Undervisning och kultur

Vi beviljar årligen över 50 miljoner euro i statsunderstöd för ungdomsarbete, biblioteken och motionsprojekt.

Statsunderstöd

Du kan också ansöka om dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor.

Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor