Vanliga frågor om coronaviruset

Om du inte hittar svaret på dina frågor på den här sidan kan du kontakta vår coronainfo. Vi beklagar att vår coronainfo tidvis är överbelastad. Se kontaktuppgifterna till coronainfo.

Offentliga tillställningar

Sammankomstbegränsningarna som regionförvaltningsverket har meddelat varierar i olika delar av Finland. Enligt besluten kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster av olika storlek ordnas om man vid tillställningarna följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner av den 21 september 2020. Genom att följa anvisningarna kan man förhindra smittor och minska antalet exponerade personer.

THL:s och UKM:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta, 21.9.2020 (pdf, minedu.fi)

För mer information om restriktioner se vår fråga Vilka restriktioner gäller för tillfället för sammankomster? 

Viktigt att beakta i THL:s och UKM:s anvisningar:

 • Man får inte komma till evenemanget om man har några som helst sjukdomssymptom.
 • För att undvika närkontakt mellan deltagare eller sällskap ska man se till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om 1–2 meter.
 • Evenemangsarrangören är skyldig att följa det regionala epidemiologiska läget och vid behov rekommendera att munskydd används enligt Institutet för hälsa och välfärds rekommendation, om det inte är möjligt att undvika närkontakter under hela tillställningen.
 • I situationer där det kan uppstå köer måste man påminna och hjälpa deltagarna att hålla säkra avstånd.
 • Arrangören ska instruera deltagarna att hålla säkra avstånd och god handhygien samt erbjuda dem möjlighet att rengöra händerna.

Evenemangsarrangören svarar för vilken anvisning man i praktiken tillämpar på evenemangsarrangemangen. Det kan vara skäl för arrangören att dela in publiken och servicen i olika områden och på det sättet skilja åt aktiviteterna för att i praktiken kunna följa THL:s och UKM:s anvisningar. Arrangören svarar för att evenemanget ordnas på ett sådant sätt att det är tryggt för deltagarna.

Om epidemin i Finland förvärras kan regionförvaltningsverken se över sina ikraftvarande beslut på nytt. Vi betonar varje medborgares och aktörs ansvar när det gäller att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer för att för egen del förebygga att coronaviruset sprids. Om sjukdomsläget försämras snabbt kan kommunen införa striktare lokala restriktioner.

OBS! Om tillställningen hålls i ett alkoholserveringsområde måste man dessutom följa skyldigheterna för restaurangverksamhet, exempelvis att varje kund ska ha en sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta. Mer information om skyldigheterna vid restaurangverksamhet finns i följande avsnitt.

Läs mer om ansiktsmasker:

THL:s rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker (thl.fi)

Begränsningarna av sammankomster skiljer sig i landets olika delar. I våra beslut angående begränsningarna häntyds till undervisnings- och kulturministeriets (UKM) och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

Nedan finns en förteckning över sammankomstrestriktionerna i de olika områdena. Obs. Kommunerna kan fatta beslut om ännu striktare restriktioner inom deras område än de som är beskrivna här under. 

 • Regionförvaltningsverket i Laplands verksamhetsområde
   
  • Laplands sjukvårdsdistrikt
   Beslut som gäller under perioden 7.1.-31.1.2021: Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.
   Närmare information finns i pressmeddelandet, 29.12.2020 (på finska).
    
  • Länsi-Pohjas sjukvårdsdistrikt
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 19.1.-18.2.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 13.1.2021 (på finska).
    
 • Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde
   
  • Norra Savolax landskap, Södra Savolax landskap och Norra Karelens landskap
   Beslut som gäller under perioden 23.12.2020-22.1.2021: Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.
   Närmare information finns i pressmeddelandet (på finska).
    
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde
   
  • Egentliga Finland
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 11.1.-10.2.2021: närmare information finns i pressemeddelandet, 7.1.2021.
    
  • Satakunta
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 24.12.2020-23.1.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 16.12.2020.
    
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde 

  • Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 18.1.-8.2.2021 i kommunerna som hör till Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasas sjukvårdsdistrikt. Närmare information finns i pressmeddelandet, 14.1.2021.
    
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finlands verksamhetsområde
   
  • Norra Österbotten
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 19.1.2021-1.2.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 14.1.2021 (på finska).
    

  • Kajanaland
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner. Beslutet gäller under perioden 19.1.2021-8.2.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 14.1.2021 (på finska).
    

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde
   
  • Det är förbjudet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus eller i avgränsade utomhusområden. Vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer måste man följa UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner. Beslutet gäller följande områden: 

   Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, gäller under perioden 11.-31.1.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 5.1.2021.

   Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt, gäller under perioden 5.1.-25.1.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 30.12.2020.

   Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt, gäller under perioden 11.-31.1.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 5.1.2021.
    
  • Det är förbjudet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer inomhus eller i avgränsade utomhusområden. Vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer måste man följa UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner. Beslutet gäller följande område: 

   Södra Karelens sjukvårdsdistrikt, gäller under perioden 1.1.-31.1.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 30.12.2020.

De restriktioner och begränsningar som olika myndigheter utfärdat har samlats på sjukvårdsdistriktens webbplatser.

