För Finland, tillsammans och nära

En sommargrön åker i en lantlig miljö och kring den växer några träd. Mitt i åkern löper en smal sandväg som leder till några hus bortom åkern. De är trähus med sadeltak. I förgrunden syns en gammal byggnad med mörkröd nedre del och mörkgul övre del.
Grundvalar för vår välfärd är demokrati, kompetens och företagsamhet samt lokala nätverk. Runt dessa grundläggande faktorer har även Finlands framgång byggts. För att vi ska vara framgångsrika även i fortsättningen bör det regionala samarbetet utvecklas och regionkännedomen i beslutsfattandet säkerställas. Människor måste kunna lita på att den hjälp och det stöd som statsförvaltningen erbjuder finns nära till hands under alla omständigheter.

 

Bästa läsare,

De faktorer som utmanar vårt samhälle har blivit mer komplicerade och för att svara på dem behöver vi den sektorsövergripande regionalförvaltningen mer än någonsin. Krig, klimatförändring, minskning av biologisk mångfald, pandemier, djursjukdomar samt hållbarhetsunderskott och personalbrist inom den offentliga ekonomin får oss att vackla i vår framtidstro. Det finns även förväntningar och förändringstryck på den offentliga förvaltningen som bör besvaras genom att utvärdera och utveckla verksamheten och speciellt dess genomslagskraft. 

Just nu är Finlands och finländarnas förmåga att agera i olika kriser bra. Vi har lyckats bekämpa coronaviruspandemin och smittsamma djursjukdomar samt kunnat hjälpa Ukraina under kriget. Den höga nivån på vår beredskap har erkänts även internationellt, och Finland nämns ofta som ett förebildsland inom beredskap. Det här har vi anledning att vara stolta över. Vår beredskapsförmåga måste bevaras och stärkas även i fortsättningen.

För beredskapen behöver vi långsiktig och smidig samverkan mellan myndigheter, företag och medborgarsamhället. Regionförvaltningsverken, som känner de olika särdragen inom Finlands olika regioner, spelar en viktig roll i detta. 

I statens regionalförvaltning fattas besluten nära människan och med kännedom om de regionala förhållandena. Med samarbete inom regional- och lokalnivån bygger man även framtidstron. Genom att samla resurserna inom statens regionalförvaltning kan man svara på den offentliga ekonomins utmaningar samt förbättra produktiviteten och effektiviteten. 

En hållbar framtid skapas genom gemensamma handlingar tillsammans med andra.