Hållbar utveckling

Regionförvaltningsverken är en central regional aktör i det finländska samhället. Därför har vi stora möjligheter att främja hållbar utveckling. 

Med hjälp av vår ansvarsrapport kommunicerar vi hur vi genom vår egen verksamhet främjar hållbar utveckling. I fokus står de sätt och den praxis som vi använder för att genomföra våra lagstadgade uppgifter. Vår ansvarsrapport hjälper oss också att följa, organisera och utveckla arbetet för hållbar utveckling. 

Vi strävar efter kolneutralitet 

Hållbar utveckling är en väsentlig del av regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas gemensamma strategi för 2020–2023. “Vi strävar efter kolneutralitet” är ett av fokusområdena i strategin. Vår ansvarsrapport stöder genomförandet av strategin. 

För regionförvaltningsverken är det viktigt att 

  • identifiera och utveckla klimatarbetet 
  • intensifiera samarbetet med NTM-centralerna 
  • främja kolneutralitet i samarbete med intressentgrupper.  

I januari 2021 grundade vi RFV-NTM-klimatgruppen. Dess långsiktiga mål är att göra ett effektivt klimatarbete genom att koppla klimatfrågorna till resultatstyrningen. Ett annat mål är att bedriva klimatsamarbete både tväradministrativt och mellan ansvarsområdena inom regionförvaltningen. Vi har inte bundit gruppens verksamhet till strategiperioden, utan den fungerar tills vidare. 

Vi har i RFV-NTM-klimatgruppen under 2022 berett en infograf som beskriver regionförvaltningsverkens klimatarbete.

Regionförvaltningsverkets klimatåtgärder år 2035. Ett fotavtryck av mylla på grönt gräs. En hand strör solrosfrön på fotavtrycket från en liten vit papperspåse. Kring fotavtrycket finns regionförvaltningsverkets klimatåtgärder och mål för 2035 skrivet. Texterna är följande: "Vi gör visuella kontroller", "Vi reser mindre och använder grönare fordon", "Vi föredrar e-tjänster och elektroniska dokument i vår verksamhet", "Vi prioriterar upphandlingar som utgår från miljöbeteckningar", "Vi använder energieffektiva funktioner av lämplig storlek", "Vi arbetar på distans", "Vi främjar cirkulär ekonomi med våra föreskrifter", "Vi tillhandhåller fortbildning om hållbar utveckling och miljöfostran", "Vi hjälper regionalt till med anpassningen till klimatförändringen", "Våra beslut hjälper till att spara miljö- och vattenresurser", "Vi stöder projekt som främjar hållbar utveckling" och "Vi stöder en mer ekologisk spaning efter skogsbränder".

Exempelfall: Uppgifter i anslutning till spaningsflygningar efter skogsbränder

Regionförvaltningsverket i Norra Finland ordnade flygspaningar efter skogsbränder i hela Finland. Genom flygspaning försöker man upptäcka begynnande skogsbränder redan i ett tidigt skede för att förhindra att de sprids till stora bränder.

Under säsongen 2022 genomfördes sammanlagt 392 flygningar. Under flygningarna observerades 95 terräng- och andra bränder. Räddningsväsendets enheter vägleddes 15 gånger till brandplatser.

Verksamheten minskade avsevärt risken för stora skogsbränder som ökar i och med klimatförändringen. Omfattande, långvariga skogsbränder belastar dessutom samhällets resurser.

Läs mer: