En person håller i brandslangen.

 

Räddningsväsendet

Vi övervakar räddningsväsendet samt nivån och tillgången till räddningsväsendets tjänster inom olika sektorer. Räddningsväsendets servicenivå grundar sig på servicenivåbeslut som är upprättade av räddningsväsendena i regionen och servicenivån ska motsvara de lokala behoven och olycksriskerna. Vi övervakar de externa räddningsplanerna och övningarna i våra verksamhetsområden.

Våra uppgifter omfattar dessutom att:

  • rapportera till inrikesministeriet om nivån och tillgången till räddningsväsendets tjänster
  • stöda inrikesministeriet vid ledningen av räddningsverksamheten, inhämta behövlig information och underhålla lägesbilden
  • på platser där det finns risk för storolyckor ta del i utvärderingen av storolycksövningarna som främjar samarbetet mellan räddningsverken och andra som deltar i räddningsväsendet 
  • främja samarbetet mellan olika aktörer inom räddningsväsendet i verksamhetsområdena
  • administrera och styra flygspaningarna efter skogsbränder (läs mer: flygspaningar efter skogsbränder)
  • har hand om uppgifter i samband med statsunderstöd till räddningsväsendet (läs mer: räddningsväsendets statsunderstöd).

Mer information om tillsyn över räddningsväsendet

Läs mer