För sökande av kostnadsstöd för företag

För att hjälpa sökande av kostnadsstöd för företag har vi på den här sidan samlat de regionförvaltningsverkets coronabegränsningsbeslut som har varit i kraft under perioden 1.12.2021–28.2.2022.

Vad är företagens kostnadsstöd och var söker man sådant?

Kostnadsstödet är avsett för företag som på grund av coronapandemin har förlorat över 25 procent i omsättning jämfört med referensperioden och som därför har det svårt att klara sina oflexibla kostnader och lönekostnader. Enligt statsrådets riktlinjer ska stödbehovet och stödbeloppet bedömas utifrån den plötsliga förlust i omsättning som pandemin har orsakat. Syftet med stödet är att hjälpa företagen att överbrygga coronakrisen. (valtiokonttori.fi)

Kostnadsstödets ansökningsomgång är öppen under tidsperioden 26.4.2022–31.3.2022 kl 16.15.

Läs mer om kostnadsstöd för företag och sök stöd på Statskontorets webbplats.

Företagens kostnadsstöd (valtiokonttori.fi)

Regionförvaltningsverkets beslut om coronabegränsningar 1.12.2021–28.2.2022

Sammankomstbegränsningarna grundar sig på 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar, användningen av utrymmen på 58 d paragrafen och stängningen av utrymmen på 58 g paragrafen.

Länkarna nedan för till beslut i PDF-format.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

18.11.2021 (Beslut ESAVI/39238/2021)
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 25.11.2021-24.12.2021
 
24.11.2021 (Beslut ESAVI/40397/2021)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 27.11.2021-26.12.2021
 
30.11.2021 (Beslut ESAVI/40342/2021)
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 3.12.2021-2.1.2022
 
30.11.2021 (Beslut ESAVI/41521/2021)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 3.12.2021-26.12.2022

2.12.2021 (Beslut ESAVI/41519/2021)
Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 4.12.2021-31.12.2021 (på finska)
 
2.12.2021 (Beslut ESAVI/41658/2021)
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 4.12.2021-31.12.2021
 
3.12.2021 (Beslut ESAVI/42389/2021)
Södra Karelens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 5.12.2021-31.12.2021 (på finska)
 
9.12.2021 (Beslut ESAVI/42402/2021)
Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 11.12.2021-31.12.2021 (på finska)
 
10.12.2021 (Beslut ESAVI/43136/2021)
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 13.12.2021-12.1.2022
 
10.12.2021 (ESAVI/42392/2021)
Södra Karelens sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 13.12.2021-31.12.2021 (på finska)
 
17.12.2021 (ESAVI/43512/2021)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 27.12.2021-26.1.2022
 
17.12.2021 (ESAVI/44190/2021)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 20.12.2021-31.12.2021

21.12.2021 (Beslut ESAVI/44323/2021)
Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 24.12.2021-23.1.2022 (på finska)
 
23.12.2021 (Beslut ESAVI/44863/2021)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 1.1.2022-19.1.2022
 
23.12.2021 (Beslut ESAVI/45080/2021)
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 13.12.2021-12.1.2022
 
23.12.2021 (Beslut ESAVI/44862/2021)
Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 1.1.2022-31.1.2022 (på finska)

23.12.2021 (Beslut ESAVI/44191/2021)
Södra Karelens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 1.1.2022-23.1.2022 (på finska)
 
23.12.2021 (Beslut ESAVI/44865/2021)
Södra Karelens sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 1.1.2022-23.1.2022 (på finska)
 
23.12.2022 (Beslut ESAVI/45135/2021)
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 28.12.2021-10.1.2022
 
23.12.2021 (Beslut ESAVI/43939/2021)
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 28.12.2021-17.1.2022

25.1.2022 (Beslut ESAVI/2922/2022)

Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 27.1.2022-19.2.2022
 
28.12.2021 (Beslut ESAVI/44986/2021)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 30.12.2021-12.1.2022
 
28.12.2021 (Beslut ESAVI/44987/2021)
Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 30.12.2021-12.1.2022 (på finska)
 
7.1.2022 (Beslut ESAVI/560/2022)
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 18.1.2022-31.1.2022
 
7.1.2022 (Beslut ESAVI/45792/2021)
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 11.1.2022-24.1.2022

11.1.2022 (Beslut ESAVI/470/2022)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 13.1.2022-26.1.2022
 
11.1.2022 (Beslut ESAVI/502/2022)
Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 13.1.2022-26.1.2022 (på finska)
 
11.1.2022 (Beslut ESAVI/414/2022)
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 13.1.2022-31.1.2022

18.1.2022 (Beslut ESAVI/1632/2022)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 20.1.2022-19.2.2022
 
18.1.2022 (Beslut ESAVI/635/2022)
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 20.1.2022-2.2.2022
 
20.1.2022 (Beslut ESAVI/1605/2022)
Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 24.1.2022-23.2.2022 (på finska)
 
20.1.2022 (Beslut ESAVI/2158/2022)
Södra Karelens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 24.1.2022-20.2.2022 (på finska)

21.1.2022 (Beslut ESAVI/2066/2022)

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 25.1.2022-7.2.2022

25.1.2022 (Beslut ESAVI/3040/2022)
Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 1.2.2022-23.2.2022 (på finska)
 
25.1.2022 (Beslut ESAVI/2375/2022)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 27.1.2022-9.2.2022
 
25.1.2022 (Beslut ESAVI/2573/2022)
Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 27.1.2022-9.2.2022 (på finska)
 
25.1.2022 (Beslut ESAVI/2922/2022)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 27.1.2022-19.2.2022
 
26.1.2022 (Beslut ESAVI/2258/2022)
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 28.1.2022-27.2.2022
 
31.1.2022 (Beslut ESAVI/3810/2022)
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 3.2.2022-15.2.2022
 
31.1.2022 (Beslut ESAVI/3811/2022)
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 1.2.2022-15.2.2022
 
31.1.2022 (Beslut ESAVI/3297/2022)
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 1.2.2022-15.2.2022
 
31.1.2022 (Beslut ESAVI/3892/2022)
Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 1.2.2022-9.2.2022 (på finska)
 
31.1.2022 (Beslut ESAVI/3171/2022)
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: upphävning av beslut om stängning av utrymmen (ESAVI/2066/2022) 1.2.2022-7.2.2022
 
1.2.2022 (Beslut ESAVI/3572/2022)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: upphävning av beslut om stängning av utrymmen (ESAVI/2375/2022) 2.2.2022-9.2.2022
 
1.2.2022 (Beslut ESAVI/4034/2022)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 2.2.2022-15.2.2022
 
4.2.2022 (Beslut ESAVI/4566/2022)
Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt: upphävning av beslut om stängning av utrymmen (ESAVI/4566/2022) 5.2.2022-9.2.2022 (på finska)
 
4.2.2022 (Beslut ESAVI/4786/2022)
Södra Karelens sjukvårdsdistrikt: upphävning av sammankomstbegränsningen (ESAVI/2158/2022) 5.2.2022-20.2.2022 (på finska)
 
4.2.2022 (Beslut ESAVI/4409/2022)
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 5.2.2022-20.2.2022
 
4.2.2022 (Beslut ESAVI/4785/2022)
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt: upphävning av beslut om användningen av utrymmen (ESAVI/3810/2022) 5.2.2022-15.2.2022
 
4.2.2022 (Beslut ESAVI/4620/2022)
Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 5.2.2022-20.2.2022 (på finska)
 
7.2.2022 (Beslut ESAVI/4682/2022)
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 8.2.2022-22.2.2022
 
11.2.2022 (Beslut ESAVI/5129/2022)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 14.2.2022-21.2.2022
 
11.2.2022 (Beslut ESAVI/5394/2022)
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: upphävning av sammankomstbegränsningen (ESAVI/4682/2022) 14.2.2022-22.2.2022
 
11.2.2022 (Beslut ESAVI/5489/2022)
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 12.2.2022-21.2.2022
 
16.2.2022 (Beslut ESAVI/1632/2022)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 20.1.2022-19.2.2022
 
17.2.2022 (Beslut ESAVI/6555/2022)
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt: upphävning av sammankomstbegränsningen och beslut om användningen av utrymmen (ESAVI/2258/2022) (upphävning av sammankomstbegränsningen 18.2.2022-21.2.2022 och upphävning av beslut om användningen av utrymmen 18.2.2022-27.2.2022)
 
18.2.2022 (Beslut ESAVI/6456/2022)
Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 22.2.2022-28.2.2022 och beslut om användningen av utrymmen 20.2.2022-28.2.2022
 
21.2.2022 (Beslut ESAVI/7110/2022)
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 23.2.2022-15.3.2022

21.2.2022 (Beslut ESAVI/2066/2022)
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 25.1.2022-7.2.2022

Regionförvaltningsverket i Östra Finland 

Förkortningar:

  • Essote: Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax
  • Siun sote: Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen
  • Sosteri: Samkommunen för sjukvårdsdistrikt i Östra Savolax

2.12.2021 (Beslut ISAVI/9491/2021)
Norra Savolax sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 6.12.2021-27.12.2021 (på finska)
 
10.12.2021 (Beslut ISAVI/9857/2021)
Essote: sammankomstbegränsning 13.12.2021-27.12.2021 (på finska)
 
17.12.2021 (Beslut ISAVI/10130/2021)
Essote: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 20.12.2021-31.12.2021 (på finska)
 
21.12.2021 (Besluter ISAVI/10012/2021, ISAVI/10184/2021 och ISAVI/10235/2021)
Sosteri, Siun sote och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 23.12.2021-9.1.2022 (på finska)
Norra Savolax sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 23.12.2021-31.12.2021 (på finska)

 
30.12.2021 (Besluter ISAVI/10441/2021 och ISAVI/10396/2021)
Sosteri och Siun sote: beslut om användningen av utrymmen 30.12.2021-26.1.2022 (på finska)
Essote och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 1.1.2022-26.1.2022 (på finska)

 
30.12.2021 (Beslut ISAVI/10457/2021)
Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde: sammankomstbegränsning 31.12.2021-20.1.2022 och beslut om användningen av utrymmen 31.12.2021-13.1.2022 (på finska)
 
12.1.2022 (Beslut ISAVI/171/2022)
Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde: beslut om stängning av utrymmen 14.1.2022-27.1.2022 (på finska)
 
14.1.2022 (Beslut ISAVI/82/2022)
Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde: sammankomstbegränsning 15.1.2022-14.2.2022 (på finska)

21.1.2022 (Beslut ISAVI/434/2022)
Essote, Siun sote och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 21.1.2022-20.2.2022 (på finska)
 
24.1.2022 (Beslut ISAVI/620/2022)
Sosteri: upphävning av beslut om stängning av utrymmen (ISAVI/171/2022) 21.1.2022-27.1.2022 (på finska)
 
25.1.2022 (Beslut ISAVI/641/2022)
Essote och Siun sote: upphävning av beslut om stängning av utrymmen (ISAVI/641/2022) 25.1.2022-27.1.2022 (på finska)
 
2.2.2022 (Beslut ISAVI/821/2022)
Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde: sammankomstbegränsning 2.2.2022-20.2.2022 (på finska)
 
17.2.2022 (Beslut ISAVI/1204/2022)
Essote: beslut om användningen av utrymmen 21.2.2022-6.3.2022 (på finska)
 

Regionförvaltningsverket i Lappland

16.12.2021 (Beslut LAAVI/1877/2021)
Enare, Kittilä, Kolari, Kemi, Keminmaa, Torneå och Övertorneå: sammankomstbegränsning 18.12.2021-17.1.2022 (på finska)

22.12.2022 (Beslut LAAVI/1941/2021)
Regionförvaltningsverket i Lapplands verksamhetsområde: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 23.12.2021-22.1.2022 (på finska)
 
12.1.2022 (Beslut LAAVI/66/2022)
Regionförvaltningsverket i Lapplands verksamhetsområde: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 23.1.2022-22.2.2022 (på finska)
 
4.2.2022 (Beslut LAAVI/216/2022)
Regionförvaltningsverket i Lapplands verksamhetsområde: beslut om användningen av utrymmen 5.2.2022-28.2.2022 (på finska)
 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

15.11.2021 (Beslut LSAVI/12282/2021)
Egentliga Finland: sammankomstbegränsning 16.11.2021-16.12.2021
 
19.11.2021 (Beslut LSAVI/12283/2021)
Satakunta: sammankomstbegränsning 22.11.2021-22.12.2021
 
9.12.2021 (Beslut LSAVI/13783/2021)
Satakunta och Egentliga Finland: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 10.12.2021-31.12.2021
 
20.12.2021 (Beslut LSAVI/14673/2021)
Egentliga Finland: sammankomstbegränsning 22.12.2021-31.12.2021
 
20.12.2021 (Beslut LSAVI/13784/2021)
Egentliga Finland: sammankomstbegränsning och beslut om stängning av utrymmen 22.12.2021-31.12.2021
 
23.12.2021 (Beslut LSAVI/14678/2021)
Satakunta: beslut om användningen av utrymmen 24.12.2021-31.12.2021 (på finska)
 
23.12.2021 (Beslut LSAVI/14679/2021)
Satakunta: sammankomstbegränsning och beslut om stängning av utrymmen 24.12.2021-31.12.2021 (på finska)
 
29.12.2021 (Besluter LSAVI/14860/2021 och LSAVI/14864/2021)
Satakunta och Egentliga Finland: beslut om användningen av utrymmen 1.1.2022-15.1.2022
 
29.12.2021 (Besluter LSAVI/14676/2021 och LSAVI/14863/2021)
Satakunta och Egentliga Finland: sammankomstbegränsning och beslut om stängning av utrymmen 1.1.2022-15.1.2022

14.1.2022 (Besluter LSAVI/282/2022 och LSAVI/285/2022)

Satakunta och Egentliga Finland: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 16.1.2022-28.1.2022

14.1.2022 (Besluter LSAVI/284/2022 och LSAVI/287/2022)

Satakunta och Egentliga Finland: beslut om stängning av utrymmen 16.1.2022-28.1.2022

28.1.2022 (Besluter LSAVI/960/2021 och LSAVI/961/2021)
Satakunta och Egentliga Finland: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 29.1.2022-15.2.2022

14.2.2022 (Beslut LSAVI/10991/2022)
Satakunta och Egentliga Finland: beslut om användningen av utrymmen 15.2.2022-28.2.2022

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

12.11.2021 (Beslut LSSAVI/16930/2021)
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 15.11.2021-5.12.2021 (på finska)
 
12.11.2021 (Beslut LSSAVI/17067/2021)
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 15.11.2021-5.12.2021
 
22.11.2021 (Beslut LSSAVI/17864/2021)
Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun: sammankomstbegränsning 24.11.2021-19.12.2021 (på finska)

25.11.2021 (Beslut LSSAVI/17760/2021)
Vasa sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 27.11.2021-19.12.2021

3.12.2021 (Beslut LSSAVI/18864/2021)
Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun: sammankomstbegränsning 6.12.2021-5.1.2021 (på finska)
 
3.12.2021 (Beslut LSSAVI/18671/2021)
Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 6.12.2021-5.1.2021 (på finska)
 
3.12.2021 (Beslut LSSAVI/18863/2021)
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 6.12.2021-5.1.2021 (på finska)
 
3.12.2021 (Beslut LSSAVI/18865/2021)
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (pl. Reisjärvi): sammankomstbegränsning 6.12.2021-5.1.2022
 
9.12.2021 (Beslut LSSAVI/19242/2021)
Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun: beslut om användningen av utrymmen 13.12.2021-31.12.2021 (på finska)
 
16.12.2021 (Beslut LSSAVI/19688/2021)
Vasa sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 20.12.2021-19.1.2022
 
23.12.2021 (Beslut LSSAVI/20200/2021)
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 26.12.2021-5.1.2021 (på finska)
 
23.12.2021 (Beslut LSSAVI/20017/2021)
Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun: sammankomstbegränsning 25.12.2021-7.1.2022 och beslut om stängning av utrymmen 25.12.2021-5.1.2022 (på finska)
 
28.12.2021 (Beslut LSSAVI/20299/2021)
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (pl. Reisjärvi): sammankomstbegränsning 31.12.2021-30.1.2022
 
29.12.2021 (Beslut LSSAVI/20199/2021)
Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun: beslut om användningen av utrymmen 1.1.2022-30.1.2022 (på finska)
 
31.12.2021 (Beslut LSSAVI/20452/2021)
Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 3.1.2022-31.1.2022
 
31.12.2021 (Beslut LSSAVI/20402/2021)
Vasa sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 3.1.2022-31.1.2022 
 
4.1.2022 (Beslut LSSAVI/38/2022)
Vasa sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 7.1.2022-31.1.2022
 
4.1.2022 (Beslut LSSAVI/20403/2021)
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt: beslut om användningen av utrymmen 7.1.2022-31.1.2022 (på finska)
 
7.1.2022 (Beslut LSSAVI/139/2022)
Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun: sammankomstbegränsning och beslut om stängning av utrymmen 8.1.2022-21.1.2022 (på finska)
 
14.1.2022 (Beslut LSSAVI/485/2022)
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 17.1.2022-7.2.2022 (på finska)
 
14.1.2022 (Beslut LSSAVI/486/2022)
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 17.1.2022-30.1.2022 (på finska)
 
19.1.2022 (Beslut LSSAVI/490/2022)
Vasa sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 21.1.2022-3.2.2022
 
20.1.2022 (Beslut LSSAVI/1152/2022)
Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun: beslut om användningen av utrymmen 22.1.2022-20.2.2022 (på finska)
 
20.1.2022 (Beslut LSSAVI/958/2022)
Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun: sammankomstbegränsning och beslut om stängning av utrymmen 22.1.2022-4.2.2022 (på finska)
 
21.1.2022 (Beslut LSSAVI/491/2022)
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 23.1.2022-20.2.2022
 
21.1.2022 (Beslut LSSAVI/488/2022)
Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 23.1.2022-20.2.2022 (på finska)
 