Sjukvårdsdistrikten publicerar information om gällande begränsningar och rekommendationer inom sina områden för att förebygga spridningen av coronaviruset. Uppgifterna publiceras på sjukvårdsdistriktens webbplatser. På sjukvårdsdistriktens webbsidor kan det dessutom finnas länkar till kommunernas coronasidor. På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns länkar till sjukvårdsdistriktens webbplatser.

THL: Coronaepidemin: Regionernas situation, rekommendationer och begränsningar

Regionförvaltningsverkens beslut om begränsningar av sammankomster gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

En allmän sammankomst är en demonstration eller någon annan tillställning som ordnas för utövande av mötesfriheten och som även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som deltagaren deltar i på eget initiativ.

Begreppet offentliga tillställningar omfattar inte fortlöpande, normal serviceverksamhet och annan verksamhet som allmänt bedrivs i lokalerna och inte heller arbetsplatsernas sedvanliga verksamhet. Fortlöpande sedvanlig verksamhet är inte en offentlig tillställning. Regionförvaltningsverkens beslut om begränsning av sammankomster gäller inte sådan verksamhet.

Inte heller privata tillställningar, så som bröllopsfester och kvällssamvaro som ordnas av privatpersoner är offentliga tillställningar. Inte heller myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten omfattas av begränsningarna. Myndighetssammanträden, såsom kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller kommunnämndernas sammanträden omfattas inte heller av restriktionerna.

Exempel på offentliga tillställningar (besluten gäller dessa):

 • Konserter
 • Teater- och sommarteaterföreställningar (också exempelvis föreställningar som ordnas i en nöjespark)
 • Bioföreställningar
 • Festivaler  
 • Marknader
 • Enskilda auktioner
 • Friidrottsevenemang och andra idrottsmatcher och idrottsturneringar (t.ex. boboll, fotboll och ishockey) om det finns publik på plats
 • I regel utbildningar och seminarier som är öppna för alla, också avgiftsbelagda (även sådana som arrangeras av privata aktörer)
 • Bolagsstämmor och registrerade föreningars möten (läs mer under frågan ”Gäller begränsningarna av sammankomster också bolagsstämmor och föreningsmöten?”)
 • Pop-up-caféer och -butiker (åtminstone när de inte finns i ett köpcentrums lokaler)
 • Daghemmens, skolornas eller läroanstalternas fester, avslutningar och studentdimissioner om de har andra deltagare än personal och barn, elever och studerande 
 • Abiturienternas åkturer på lastbilsflak
 • Gamlas dans, om det finns publik (t.ex. elevernas föräldrar)

Regionförvaltningsverkens begränsningar gäller alltså ovan nämnda och motsvarande tillställningar.

Exempel på fortlöpande normal verksamhet som inte är en offentlig tillställning (besluten gäller inte dessa):

 • Nöjesparker och inomhusnöjesparker
 • Djurparker
 • Idrotts- och aktivitetsparker
 • Tivolin
 • Torgverksamhet
 • Auktionsverksamhet när företagets verksamhetsområde är att hålla auktioner
 • Lekparker och lekplatser  
 • Friluftsbad och badstränder  
 • Sommarläger
 • Föreställningar som enbart streamas för publiken, det vill säga utan att det finns publik på plats

Sedvanlig, fortlöpande verksamhet hos dessa aktörer eller i dessa lokaler omfattas alltså inte av de begränsningar som regionförvaltningsverken har meddelat beslut om. I lokalerna eller områdena får det dock inte ordnas offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster med över 500 personer.

Regionförvaltningsverket betonar att det är viktigt att varje aktör i sin verksamhet beaktar allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang genom vilka spridning av virus förhindras, även om verksamheten eller evenemanget inte omfattas av de begränsningar som regionförvaltningsverken har meddelat beslut om.

Mer information:

Det går inte att ge allmänna svar för alla eventuella situationer. Offentliga tillställningar i en restaurang omfattas av regionförvaltningsverkets bestämmelser, oberoende av om det krävs en biljett eller annat godkännande av arrangören för att kunna delta. Offentliga tillställningar är bl.a. nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten. Om exempelvis karaoke eller bingo är en del av restaurangens fortlöpande verksamhet anses de i regel inte vara offentliga tillställningar. Däremot är t.ex. konserter och motsvarande evenemang som ordnas i en restaurang i regel offentliga tillställningar.

Gällande tolkningen av lagen om smittsamma sjukdomar ska man pejla verksamheten mot lagen och syftet med begränsningarna med stöd av den. Lagens syfte är att begränsa och förebygga smittorisk i situationer där mänskorna vistas i relativt nära kontakt med varandra.

Alla ska därför under alla omständigheter ta statsrådets rekommendationer att undvika närkontakter i beaktande då man planerar tillställningar med program.

När publiken finns separat från artisterna, idrottarna eller andra aktörer räknas till publikantalet förutom publiken även andra personer (såsom försäljningsställenas personal och ordningsvakter) som befinner sig i samma lokaler som eller annars i direkt kontakt med publiken. Idrottare, artister eller funktionärer som är separat från publiken räknas inte med i publikantalet. 

Regionförvaltningsverket har inte befogenhet att bestämma om användningen av munskydd. I våra beslut om offentliga tillställningar har vi förutsatt att arrangören följer anvisningarna om säkerhetsavstånd och hygienpraxis från Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet för att förebygga coronavirussmitta. I anvisningarna konstateras bl.a. att arrangören beroende på det epidemiologiska läget kan rekommendera deltagarna att använda munskydd.

Privata evenemangsarrangörer kan i regel efter egen prövning besluta om de ska kräva att deltagarna använder munskydd. Då måste man dock beakta att deltagarna ska behandlas jämlikt. En offentlig aktör kan i regel inte kräva att kunderna använder munskydd i offentliga lokaler.

Institutet för hälsa och välfärd och regeringen ger allmänna rekommendationer om användningen av munskydd, och sjukvårdsdistrikten och kommunerna ger regionala rekommendationer.  Varje människa ansvarar för sin del för att följa gällande rekommendationer och anvisningar för att förhindra att epidemisituationen förvärras.

Regionförvaltningsverken godkänner inte separat enskilda aktörers planer på tillämpandet av THL:s och undervisnings- och kulturministeriets säkerhets- och hygienanvisningar. Aktören måste själv bedöma hur den bäst kan tillämpa anvisningarna i sin verksamhet. Genom att följa anvisningarna kan deltagarnas säkerhet säkerställas och spridning av viruset förhindras.

Observera att det kan krävas myndighetstillstånd för en offentlig tillställning. Dessa ska ombesörjas även under de rådande förhållandena. Ansvaret ligger hos evenemangsarrangören. Regionförvaltningsverken beviljar inte lov för en offentlig tillställning.

Regionförvaltningsverket kan i sina beslut förutsätta att undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkerhetsavstånd och hygienpraxis ska följas vid ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som överskrider ett visst antal personer. Arrangören av tillställningen ska begränsa antalet deltagare så att säkerhetsavstånden mellan deltagare eller grupper kan hållas enligt anvisningarna. 

Regionförvaltningsverket har inte ålagt arrangören att begränsa antalet deltagare till ett visst antal av det maximiantal som lokalen tillåter. En sådan bestämmelse är i praktiken förknippad med problem: lokalerna kan vara mycket olika till sin struktur och för alla lokalers del finns det inte nödvändigtvis ett klart definierat maximiantal. 

Dessutom gäller begränsningarna av antalet kunder för restauranger och serveringsområden enligt lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordningar som utfärdats med stöd av den. Begränsningarna gäller också offentliga och privata tillställningar som ordnas i restauranger. Begränsningarna kan vara olika i olika områden beroende på sjukdomssituationen.

Om hela området där den offentliga tillställningen hålls är serveringsområde så måste varje kund ha en sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta. Kravet på sittplatser vid ett bord eller motsvarande plan yta gäller också restaurangverksamhet i samband med olika evenemang och servering på läktare Sätet som är bredvid är inte ett bord eller en plan yta som avses i lagen. Kravet på en sittplats kommer från begränsningarna som gäller restaurangverksamhet.

Om tillställningen inte hålls i ett serveringsområde behöver varje deltagare inte ha en egen sittplats. Bestämmelserna om offentliga tillställningar förpliktar inte till att varje deltagare ska ha egen sittplats.

En begränsad plats utomhus är ett område eller områden som arrangören har fastställt och där evenemanget ordnas. Om ett evenemang ordnas i stora områden utan fysiska gränser, som exempelvis ett stängsel, kan evenemangsarrangören fastställa gränserna på en karta. Evenemangsarrangören måste se till att det är möjligt att följa säkerhetsavstånden och andra hygien- och säkerhetsanvisningar i evenemangsområdet.

Institutet för hälsa och välfärds (THL) och undervisnings- och kulturministeriets (UKM) anvisning om förhindrande av coronavirussmitta (pdf, minedu.fi) 

Om det framkommer att deltagarna på ett evenemang kan ha blivit exponerade för coronasmitta kan arrangören informera om saken. Vi rekommenderar åtminstone att arrangören informerar om saken när den smittade har varit i nära kontakt med flera olika personer och man inte har fått kontakt med alla som exponerats. 

I informationen ska man inte gå in på sådana detaljer som kan avslöja den smittade personens identitet eller som gör att hans eller hennes identitet kan fastställas utifrån de uppgifter som lämnats. Arrangören kan berätta att en person som deltagit i evenemanget har bekräftats ha coronasmitta och att andra deltagare bör vara uppmärksamma på om de börjar uppvisa symtom.

Regionförvaltningsverkens beslut angående sammankomstbegränsningarna är av allmän natur. 

Regionförvaltningsverken övervakar inte offentliga evenemang, eftersom det i lagen inte har fastställts någon behörighet för regionförvaltningsverket i fråga om detta. Vi betonar varje aktörs ansvar att följa gällande bestämmelser och rekommendationer. Om du upptäcker att bestämmelserna överträds utred i första hand saken med arrangören av tillställningen.  

