Vi beviljar tillstånd 

Regionförvaltningsverket är den myndighet som på flera näringsbranscher behandlar tillstånds- och anmälningsärenden. Tillstånds- och anmälningsbehandlingen är lagstadgad förhandstillsyn.

Läs mer om vilka tillstånd vi beviljar och om vilka anmälningar och ansökningar du kan lämna in till oss: