Verksamhetsområde - Lappland

Regionförvaltningsverket i Lappland är verksamt i ett område som omfattar landskapen Lappland.