Regionförvaltningsverkens beslut gäller inte till exempel privata sammankomster (såsom familjefester eller fri kvällssamvaro). De gäller heller inte fortlöpande, normal serviceverksamhet och annan verksamhet som allmänt bedrivs i lokalerna. Våra beslut gäller uttryckligen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Polisen övervakar den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen kan ingripa i tydliga överträdelser av de samlingsbegränsningar som regionförvaltningsverket fattat beslut om och vid behov även i andra sammankomster, om dessa äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten.

Anordnandet av en offentlig tillställning kan dessutom kräva myndighetstillstånd och myndighetsanmälningar som arrangören ansvarar för. 

Restaurangverksamheten

Regionförvaltningsverken övervakar i enlighet med den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar att restaurangerna i sin verksamhet iakttar de skyldigheter och begränsningar som gäller enligt lagen och förordningen som utfärdats med stöd av lagen. Regionförvaltningsverket kan begära handräckning av polisen för övervakningen. 

I restauranger och på deras uteserveringar, liksom i alla andra serveringsområden, ska alla kunder ha en egen sittplats vid bordet. När det gäller att uppfylla restaurangverksamhetens skyldigheter är restaurangernas ansvar och egenkontroll av central betydelse. Om du upptäcker verksamhet i en restaurang som strider mot gällande skyldigheter lönar det sig att först reda ut saken med personalen. Du kan be restaurangpersonalen om planen där det beskrivs hur man i restaurangen har beaktat begränsningar och skyldigheter i fråga om hygienarrangemang för att förhindra coronavirusinfektioner.  

Vid behov kan du kontakta regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverkets tillsyn baserar sig i huvudsak på anmälningar och koncentrerar sig på de allvarligaste förseelserna.

Det finns många olika typer av hobbyverksamheter och en del hobbyverksamheter kan vara evenemang som kan tolkas som offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster. Sådana evenemang omfattas av regionförvaltningsverkens begränsningar som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. (Närmare om definitionen av en offentlig tillställning bland de övriga frågorna i detta avsnitt.)

Till exempel idrottsföreningars och andra hobbyklubbars verksamheter och evenemang som inte har publik och som inte är öppna för alla är inte offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster. Regionförvaltningsverkets befogenheter sträcker sig inte till att begränsa dem. Bland annat sedvanliga idrottsövningar och gruppträningstimmar omfattas således i regel inte av regionförvaltningsverkens bestämmelser.

Regeringen rekommenderade 15.10.2020 att grupphobbyverksamhet för vuxna inomhus med hög smittorisk avbryts i områden där coronaepidemin är i upptrappningsfasen. Hobbyverksamhet för personer i alla åldrar borde ordnas så att deltagare och grupper kan undvika närkontakt med varandra. I spridningsfasen rekommenderar regeringen att grupphobbyverksamhet vid behov avbryts helt, men i fråga om hobbyverksamhet för barn och unga borde man fatta beslut om verksamheten från fall till fall. Även sjukvårdsdistrikten och kommunerna kan ge närmare regionala och lokala rekommendationer om hur hobbyverksamhet ska ordnas.

Arrangören av hobbyverksamhet ansvarar för att följa anvisningarna och rekommendationerna.

Regeringens pressmeddelande 15.10.2020: Regeringen fastställde riksomfattande och regionala rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaepidemin 

Begränsningen av offentliga tillställningar inte sedvanlig verksamhet i simhallar och andra idrottslokaler. Begränsningarna gäller dock tillställningar och evenemang som eventuellt ordnas i idrottslokaler. Exempelvis handledd vattengympa och annan gruppträning som ordnas regelbundet betraktas som normal verksamhet i ett idrottsutrymme, och omfattas därmed inte av regionförvaltningsverkets beslut att begränsa offentliga tillställningar.

Läs mer: "Vad är en offentlig tillställning?"

Vi betonar varje aktörs och vuxens ansvar att följa anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd och andra myndigheter om hygien- och andra arrangemang för att förebygga spridning av viruset. Vuxna bär ansvaret för att också barnen följer anvisningarna. De som driver idrottshallar och idrottsanläggningar måste själva bedöma hur myndigheternas anvisningar bäst kan tillämpas på de lokala förhållandena så att kundernas och personalens säkerhet säkerställs. Enligt anvisningen som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett ut ska anvisningen tillämpas även vid användningen av de offentliga rum.

I synnerhet när det gäller simhallar lönar det sig att gå igenom planen för öppnande av dem tillsammans med stadens miljö- och hälsoskydd (inklusive frågor som gäller egenkontroll och kontroll av bassängvattnets kvalitet) samt beakta risken för legionella som finns i slutna vattensystem (t.ex. oanvända tappställen, tömda simbassänger).

Regionförvaltningsverkens bestämmelser om begränsning av sammankomster gäller inte privata tillställningar, såsom bröllopsfester som ordnas av privatpersoner. Privata tillställningar är alla privata evenemang som inte är öppna för allmänheten, såsom bröllop, begravningar, dop, födelsedagsfester, privata kvällstillställningar. Regeringen rekommenderar dock att man även vid dessa tillställningar följer de allmänna anvisningarna om hygien och andra arrangemang som förhindrar coronavirussmitta.   

