Hållbar utveckling

Regionförvaltningsverken är en central regional aktör i det finländska samhället. Därför har vi stora möjligheter att främja hållbar utveckling. 

Med hjälp av vår ansvarsrapport kommunicerar vi hur vi genom vår egen verksamhet främjar hållbar utveckling. I fokus står de sätt och den praxis som vi använder för att genomföra våra lagstadgade uppgifter. Vår ansvarsrapport hjälper oss också att följa, organisera och utveckla arbetet för hållbar utveckling. 

Vi genomför en hållbar och ren omställning

“Vi genomför en hållbar och ren omställning” är en av regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas fyra gemensamma strategiska prioriteringar för 2024–2027. Vår ansvarsrapport stöder genomförandet av strategin. 

För regionförvaltningsverken är det viktigt att 

  • identifiera och utveckla klimatarbetet  
  • intensifiera samarbetet med NTM-centralerna  
  • främja kolneutralitet i samarbete med intressentgrupper. 

I januari 2021 grundade vi RFV-NTM-klimatgruppen. Dess långsiktiga mål är att göra ett effektivt klimatarbete genom att koppla klimatfrågorna till resultatstyrningen. Ett annat mål är att bedriva klimatsamarbete både tväradministrativt och mellan ansvarsområdena inom regionförvaltningen. Vi har inte bundit gruppens verksamhet till strategiperioden, utan den fungerar tills vidare.

Vi har i RFV-NTM-klimatgruppen under 2022 berett en infograf som beskriver regionförvaltningsverkens klimatarbete.

Regionförvaltningsverkets klimatåtgärder år 2035. Ett fotavtryck av mylla på grönt gräs. En hand strör solrosfrön på fotavtrycket från en liten vit papperspåse. Kring fotavtrycket finns regionförvaltningsverkets klimatåtgärder och mål för 2035 skrivet. Texterna är följande: "Vi gör visuella kontroller", "Vi reser mindre och använder grönare fordon", "Vi föredrar e-tjänster och elektroniska dokument i vår verksamhet", "Vi prioriterar upphandlingar som utgår från miljöbeteckningar", "Vi använder energieffektiva funktioner av lämplig storlek", "Vi arbetar på distans", "Vi främjar cirkulär ekonomi med våra föreskrifter", "Vi tillhandhåller fortbildning om hållbar utveckling och miljöfostran", "Vi hjälper regionalt till med anpassningen till klimatförändringen", "Våra beslut hjälper till att spara miljö- och vattenresurser", "Vi stöder projekt som främjar hållbar utveckling" och "Vi stöder en mer ekologisk spaning efter skogsbränder".

Exempel: Uppgifter i anslutning till spaningsflygningar efter skogsbränder

Regionförvaltningsverket i Norra Finland ordnade flygspaningar efter skogsbränder i hela Finland. Genom flygspaning försöker man upptäcka begynnande skogsbränder redan i ett tidigt skede för att förhindra att de växer till stora bränder. 

Under säsongen 2023 genomfördes sammanlagt 446 flygningar. Under flygningarna observerades terrängbränder och andra bränder 113 gånger. Antalet första observationer av bränder var 30. Räddningsväsendets enheter guidades till brandplatser 13 gånger. 

Verksamheten minskade avsevärt risken för stora skogsbränder som ökar i och med klimatförändringen. Omfattande, långvariga skogsbränder belastar dessutom samhällets resurser. 

Läs mer: