Utarbetande av rapporten

Detta är regionförvaltningsverkens andra ansvarsrapport. Vi utarbetar rapporten i samarbete med regionförvaltningsverkens ansvarsområden i enlighet med Statskontorets anvisningar. Beredningen koordinerades av ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster. 

Våra mål och indikatorer för hållbar utveckling är desamma som 2022. Ledningen för varje substansansvarsområde har valt de mål som ska rapporteras inom sitt eget verksamhetsområde och fastställt de indikatorer som ska användas. De valda målen beskriver bäst ansvarsområdets uppgiftsfält eller uppgifterna inom en viss bransch.  

Arbetet i anslutning till rapporteringen 2023 inledde vi på hösten med gemensamma möten med ansvarsområdena. I början av 2024 uppdaterade vi hur indikatorerna för målen utfallit. Ansvarsområdena utarbetade beskrivningar av de mål, delmål och exempel som de valt. Till exempelfall har vi valt ut de fall som bäst beskriver våra framsteg mot att uppnå våra ansvarsmål.  

Vi kan bäst följa våra framsteg när våra ansvarsmål förblir desamma. Vi granskar dock våra mål årligen och bedömer om våra ansvarsområden ska precisera de mål eller indikatorer som de valt.  

Överdirektörerna behandlade vår ansvarsrapport på sitt möte den 22 april 2024.