Kommunförsök med sysselsättning

I kommunförsöket med sysselsättning ansvarar försöksområdenas kommuner för att till vissa delar tillhandahålla arbets- och näringstjänster (arbetskrafts- och företagsservice) i sin region. Det är i huvudsak den arbetssökandes hemkommun som ansvarar för tjänsterna för arbetssökande under kommunförsöket.

Kommunförsöket regleras av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen. Lagen är tidsbunden och i kraft till och med 31.12.2024.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland övervakar på riksnivå försöket med att ordna arbetskrafts- och företagsservice i alla kommuner som deltar i kommunförsöket.

Försöksområden och kommuner som deltar i kommunförsöket

Kunder till kommunerna i försöksområdena är arbetslösa arbetssökande, sysselsatta arbetssökande och arbetssökande inom sysselsättningsfrämjande service som har sin hemkommun i kommunen i fråga och som:

 • inte uppfyller villkoren för inkomstrelaterad dagpenning, dvs. som får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA,

 • är under 30 år eller

 • är invandrare (annat medborgarskap än finskt) eller personer med ett främmande språk som modersmål (annat modersmål än finska, svenska eller samiska).

Om en kund har avslutat sin jobbsökning, men sedan aktiverar den på nytt medan kommunförsöket alltjämt pågår, är kunden fortfarande kund i försöksområdets kommun.

1.    Kommunförsöket i Esbo: Esbo
2.    Kommunförsöket i Södra Österbotten: Alavo, Storå, Bötom, Kurikka, Kauhajoki, Östermark och Soini
3.    Kommunförsöket i Helsingfors: Helsingfors
4.    Kommunförsöket i Tavastehusregionen: Tavastehus, Hattula, Janakkala
5.    Kommunförsöket i Joensuuregionen: Joensuu, Outokumpu, Libelits, Polvijärvi, Kontiolax
6.    Kommunförsöket i Jyväskyläregionen: Jyväskylä, Laukas, Muurame, Äänekoski
7.    Kommunförsöket i Jämsä-Keuru-Saarijärvi: Jämsä, Keuru, Saarijärvi
8.    Kommunförsöket i Kajanalandsregionen: Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Paltamo, Ristijärvi
9.    Kommunförsöket i Karlebyregionen: Karleby, Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi, Lestijärvi
10.    Kommunförsöket i Kuopioregionen: Kuopio, Idensalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Vieremä
11.    Kommunförsöket i Lahtisregionen: Lahtis, Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila
12.    Kommunförsöket i S:t Michelregionen: S:t Michel, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala
13.    Kommunförsöket i Uleåborgsregionen: Uleåborg, Karlö, Ii, Kempele, Limingo, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos
14.    Kommunförsöket i Birkaland: Akaa, Birkala, Ikalis, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tammerfors, Tavastkyrö, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virdois, Ylöjärvi
15.    Kommunförsöket i Björneborgsregionen: Björneborg, Kumo, Ulvsby
16.    Kommunförsöket i Borgå: Borgå
17.    Kommunförsöket i Brahestadsregionen: Brahestad, Pyhäjoki, Siikajoki
18.    Kommunförsöket i Raseborg och Hangö: Raseborg, Hangö
19.    Kommunförsöket i Rovaniemiregionen: Rovaniemi, Torneå, Kemijärvi, Sodankylä
20.    Kommunförsöket i Saloregionen: Salo, S:t Mårtens, Koskis
21.    Kommunförsöket i Nyslott: Nyslott
22.    Kommunförsöket i Seinäjoki och Ilmajoki: Seinäjoki och Ilmajoki
23.    Kommunförsöket i Åboregionen: Åbo, Letala, Pemar, Sagu, Nystad
24.    Kommunförsöket i Vanda och Kervo: Vanda, Kervo
25.    Kommunförsöket i Ylivieskaregionen: Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen

Regionförvaltningsverket kan med anledning av ett klagomål undersöka om en kommun i ett försöksområde har handlat i enlighet med gällande lagar. Vi utför också riskbaserad övervakning som grundar sig på en tillsynsplan och som kan omfatta inspektionsbesök i kommunerna.

