Arbetarskydd och arbete

Om ditt ärende gäller tillstånden, fullmakterna eller anmälningarna nedan, hittar du anvisningar och formulär på adressen tyosuojelu.fi.

Tillstånd och anmälningar, Tyosuojelu.fi

Barn och unga

 • anmälan om anlitande av unga arbetstagare i åldern 16−17 år för farligt arbete
 • undantagstillstånd som gäller unga arbetstagare
  • undantagstillstånd för att få anlita barn under 14 år som artister eller statister
  • undantagstillstånd för unga arbetstagares arbetstid, förläggningen av arbetstiden, övertidsarbete och vilotider
  • undantagstillstånd för unga för att få utföra särskilt skadliga arbeten.

Sjöarbetscertifikat (MLC)

 • begäran om arbetarskyddsinspektion på fartyg för sjöarbetscertifikat.

Byggarbetsplatser

 • förhandsanmälan om byggarbete och asbestsanering
 • tillstånd, behörigheter och register som anknyter till asbestsanering
 • erkännande av utländsk examen som behörighet för kranförare
 • arbetsplatsspecifik dispens från behörighet som kranförare
 • beviljande av behörighetsbrev för laddare.

Arbetstid

 • undantagstillstånd som beviljas med stöd av arbetstidslagen:
  • undantagstillstånd att avvika från bestämmelserna om ordinarie arbetstid och dygnsvila vid arbete som utförs tidvis
  • undantagstillstånd att ordna arbetstid som periodarbete
  • undantagstillstånd för utförande av regelbundet nattarbete
  • dispens från att göra upp en arbetsskiftsförteckning
 • anmälningar om nödarbete.

Arbetsolyckor

 • anmälan om svår skada till följd av arbetsolycka.

Utländsk arbetskraft

 • anmälan om utstationering av arbetstagare i Finland.

Tillstånd och anmälningar, Tyosuojelu.fi