Grafiskt uttryck

 

Regionförvaltningsverken har ett gemensamt grafiskt uttryck som återspeglar vår verksamhet och våra sektorer. Vårt grafiska uttryck återspeglar våra strategiska tyngdpunkter. Vårt formspråk och bildvärlden uttrycker tillförlitlighet, sakkunskap och samarbete. Den grafiska anvisningen vägleder dig i hur du använder det grafiska uttrycket och logotypen. Vi har beaktat tillgängligheten i vårt grafiska uttryck.

I vår grafiska anvisning finns anvisningar för hur man använder olika element, såsom logotypens typografi och färgerna. Läs vår grafiska anvisning innan du använder materialet.

Öppna regionförvaltningsverkets grafiska anvisning.

Lisätietoja ohjeistosta ja sen soveltamisesta saat viestintäyksiköltämme osoitteesta viestinta(at)avi.fi. 

Regionförvaltningsverkets logotyp

Man får inte redigera logotypen. Runt logotypen finns en fastställd skyddszon, inga grafiska element får tas in i den. Det är inte heller tillåtet att ändra (konvertera) logotypen till ett annat filformat, detta för att undvika färgfel och andra fel.

Du får mer information om vår logotyp och användningen av den av kommunikationsenheten.

Ladda ner logotypen

 

 

Språkversion Skärm/Utskrift Vikt/CMYK Vikt/PMS
Finska PNG PDF Ai
Svenska PNG PDF Ai
Engelska PNG PDF Ai
Finska-Svenska PNG PDF Ai
Finska-Samiska PNG PDF Ai