Statsunderstöd för räddningsväsendet

Vi på Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har hand om tillsynsuppgifterna i samband med räddningsväsendets statsunderstöd ända tills användningstiden för egendomen som är fastställd i statsunderstödsbesluten har gått ut. Sedan år 2012 har inga statsunderstöd beviljats för räddningsväsendet. Användningstiden för egendom som är köpt med statsunderstöd är högst 10 år enligt statsunderstödslagen.

Länkar till lagar