Om man ordnar en privat tillställning i en restaurang eller i en annan livsmedelslokal ska man dock följa restriktionerna som gäller restaurangverksamheten.  

Restaurangernas verksamhet har begränsats med en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och en förordning som utfärdats med stöd av lagen och som är i kraft ända till 15.12.2020.  

Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten. Som offentliga tillställningar räknas även sådana tillställningar som bygger på inbjudan eller medlemskap, om inte tillställningen på grund av antalet deltagare, tillställningens art eller andra särskilda skäl kan anses vara av privat natur.

När det gäller tolkningen av lagen om smittsamma sjukdomar ska definitionen av en offentlig tillställning ställas i relation till syftet med lagen och de begränsningar som utfärdats med stöd av den. Syftet med lagen är att begränsa och förebygga smittorisker i situationer där ett stort antal människor befinner sig relativt nära varandra och därigenom ökar risken för smitta. Här ska man också beakta det kända spridningssättet för den smittsamma sjukdomen i fråga.

Till exempel prov i anslutning till elevantagning och undervisningsverksamhet kan inte anses omfattas av begreppet offentlig tillställning.

När det gäller stora bolagsstämmor finns det skäl att utreda möjligheterna att ordna stämman så att fler än 500 personer inte deltar i stämman i samma rum.

När man bedömer om prov och stämmor ska ordnas bör man dock bedöma den rådande situationen som helhet och statsrådets rekommendationer. Även om de förbud och begränsningar som meddelats med stöd av lagen inte direkt gäller alla tillställningar, är det viktigt att arrangören utifrån sin riskbedömning avgöra om det är nödvändigt att genomföra dem.

Om det finns behov av att ordna ett evenemang bör man beakta syftet med de ovan nämnda begränsningsåtgärderna och sträva efter att skydda deltagarna till exempel genom följande åtgärder:

 • sörja för tillräcklig fysisk distans genom lokalarrangemang
 • överväga möjligheterna att delta på distans
 • hygienanvisningar och hygienåtgärder.

Regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar gäller inte gudstjänster och andra motsvarande religiösa förrättningar som religiösa samfund ordnar och som hör till samfundens sedvanliga religiösa verksamhet och som ordnas för offentlig religionsutövning i samfundets egna lokaler eller motsvarande lokaler. Utöver gudstjänster hör hit till exempel mässor, vesprar och korsprocessioner. Det bör dock noteras att detta undantag inte gäller religiösa samfund och föreningar som inte är registrerade som religionssamfund. De omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden om offentliga tillställningar (och eventuella kommunala bestämmelser).

Med religiösa samfund avses evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och andra religionssamfund som registrerats i enlighet med religionsfrihetslagen. Religiösa samfunds verksamhet regleras av samfunden själva. Regionförvaltningsverket har enligt lagen inte behörighet att begränsa sådana tillställningar.

Det är dock en stark rekommendation att man i alla sammankomster följer anvisningarna om säkra avstånd och hygienrutiner som förebygger coronavirussmittor. Många religiösa samfund har därför meddelat att de följer anvisningar och rutiner som förbättrar hälsosäkerheten och ordnar till exempel gudstjänster på webben.

Dans som ordnas på danslavar är offentliga tillställningar. Således ska man vid ordnandet av dans iaktta regionförvaltningsverkens förelägganden om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Det är tillåtet i några delarna av landet att utan speciella villkor ordna inomhus eller utomhus en offentlig tillställning med högst 50 deltagare.  I vissa områden har strängare restriktioner av sammankomster införts. För mer information se vår fråga "Vilka restriktioner gäller för tillfället för sammankomster?" 

Om en offentlig tillställning som ordnas inomhus eller i avgränsat utomhusutrymme har över 50 deltagare är evenemangsarrangören skyldig att följa Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkerhetsavstånd och hygienrutiner. Vi rekommenderar dock att THL:s och UKM:s anvisning följs också vid offentliga tillställningar för färre än 50 personer. Med anvisningarna förebyggs spridningen av coronavirussmittor. 

Enligt anvisningen ska onödiga fysiska kontakter undvikas och därför ska man vid offentliga tillställningar säkerställa att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånden. Vår tolkning är att det mellan de olika sällskapen på danslaven vore bra att hålla 1–2 meters avstånd. Tolkningen är densamma som i våra anvisningar för restauranger. 

Dessutom borde man undvika att det uppstår trängsel. Vad gäller dans har vi anvisat restaurangerna på följande sätt, som också passar för danslavar: 

 • Restaurangerna måste förutom med hjälp av konstruktioner och inredning organisera sin verksamhet på så sätt att kundernas exponering för coronaviruset förebyggs.  
 • Restaurangen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i restaurangens lokaler och att det finns tillräckliga avstånd mellan kunderna.  
 • Dans eller annan motsvarande verksamhet är inte förbjuden, men för att förhindra spridning av sjukdomen ska begränsningarna ovan beaktas vid arrangemangen.  

