Förvaring av skyddsdokument

Regionförvaltningsverket kan förvara ett byggnadsobjekts skyddsdokument.

Då ett bolag tar lån för sitt byggnadsprojekt, förvarar banken dess skyddsdokument. Om bolaget inte tar lån, kan regionförvaltningsverket förvara dessa dokument. 

Skyddsdokumenten förvaras antingen i banken eller i regionförvaltningsverket för att bostadsaktieköparens intressen ska kunna tryggas i byggnadsstadiet. 

Förvaringen regleras av lagen om bostadsköp och lagen om gruppbyggande.

En stiftande delägare eller en konsult för gruppbyggande kan be regionförvaltningsverket förvara sina skyddsdokument.

Skyddsdokumenten ska levereras för förvaring under byggnadsstadiet innan bostadsaktier börjar bjudas ut till försäljning.

Kontakta först det regionförvaltningsverk inom vars område bostadsaktiebolaget byggs. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Sänd en fritt formulerad skriftlig begäran per post. Du kan inte sända alla dokument via e-post, eftersom en del av dem enligt förordningen måste levereras i original.

Förvararen har som uppgift att 

  • kontrollera att byggherren gjort påkallade ändringar i bolagsordningen i PRH:s ändringstjänst och att ändringen har registrerats i handelsregistret (detta innan RS-förfarandet inleds). Uppgifterna går direkt till bostadsdatasystemet 
  • granska skyddsdokumenten och förvara dem
  • förvara säkerheterna och övervaka säkerheternas mängder
  • anmäla införandet av en RS-begränsning i bostadsdatasystemet (nya bostadsaktiebolag har inte längre några aktiebrev i pappersformat)
  • föra en förteckning över ägare, pantsättningar och utmätningar under byggnadsstadiet.

Då RS-förfarandet upphör, anmäler regionförvaltningsverket 

  • att aktiekategoriers RS-begränsningar upphört
  • nya ägare och eventuella pantsättningar för registrering i bostadsdatasystemet.

En stiftande delägare förblir ägare till osålda bostäder. En ny ägare ska själv ansöka om registrering av äganderätten, om köpet gjorts först efter att RS-förfarandet upphört.

För förvaringen av skyddsdokument uppbär regionförvaltningsverket en avgift som är minst 1 850 euro + moms 24 %. Avgiften fastställs från fall till fall. Mer information ger det regionförvaltningsverk, inom vars område bostadsaktiebolaget byggs.

Information om skyddsdokumenten som ska levereras till regionförvaltningsverket finner du i dessa förordningar:

Länkar till lagar

Du är kanske intresserad av