Svenska bildningsväsendets fortbildning

Svenska enheten för bildningsväsendet erbjuder ett rikt utbud av fortbildningar för bildningsfältet i Finland. Fortbildningarna finansieras av finansministeriet och är avgiftsfria för deltagarna. Tyngdpunktsområden för fortbildningen ges av undervisnings- och kulturministeriet.

Svenska enheten för bildningsväsendet

Tyngdpunktsområden för vår fortbildning 2024–2027: 

  • Tillstånds- och anmälningsförfarande för privat småbarnspedagogik samt främja kompetensen inom tillsyn 
  • Stärka kunskaper i lagstiftning
  • Barns och ungdomars välbefinnande och främjande av sociala färdigheter; förebyggande, ingripande och uppföljning av mobbning; stärkande av motions- och idrottskunnande 
  • Främja en hållbar livsstil, jämlikhet och jämställdhet, inklusive ökad digital jämställdhet 
  • Trygghet, beredskap och säkerhet inom småbarnspedagogik och utbildning 
  • Stärka den språkliga och kulturella kompetensen samt stödja och ta hänsyn till språkliga och kulturella minoriteter 
  • Utveckla kunskaperna i dataskydd och datasäkerhet 
  • Ordnande av stöd för barn, elever och studerande 
  • Stöda kunskaper i vägledning och studiehandledning 
  • * Bibliotekens tyngdpunktsområden

Information om biblioteksväsendets fortbildningar 

Våra fortbildningar hittar du på sidan evenemang och utbildning

Fortbildningsposter, Svenska enheten för bildningsväsendet

Så här behandlar svenska enheten för bildningsväsendet dina personuppgifter