Vi rekommenderar att evenemangsarrangören överväger olika åtgärder som kan garantera att de närvarande inte i onödan utsätts för eventuella smittor. Det är skäl att exempelvis fundera hur man kan försäkra sig om att det inte blir trängsel på dansgolvet eller hur arrangören anvisar att parbytet ska göras så att det inte orsakar trängsel eller täta rader eller köer.   

Om en offentlig tillställning, så som danslavar, finns i samband med en restaurang ska dansarrangören dessutom följa skyldigheterna som gäller alkoholservering (t.ex. att varje kund ska ha en egen sittplats).

Läs mer: 

Bolagsstämmor och registrerade föreningars stadgeenliga möten är i regel offentliga tillställningar. Dessa omfattas alltså av de begränsningar av sammankomster som fastställts av regionförvaltningsverken.  
 
De oregistrerade föreningarnas möten är så olika till sin natur att det är omöjligt att ge ett enda allmängiltigt svar. I alla situationer där människor samlas bör deltagarnas säkerhet säkerställas, även om ordnandet av mötena inte begränsas av myndighetsbeslut. 

Myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten, omfattas inte av begränsningarna.
 
3.10.2020–30.6.2021 gäller en lag genom vilken man kan avvika från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra samfundslagar för att begränsa spridningen av coronaepidemin. I praktiken gör lagen det möjligt att ordna bland annat bolagsstämmor och föreningars stadgeenliga möten med distansförbindelser. 

Vid möten med närvaro på plats kan deltagarna delas in i mindre grupper i tydligt separata lokaler med egen ingång. Då kan man med tanke på förhindrande av spridning av en smittsam sjukdom tolka att varje mindre grupp utgör en egen tillställning som berörs av den gällande bestämmelsen om begränsning av sammankomster.  
 
Ansvaret för att ordna möten för deltagarna på ett säkert sätt ligger alltid hos det bolag eller den förening som ordnar mötet. I en epidemisituation borde antalet närkontakter minskas till ett minimum och var och en bör för sin del beakta rekommendationerna och anvisningarna för att förebygga spridningen av coronaviruset.

Bakgrund till att bolagsstämmor omfattas av begränsningar av sammankomster 

Begreppen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster definieras i lagen om sammankomster. Dessa termer används också i lagen om smittsamma sjukdomar. Tolkningarna av de tillställningar som omfattas av begreppen i lagen om sammankomster och lagen om smittsamma sjukdomar är dock inte helt enhetliga. Detta beror på att lagen om smittsamma sjukdomar uttryckligen tolkas utifrån utgångspunkterna för förebyggande av spridning av smittsamma sjukdomar. 

Enligt de särskilda motiveringarna i 58 § i regeringens proposition om lagen om smittsamma sjukdomar kan man med stöd av paragrafen i fråga bestämma att förbjuda eller begränsa folksamlingar. 

Att läsa bolagsstämmor som offentliga tillställningar grundar sig på justitieministeriets promemoria om riktlinjer från våren 2020 samt på förhållandet mellan den ovan konstaterade tolkningen av lagen om sammankomster och lagen om smittsamma sjukdomar. 
Mer information: 

Regionförvaltningsverkens begränsningar av allmänna sammankomster gäller inte normal biblioteksverksamhet. Begränsningarna gäller dock evenemang och tillställningar som biblioteken ordnar.

Läs mer: "Vad är en offentlig tillställning?"

Biblioteken tillämpar den anvisning som THL och undervisnings- och kulturministeriet gett om hur virusspridning ska förhindras. Biblioteken måste bl.a. se till att en god hygien upprätthålls i lokalerna och i fråga om utrustningen och att tillräckliga avstånd hålls mellan besökarna. Anvisningarna gäller också bokbussar och meröppna bibliotek.

Du kan låna och returnera material som vanligt. Om du vill undvika att besöka biblioteken kan du istället använda e-böcker och annat e-material.

Läs mer:

Enligt regionförvaltningsverkens bestämmelser är inomhus- och utomhusevenemang för över 50 personer tillåtna i största delarna av landet i oktober om arrangören följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förebyggande av koronavirussmitta. I vissa områden har strängare restriktioner av sammankomster införts. För mer information se vår fråga Vilka restriktioner gäller för tillfället för sammankomster? 

Vi rekommenderar att dessa säkerhets- och hygienanvisningarna följs även vid sammankomster och tillställningar med färre än 50 personer. 

Kommunens läkare som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar ger vid behov råd om hur de allmänna anvisningarna ska tillämpas lokalt.

THL:s och UKM:s anvisning om förhindrande av coronavirussmitta (pdf, minedu.fi)

Regionförvaltningsverkens beslut om samlingsbegränsningar grundar sig på regeringens riktlinjer och hälsovårdsmyndigheternas bedömning av den rådande coronavirussituationen och dess utveckling. Om läget försämras kan regionförvaltningsverken kan se över sina beslut. Utifrån en epidemiologisk lägesbedömning kan begränsningarna alltså vid behov skärpas. Om sjukdomskluster förekommer lokalt inom en kommun, kan kommunen inom sitt område fatta motsvarande beslut om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.  

