Vi beviljar tillstånd 

Regionförvaltningsverket är den myndighet som på flera näringsbranscher behandlar tillstånds- och anmälningsärenden. Tillstånds- och anmälningsbehandlingen är lagstadgad förhandstillsyn.