Webbtillgänglighet

Regionförvaltningsverket är den myndighet i Finland som övervakar hur tillgänglighetskraven iakttas. 

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på en webbplats eller i en mobilapplikation ska du i första hand kontakta den som publicerat tjänsten. Om det inte räcker kan du lämna ett klagomål eller en begäran om utredning till oss. Du hittar anvisningar om hur du lämnar ett klagomål eller en begäran om utredning på webbplatsen tillganglighetskrav.fi.

Lämna en tillgänglighetsklagan eller be om en utredning (tillganglighetskrav.fi)