Förflyttning av djur till EU-länder och TRACES NT

På den här sidan berättar vi vad du borde tänka på då du transporterar djur från ett land till ett annat. Djuren ska ha identifikationsmarkering och vaccinationer.  Dessutom ska djuret granskas av en veterinär och ha ett hälsointyg.

TRACES NT

TRACES-NT är ett system som upprätthålls av EU-kommissionen. Du måste mata in dina uppgifter för att få hälsointyg för djur och animaliska produkter som du importerar eller exporterar till andra EU-länder eller vissa länder utanför EU. 

Tjänsteveterinären i avsändarlandet skriver ett hälsointyg i systemet. 

De här riktlinjerna gäller förflyttningar mellan EU-länderna, Schweiz och Norge. 

Om du exporterar eller importerar ett djur från länder utanför EU kan du behöva TRACES. Ta alltid reda på kraven för varje land.

Du behöver TRACES användaridentifikation om du  

 

 • levererar sällskapsdjur till en ny ägare eller till försäljning i
  • EU-länder
  • Schweiz 
  • Norge
 • om du införskaffar sällskapsdjur i 
  • EU-länder
  • Schweiz
  • Norge 
 • exporterar eller importerar hästar (även dina egna) 
  • EU-länder
  • Schweiz
  • Norge
 • exporterar eller importerar produktionsdjur (inklusive fiskar) 
  • EU-länder
  • Schweiz
  • Norge
 • exporterar eller importerar djurembryon 
  • EU-länder
  • Schweiz
  • Norge (bland annat hästsperma)

Du behöver inte TRACES användaridentifikation om du 

 • Registrera dig i systemet.
 • Fyll i djurhållningsplatsen i systemet.
 • Skaffa ett djurhållningsplatssignum från Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret vid Livmedelsverket om du 
  • har ett häststall eller annan hållningsplats för produktionsdjur
  • professionellt föder upp 
   • hundar
   • katter
   • illrar 
  • Fyll i ditt djurhållningsplatssignum vid registreringen i TRACES. 
 • Regionförvaltningsverket bekräftar din användaridentifikation efter registreringen.
 • Om din användaridentifikation behöver bekräftelse, vänligen kontakta regionförvaltningsverket i din region. Våra kontaktuppgifter.

 • Kolla upp vilka åtgärder och handlingar som destinationslandet kräver.
 • Se till att djuret har den dokumentation och de vaccinationer som behövs.
 • Boka i god tid en hälsokontroll av ditt djur hos kommunalveterinären.
 • Vi rekommenderar att du sköter de här ärendena minst två veckor före förflyttningen.
 • Ansök om hälsointyg i TRACES minst två arbetsdagar före hälsokontrollen hos veterinären, dvs. fyll i uppgifterna om transporten och djuret i systemet.
 • Kommunalveterinären kontrollerar ditt djur och ger det slutliga hälsointyget.
 • Efter det här ska du påbörja din resa med djuret inom 24 eller 48 timmar, beroende på djurart.
 • Se till att dina uppgifter finns i TRACES.
  • Om du redan tidigare har tagit emot djur från utlandet kan det hända att dina uppgifter redan finns i systemet.
  • Du kan be tjänsteveterinären kontrollera att dina uppgifter är uppdaterade.
  • Om dina uppgifter saknas ska du fylla i dem enligt tidigare anvisningar (Hur ansöker jag om TRACES-användaridentifikation?)
 • Kontrollera att djuret har ett korrekt ifyllt TRACES-hälsointyg då du tar emot det. 
  • Intyget kan också ha elektronisk underskrift.

Läs mer

Import, export och transfereringar - Livsmedelsverket (Livsmedelsverket)

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret  (Livsmedelsverket)

Information om TRACES-NT-systemet: TRACES - Livsmedelsverket

Du hittar anvisningar om TRACES i själva systemet. Först måste du logga in dig i TRACES-NT. Getting started (europa.eu)

TRACES NT: Anvisning för registrering av aktör och upprättande av del I av hälsointyget