Enligt regionförvaltningsverkens föreskrifter kan tillställningar på över 50 personer arrangeras i oktober i största delarna av landet, om arrangören kan säkerställa deltagarnas säkerhet genom att följa THL:s och undervisnings- och kulturministeriets anvisning 21.9.2020. Vi rekommenderar att anvisningarna om säkerhetsavstånd och hygienarrangemang iakttas även i tillställningar med mindre än 50 personer. 

I vissa områden har strängare restriktioner av sammankomster införts. För mer information se vår fråga "Vilka restriktioner gäller för tillfället för sammankomster?" 

Vi behandlar inte ansökningar om ersättning hos regionförvaltningsverket. Vi kan inte heller ta ställning till avtal mellan privata aktörer eller frågor om ersättning om de eventuellt återkallas. I första hand är det bäst om företaget förhandlar med avtalsparten. 

Arbets- och näringsministeriet har sammanställt anvisningar för företagen i coronavirusläget. På sidorna finns kontaktuppgifter till rådgivningstjänsten för företag.

Företagen kan ansöka om kostnadsstöd från Statskontoret.

Restauranger och alkohol

Restaurangernas verksamhet har begränsats med en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (en ny paragraf 58 a), som är i kraft under tiden 1.11.2020-28.2.2021 och med en förordning som utfärdats med stöd av lagen och som närmare preciserar begränsningarna och skyldigheterna i praktiken. 

Syftet med begränsningarna och skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och den förordning som utfärdats med stöd av den är att förhindra att coronaviruset sprids. Begränsingarna grundar sig på regeringens hybridstrategi. Regionförvaltningsverket beslutar inte om innehållet i eller omfattningen av begränsningarna av restaurangernas verksamhet.

Begränsningarna av restaurangernas öppettider, alkoholserveringstider och kundantal beror på restaurangverksamhetens art och det regionala sjukdomsläget. Begränsningarna grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar och en förordning som har utfärdats med stöd av lagen.

Verksamheten i restauranger som främst serverar alkoholdrycker begränsas delvis striktare än i matrestauranger. Mer information om definitionen av restaurangerna finns i punkten "Hur bestäms restaurangtyperna som omfattas av olika begränsningar?". Stadsrådet kan ge nya föordningar med vilka begränsningarna kan förändras eller fortsättas.

Uppdaterad 23.12.2020

Serveringstider

 • I landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Norra Österbotten, Birkaland, Österbotten, Egentliga Finland, Satakunta, Södra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Lappland och Åland samt Södra Savolax sjukvårdsdistrik är alkoholservering tillåten i alla restauranger kl. 07*−22.
 • I övriga landskap är alkoholservering tillåten i alla restauranger kl. 07*−24.

*Alkoholserveringen får börja klockan 7 om restaurangen har tillstånd till det (tillstånd till förlängd serveringstid). Annars får alkoholserveringen börja klockan 9 i enlighet med alkohollagen.

Öppettider

 • I landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Egentliga Finland, Norra Österbotten och Åland får alla restauranger hålla öppet kl. 24− 23.
 • I landskapen Birkaland, Österbotten, Egentliga Finland, Satakunta, Södra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen och Lappland samt Södra Savolax sjukvårdsdistrik får restauranger vars huvudsakliga verksamhet är alkoholförsäljning hålla öppet kl. 24−23*. Övriga restauranger får hålla öppet kl. 01−24*.
 • I de övriga landskapen får restauranger vars huvudsakliga verksamhet är alkoholförsäljning hålla öppet kl. 02−01**. Övriga restaurangers öppethållning är inte begränsad.

* Restaurangen måste stängas för kunder klockan 24 under en timmes tid.
** Restaurangen måste stängas för kunder klockan 01 under en timmes tid.

Kundantalet inomhus

 • Landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Norra Österbotten, Birkaland, Österbotten, Egentliga Finland, Satakunta, Södra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Lappland och Åland samt Södra Savolax sjukvårdsdistrik
  • Kundantalet i restauranger vars huvudsakliga verksamhet är alkoholförsäljning får vara högst 50 % av det största tillåtna kundantalet.
  • Kundantalet i de övriga restaurangerna får vara högst 75 % av det största tillåtna kundantalet.
 • I de övriga landskapen är kundantalet i restaurangerna inte begränsat.
 • Med det största tillåtna kundantalet avses det maximala antalet kunder som samtidigt kan vara i lokalen enligt serveringstillståndet eller byggtillståndet.

Vilka funktionärer gäller de ovan beskrivna begränsningar inte? 

 • Begränsningen av öppettiderna gäller inte restauranger och kaféer som fungerar i anslutning till servicestationer och inte heller internationell sjö- och lufttrafik.
 • Begränsningarna av öppettider, serveringstider eller antalet kunder gäller inte personalrestaurangerna och inte heller take away-försäljning.

Regeringen följer med det epidemiologiska läget i regionerna och ser till att man i varje område bara använder begränsningar som är nödvändiga för att förhindra att epidemin sprids.

