Information om Soteri för tjänsteproducenter inom privat småbarnspedagogik 

Soteri-registret är Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register som innehåller uppgifter om alla privata tjänsteproducenter av småbarnspedagogik som ska ha ett tillstånd. 

För den privata småbarnspedagogiken finns ett nytt elektroniskt tillsynsregister, Soteri. Soteri-registret grundar sig på lagen om småbarnspedagogik. 

Kom ihåg att ansöka om tillstånd under övergångsperioden 

Privata producenter av småbarnspedagogik behöver tillstånd för sin verksamhet från och med den 1 januari 2023. Varje tjänsteproducent som redan finns i registret ska ansöka om tillstånd att bedriva privat daghemsverksamhet under övergångsperioden och senast den 31 december 2026.

Läs mer om privat produktion av småbarnspedagogiktjänster på regionförvaltningsverkets webbplats 

Läs mer om Soteri-registret (Valvira

Information för privata tjänsteproducenter inom småbarnspedagogiken

Tjänsteproducenten gör ansökningarna och anmälningarna elektroniskt till Soteri. 
Du kan ansöka om tillstånd eller göra en ändringsanmälan i Soteris e-tjänst. Ansökan styrs automatiskt till rätt regionförvaltningsverk. Via e-tjänsten kan du också hantera dina egna kontaktuppgifter.

  • Som tjänsteproducentens enda namntecknare kan du identifiera dig i Soteris elektroniska ärendehantering till exempel med dina bankkoder. Tjänsteproducenten ska ge andra som uträttar ärenden i Soteri Suomi.fi-fullmakter. Anvisningar för att ge fullmakter hittar du på webbplatsen Suomi.fi. 
  • Bekanta dig också med Soteris anvisningar för e-tjänsterna (pdf).

Gå till Soteri-registrets e-tjänst

När det gäller tjänsteproducentens företagsuppgifter så utnyttjas uppgifterna i Företagsdatasystemet (FODS). Se alltså till att hålla ditt företags uppgifter uppdaterade även i FODS-tjänsten.

Kontrollera att dina uppgifter är uppdaterade i FODS-tjänsten.

Uppgifterna har överförts från det gamla Valveri-registret till Soteri avgiftsfritt och i den form de har registrerats i Valveri. Kontrollera att dina uppgifter är uppdaterade (länk).

Om du bedriver verksamhet endast i ett regionförvaltningsverks område kan du vända dig till regionförvaltningsverket i din region. Om du bedriver verksamhet inom flera regionförvaltningsverks områden innebär det att du som tjänsteproducent är Valviras kund och kan vända dig dit.

Regionförvaltningsverkets kundservice

Valviras kontaktuppgifter och rådgivning: Registret för serviceproducenter

Anvisningar

Blanketter