Regionförvalt­ningsverkens ansvars­rapport

Detta är vår första ansvarsrapport och gäller år 2022. Vi publicerar rapporten årligen. 

Vårt ansvarsområde Förvaltnings- och utvecklingstjänster har koordinerat beredningen av vår ansvarsrapport. En representant för ledningen för varje rapporterande substansansvarsområde har deltagit i beredningsarbetet. Direktörerna för ansvarsområdena ansvarar för rapporteringen av målen för sitt eget verksamhetsområde.