Utarbetande av rapporten

Vi inledde vårt arbete med ansvarsrapporteringen 2021. Vi identifierade de av FN:s mål för hållbar utveckling som är viktigast i vår verksamhet och som vi kan påverka mest genom vår egen verksamhet. Regionförvaltningsverkens överdirektörer godkände de mål som identifierats och valts inom våra ansvarsområden. Vi skrev inte en ansvarsrapport för 2021 när coronaepidemin, krisen i Ukraina och vårdstrejken krävde mycket tid och resurser. Den första rapporten gäller alltså 2022.  

Vi genomförde vår ansvarsrapport enligt Statskontorets anvisningar. Vår rapport färdigställdes i samarbete med ämbetsverkens ansvarsområden. Beredningen koordinerades av ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster.

Ledningen för varje substansansvarsområde valde de mål som ska rapporteras inom sitt eget verksamhetsområde och fastställde indikatorerna för rapporteringen. De valda målen beskriver bäst ansvarsområdets uppgiftsfält eller uppgifterna inom en viss bransch.

Vi började bearbeta vår egentliga rapport på ansvarsområdesspecifika workshoppar. Därefter utarbetade vi beskrivningar av de mål, delmål och exempel vi valt. Som exempel valde vi de som bäst beskriver framstegen mot målet om ansvarsfullhet.

Överdirektörerna godkände ansvarsrapporten på sitt möte 14.6.2023.

I fortsättningen ger vi ut en ansvarsrapport årligen. Vi följer upp utfallet av våra mål. Dessutom undersöker vi om våra ansvarsområden behöver precisera de valda målen eller indikatorerna.