En arbetslös arbetssökande har rätt till en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter sysselsättningsplanen.

I fråga om kommunförsöken med sysselsättning övervakar vi endast att verksamheten är lagenlig i de kommuner som deltar i försöket. Laglighetsövervakning av uppgifter som hör till arbets- och näringsbyråerna hör inte till regionförvaltningsverkets behörighet.

Sammanlagt 118 kommuner som bildar 25 försöksområden deltar i kommunförsöket med sysselsättning.

 1. Kommunförsöket i Esbo: Esbo
 2. Kommunförsöket i Södra Österbotten: Alavo, Storå, Bötom, Kurikka, Kauhajoki, Östermark och Soini
 3. Kommunförsöket i Helsingfors: Helsingfors
 4. Kommunförsöket i Tavastehusregionen: Tavastehus, Hattula, Janakkala
 5. Kommunförsöket i Joensuuregionen: Joensuu, Outokumpu, Libelits, Polvijärvi, Kontiolax
 6. Kommunförsöket i Jyväskyläregionen: Jyväskylä, Laukas, Muurame, Äänekoski
 7. Kommunförsöket i Jämsä-Keuruu-Saarijärvi: Jämsä, Keuruu, Saarijärvi
 8. Kommunförsöket i Kajanalandregionen: Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Sotkamo, Suomusalmi, Paltamo, Ristijärvi
 9. Kommunförsöket i Karlebyregionen: Karleby, Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi, Lestijärvi
 10. Kommunförsöket i Kuopioregionen: Kuopio, Idensalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Vieremä
 11. Kommunförsöket i Lahtisregionen: Lahtis, Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila
 12. Kommunförsöket i S:t Michelregionen: S:t Michel, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala, Pertunmaa
 13. Kommunförsöket i Uleåborgsregionen: Uleåborg, Karlö, Ijo, Kempele, Limingo, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos
 14. Kommunförsöket i Birkaland: Tammerfors, Ackas, Tavastkyro, Ikalis, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Filpula, Nokia, Orivesi, Parkano, Birkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Vesilax, Virdois, Ylöjärvi
 15. Kommunförsöket i Björneborgsregionen: Björneborg, Kumo, Ulvsby
 16. Kommunförsöket i Borgå: Borgå
 17. Kommunförsöket i Brahestadsregionen: Brahestad, Pyhäjoki, Siikajoki
 18. Kommunförsöket i Raseborg och Hangö: Raseborg, Hangö
 19. Kommunförsöket i Rovaniemiregionen: Rovaniemi, Torneå, Kemijärvi, Sodankylä
 20. Kommunförsöket i Saloregionen: Salo, S:t Mårtens, Koskis
 21. Kommunförsöket i Nyslott: Nyslott
 22. Kommunförsöket i Seinäjoki och Ilmola: Seinäjoki, Ilmola
 23. Kommunförsöket i Åboregionen: Åbo, Letala, Pemar, Sagu, Nystad
 24. Kommunförsöket i Vanda och Kervo: Vanda, Kervo
 25. Kommunförsöket i Ylivieskaregionen: Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen

När vi behandlar klagomål har vi tillgång till de administrativa styrmedel som föreskrivs i förvaltningslagen. Vi kan ge administrativ styrning åt en kommun i ett försöksområde för att åtgärda brister i verksamheten. I samband med övervakningen kan vi också ge en anmärkning till en kommun i ett försöksområde eller till den tjänsteman som ansvarar för den felaktiga verksamheten.

Regionförvaltningsverket har också tvångsmedel till sitt förfogande, om det inom försöksområdet eller i en kommun i ett försöksområde finns väsentliga brister i hur tjänsterna ordnas eller om verksamheten i övrigt strider mot lag.

Vi kan meddela kommunen i försöksområdet ett föreläggande om att bristerna eller missförhållandena ska avhjälpas. Om kommunen i försöksområdet eller försöksområdet inte följer föreläggandet kan vi förordna att verksamheten ska avbrytas helt eller delvis.

