Webbtillgänglighet

Regionförvaltningsverket är den myndighet i Finland som övervakar hur tillgänglighetskraven iakttas.

Webbtillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan använda digitala tjänster så enkelt som möjligt. Webbtillgänglighet innebär att olikheterna och mångfalden bland människor beaktas när digitala tjänster planeras och genomförs.

Läs mer: www.tillganglighetskrav.fi