Webbtillgänglighet

Regionförvaltningsverket är den myndighet i Finland som övervakar hur tillgänglighetskraven iakttas. 

På webbplatsen tillganglighetskrav.fi hittar du information om tillgängligheten och kraven enligt lagen om digitala tjänster.

Tillgänglighetskrav.fi