Våra ansvarsmål

  • FN:s mål 3: säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 
  • FN:s mål 4: säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
  • FN:s mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
  • FN:s mål 16: främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Våra mål baserar sig på FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030 -handlingsplanen). 

Vi har identifierat de viktigaste delmålen som ställts för huvudmålen. Vi använder dem för att precisera vår rapportering. 

Logotypen för FN:s mål för hållbar utveckling nr 3, där det står: "3, Hälsa och välbefinnande". EKG-kurva med en hjärtsymbol i slutet.
Logotypen för FN:s mål för hållbar utveckling nr 4, där det står: "4, God utbildning". En öppen bok med en penna bredvid.
Logotypen för FN:s mål för hållbar utveckling nr 8, där det står: "8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt". Diagram med uppåtriktad kurva.
Logotypen för FN:s mål för hållbar utveckling nr 16, där det står: "16, Fred, rättvisa och god förvaltning". En fågel som står på en klubba och har en blomkvist i näbben.

Vi har dessutom lagt till följande mer omfattande mål som villkorliga:  

  • FN:s mål 10: minska ojämlikheten inom och mellan länder. 
  • FN:s mål 13: vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser. 
  • FN:s mål 17: stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. 

Vi rapporterar eventuellt om dessa i framtiden. 

Logotypen för FN:s mål för hållbar utveckling nr 10, där det står: "10, Minskad ojämlikhet". Laddningscirkel och två staplar som är parallellt horisontala.
Logotypen för FN:s mål för hållbar utveckling nr 13, där det står: "13, Klimatgärningar". Ett öga med en illustration av jordklotet i stället för pupillen.
Logotypen för FN:s mål för hållbar utveckling nr 17, där det står: "17, Samarbete och partnerskap". Ikon med fem cirklar.