens sista dag under tjänstetid, det vill säga före 16:15.

Handlingarna som du lämnar in till det gemensamma servicestället stämplas som mottagna med en stämpel som visar ankomstdatum och registreras i myndighetens ärendehanteringssystem. 

Statens gemensamma serviceställen 

Var och en har rätt att få offentliga uppgifter ur regionförvaltningsverkens handlingar och register. I enskilda fall kan vi ge tillstånd att få uppgifter ur sekretessbelagda handlingar för vetenskaplig forskning, statistikföring eller myndigheternas planerings- eller utredningsarbete. 

Läs mer om Begäran om information.