Verksamhetsområde - Lappland

Regionförvaltningsverket i Lappland är verksamt i ett område som omfattar landskapen Lappland.

Inom vårt verksamhetsområde finns Lapplands välfärdsområde.

Välfärdsområdena på kartan (på finska)