Försöksområdenas kommuner är skyldiga att ordna lagstadgad service i tillräcklig utsträckning och på ett sätt som tryggar likabehandling av kunderna, så att en fungerande arbetsmarknad och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas samt att integrationen av invandrare främjas.

Försöksområdenas kommuner ordnar följande arbetskrafts- och företagsservice under kommunförsöket:

 • arbetsförmedlingstjänster
 • informations- och rådgivningstjänster
 • yrkesvals- och karriärvägledning.

En kommun i ett försöksområde kan hänvisa sina kunder till

 • expertbedömningar
 • coachning
 • prövning
 • arbetskraftsutbildning.

En kommun i ett försöksområde beviljar för statens räkning

 • lönesubvention
 • startpeng
 • kostnadsersättning enligt prövning.

En kommun i ett försöksområde kan fastställa

 • förutsättningarna för att stödja arbetssökandes frivilliga studier med arbetslöshetsförmån
 • förutsättningarna för att stödja invandrares frivilliga studier.

Utöver arbets- och näringsbyrån kan en kommun i ett försöksområde även

 • publicera och förmedla information om lediga arbetstillfällen i enlighet med arbetsgivarens uppdrag och presentera arbetssökande för arbetsgivaren.

Försöksområdenas kommuner sköter dessutom de uppgifter som föreskrivs i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen samt i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

En kommun i ett försöksområde ansvarar för att ordna tjänster och vidta åtgärder för sina kunder i enlighet med lagen om främjande av integration.

När en kommun i ett försöksområde tillhandahåller offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska den iaktta vad som föreskrivs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice om tillhandahållande av tjänster, avgiftsfrihet, jämlikhet och likabehandling samt om främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män.

Arbetssökande som hör till kommunförsökets kundgrupper blir kunder i kommunförsöket.

Arbets- och näringsbyrån meddelar den arbetssökande och kommunen i försöksområdet, där den arbetssökande blir kund, om överföringen.

Arbets- och näringsbyrån kan låta bli att överföra en kund till en kommun i ett försöksområde i enskilda fall av följande orsaker:

 • för att trygga kundens språkliga rättigheter
 • för att undvika en kundrelation som är oändamålsenlig för kunden eller
 • någon annan grundad anledning.

Kundens situation och personliga förhållanden kan förändras under kommunförsöket. Exempel: om kunden måste vistas länge någon annanstans än i sin hemkommun på grund av omvårdnad av en närstående. Det att kunden inte är nöjd med den tjänsteman som sköter hans eller hennes ärenden betraktas inte som oändamålsenlighet som berättigar till överföring.

Arbets- och näringsbyrån kan överföra kunden till att bli kund hos arbets- och näringsbyrån eller någon annan kommun i försöksområdet än kundens hemkommun, om:

 1. kunden begär det,
 2. överföringen behövs för att trygga kundens språkliga rättigheter eller för att undvika en kundrelation som är oändamålsenlig för kunden, eller av någon grundad anledning som gäller kundens säkerhet, och
 3. om överföringen inte äventyrar kundens möjlighet att få service enligt sitt servicebehov.

När arbets- och näringsbyrån överför kunden till att bli kund hos en annan kommun i försöksområdet, behöver byrån ett godkännande för överföringen av den kommun i försöksområdet till vilken kunden begär att bli överförd.

De allmänna skyldigheterna för en arbetssökande som är kund hos en kommun i ett försöksområde är att:

 1. Söka jobb och utbildning.
 2. Delta i intervjuer med arbetssökande som ordnas av kommunen i försöksområdet.
 3. Delta i utarbetandet och revideringen av en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter sysselsättningsplanen.
 4. Fullfölja sysselsättningsplanen eller planen som ersätter sysselsättningsplanen.
 5. Meddela kommunen i försöksområdet hur han eller hon har genomfört planen, inom den tid och på det sätt som överenskommits i planen.
 6. Söka sig till de tjänster som överenskommits i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen och som stöder hans eller hennes jobbsökning och främjar hans eller hennes arbetsmarknadsfärdigheter och sysselsättning.

Länkar till lagar