27.1.2022 (Beslut LSSAVI/1320/2022)
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt: beslut om stängning av utrymmen 31.1.2022-13.2.2022 (på finska)

27.1.2022 (Beslut LSSAVI/1319/2022)
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 1.2.2022-28.2.2022 (på finska)

28.1.2022 (Beslut LSSAVI/1321/2022)
Vasa sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning och beslut om användningen av utrymmen 1.2.2022-28.2.2022
 
31.1.2022 (Beslut LSSAVI/1499/2022)
Vasa sjukvårdsdistrikt: upphävning av beslut om stängning av utrymmen (LSSAVI/490/2022) 31.1.2022-3.2.2022
 
3.2.2022 (Beslut LSSAVI/1799/2022)
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 5.2.2022-18.2.2022 (på finska)
 
3.2.2022 (Beslut LSSAVI/1804/2022)
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt: upphävning av beslut om stängning av utrymmen (LSSAVI/1320/2022) 3.2.2022-13.2.2022 (på finska)
 
3.2.2022 (Beslut LSSAVI/1800/2022)
Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 5.2.2022-18.2.2022 (på finska)
 
3.2.2022 (Beslut LSSAVI/1867/2022)
Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun: sammankomstbegränsning 5.2.2022-18.2.2022 (på finska)
 
10.2.2022 (Beslut LSSAVI/2313/2022)
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (pl. Reisjärvi): sammankomstbegränsning 12.2.2022-25.2.2022
 
15.2.2022 (Beslut LSSAVI/2555/2022)
Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt: upphävning av sammankomstbegränsningen (LSSAVI/1800/2022) 15.2.2022-18.2.2022 (på finska)
 
17.2.2022 (Beslut LSSAVI/2557/2022)
Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt: sammankomstbegränsning 19.2.2022-28.2.2022 (på finska)
 
17.2.2022 (Beslut LSSAVI/2936/2022)
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (pl. Reisjärvi): beslut om användningen av utrymmen 21.2.2022-28.2.2022
 
17.2.2022 (Beslut LSSAVI/2892/2022)
Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun: beslut om användningen av utrymmen 20.2.2022-28.2.2022 (på finska)
 
7.2.2022 (Beslut LSSAVI/1961/2022)
Vasa sjukvårdsdistrikt: upphävning av sammankomstbegränsningen (LSSAVI/1321/2022) 7.2.2022-28.2.2022
 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

19.11.2021 (Beslut PSAVI/10182/2021)
Norra Österbotten: beslut om användningen av utrymmen 26.11.2021-25.12.2021 (på finska)
 
2.12.2021 (Beslut PSAVI/10718/2021)
Norra Österbotten: sammankomstbegränsning 3.12.2021-31.12.2021 (på finska)
 
3.12.2021 (Beslut PSAVI/10813/2021)
Norra Österbotten: beslut om användningen av utrymmen 7.12.2021-31.12.2021 (på finska)
 
22.12.2021 (Beslut PSAVI/11478/2021)
Norra Österbotten: sammankomstbegränsning och beslut om stängning av utrymmen 23.12.2021-31.12.2021 (på finska)
 
22.12.2021 (Beslut PSAVI/11477/2021)
Norra Österbotten: beslut om användningen av utrymmen 23.12.2021-31.12.2021 (på finska)
 
29.12.2021 (Beslut PSAVI/11698/2021)
Norra Österbotten: sammankomstbegränsning och beslut om stängning av utrymmen 1.1.2022-15.1.2022 (på finska)
 
4.1.2022 (Beslut PSAVI/11700/2021)
Norra Österbotten: beslut om användningen av utrymmen 5.1.2022-31.1.2022 (på finska)
 
8.1.2022 (Beslut PSAVI/127/2022)
Kajanaland: beslut om användningen av utrymmen 9.1.2022-6.2.2022 (på finska)
 
8.1.2022 (Beslut PSAVI/128/2022)
Norra Österbotten: sammankomstbegränsning 9.1.2022-31.1.2022 (på finska)
 
19.1.2022 (Beslut PSAVI/475/2022)
Kajanaland: beslut om användningen av utrymmen 20.1.2022-19.2.2022 (på finska)
 
21.1.2022 (Beslut PSAVI/652/2022)
Norra Österbotten: sammankomstbegränsning 22.1.2022-31.1.2022 (på finska)
 
28.1.2022 (Beslut PSAVI/963/2022)
Norra Österbotten: beslut om användningen av utrymmen 1.2.2022-28.2.2022 (på finska)
 
18.2.2022 (Beslut PSAVI/1186/2022)
Kajanaland: beslut om användningen av utrymmen 20.2.2022-19.3.2022 (på finska)