Corona 

Vanliga frågor om coronan

Här hittar du i stor utsträckning svar på vanliga frågor. Vi uppdaterar helheten vid behov.

Regionala coronameddelanden 

Coronainfo 

Om du inte hittar ett svar bland vanliga frågor över det du funderar på, kan du kontakta coronainfo. Observera att coronainfo inte behandlar anmälningar om missförhållanden.

  • Om du misstänker att en restaurang som fått order om att stängas är öppen och betjänar kunder, anmäl detta till polisen.
  • Om du misstänker att en restaurang inte iakttar de säkerhets- och hygienbestämmelser som utfärdats för restaurangen, anmäl detta till regionförvaltningsverkets alkoholförvaltning. Mer information: Kontaktuppgifter
  • Om du misstänker att någon bryter mot bestämmelserna gällande kundutrymmen eller lokaler, informera kommunens miljö- och hälsoskydd om detta. 

Svar av allmän karaktär 

De svar som ges i coronainfon är av allmän karaktär. Coronainfon betjänar bl.a. evenemangsarrangörer och restaurangpersonal i följande teman:

  • ordnande av evenemang och tillställningar
  • begränsningar i användningen av kundutrymmen och lokaler
  • begränsningar i restaurangverksamheten
  • ordnande av undervisning och småbarnspedagogik.

Evenemang, restauranger, användning av kundutrymmen

  • e-post: [email protected]
  • telefonnummer: 0295 016 666, må–fr kl. 8–11.30 och 12.30–16.

Undervisning och småbarnspedagogik

Nyttiga länkar