Restaurangernas allmänna skyldigheter

Till och med 28.12.2021 gäller för restaurangerna dessutom övriga skyldigheter som avses i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen som utfärdats med stöd av den 23.12.2020. Genom att iaktta dessa skyldigheter förebyggs spridningen av coronaviruset.

I praktiken måste restaurangerna fortsättningsvis sörja för god hygien och säkerhetsavstånd mellan kunderna. Restaurangen ska göra upp en plan där åtgärder för att förhindra smitta beskrivs. Nedan finns en kortfattad förteckning över de viktigaste skyldigheterna som ska iakttas i restaurangernas verksamhet i hela Finland:

 • Restaurangen ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att personer som har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion inte får besöka restaurangen.
 • Restaurangen ska se till att
  • kunderna på ett synligt sätt ges möjlighet att tvätta eller desinficera händerna vid ankomsten till restaurangen,       
  • inredning, kärl, bestick samt andra ytor och lösa föremål som kunderna kommer i kontakt med hålls rena så att de inte medför risk för spridning av en smittsam sjukdom,
  • kunderna får synliga instruktioner om rengöring av händerna, upprätthållande av tillräckliga avstånd och övriga rutiner som ska följas i restaurangen för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
 • Alla kunder i restaurangen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. Man kan sitta vid bardisken.
 • Restauranginnehavaren måste se till att kunderna har tillräckligt med utrymme och att kundplatserna är tillräckligt långt från varandra. Som utgångspunkt för tillräckligt avstånd kan anses minst 1–2 meter, vilket enligt THL:s anvisningar också bör finnas mellan personer som deltar i offentliga tillställningar. Avstånden mellan olika sällskap granskas.
 • Restaurangen måste göra upp en plan med en beskrivning av åtgärderna för att förhindra smittspridning.
  • Sammandraget av planen ska vara synligt för kunderna när de kommer till restaurangen och hela planen ska läggas fram för kunderna på begäran.
  • Planen får slås ihop med de planer för egenkontroll som avses i alkohollagen, livsmedelslagen och tobakslagen.

På Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor finns material angående coronaviruset som restaurangerna kan utnyttja i sin egen verksamhet och kommunikation: THL:s materialbank om coronaviruset.

Mer information:

De begränsningar som gäller från 1 november 2020 beror på hurdan verksamhet de bedriver. Nedan har restaurangerna indelats i två grupper enligt deras verksamhetstyp. Restaurangföretaget bedömer i första hand själva vilken grupp de hör till.

Restaurang som huvudsakligen serverar alkoholdrycker

Till den här gruppen hör till exempel nattklubbar, barer med utskänkningsrättigheter och pubar.

Restaurangens huvudsakliga verksamhet bedöms i första hand utifrån dess karaktär. Avgörande är om kunderna i huvudsak samlas för att äta i eget bordssällskap eller om restaurangens huvudsakliga verksamhet är att sälja alkoholdrycker. Restaurangens verksamhet omvandlas inte till en matrestaurang endast på grund av att restaurangen håller en liten mängd mat till salu. Inte heller beteckningen som används för restaurangen har någon betydelse för definitionen av verksamheten.

Vissa restauranger kan till exempel ha matservering på dagen men på kvällen i huvudsak alkoholservering. Restaurangens verksamhet kan också variera beroende på veckodag eller årstid. På sådana restauranger tillämpas vid varje tidpunkt den begränsning som deras verksamhet vid tidpunkten i fråga är knuten till.

Annan än ovan avsedd restaurang

Restaurangerna i gruppen kan till exempel vara matrestauranger, pizzerior eller hamburgerrestauranger, kaféer eller lunchrestauranger.  

Till gruppen hör också sådana verksamhetsställen där den huvudsakliga affärsverksamheten är annan än förplägnadsrörelse. Sådana verksamhetsställen kan vara till exempel biljardhallar och bowlinghallar med utskänkningstillstånd.

Alla kunder i restaurangen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. Det är tillåtet att sitta på en egen sittplats vid en bardisk. Restaurangen är dock skyldig att se till att det finns ett tillräckligt avstånd mellan kunderna och mellan kunderna och personalen.

Kravet på sittplatser vid ett bord eller motsvarande plan yta gäller också restaurangverksamheten vid olika evenemang och läktare som är klassificerade som serveringsområden. En sittplats som finns intill, läktarbänkens stödkonstruktioner eller betonggolvet framför läktarbänken kan inte räknas som ett sådant bord eller en sådan yta som avses i lagen. En picknickfilt eller motsvarande tyg som breds ut på marken uppfyller inte heller definitionen på ett bord eller motsvarande plan yta.

Kravet på sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta grundar sig på att det hela tiden måste finnas säkerhetsavstånd mellan kunderna och att avstånden ska kunna övervakas. Säkerhetsavstånden behövs för att förhindra sjukdomsspridning. Bordet eller en motsvarande plan yta ska vara lättillgängligt för kunden och på tillräckligt avstånd från andra kunder så att säkerhetsavståndet bevaras.

Kravet på sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta gäller också serveringsområdena på olika evenemang. Om en läktare är klassificerad som serveringsområde måste kunden förutom en sittplats också ha ett bord eller motsvarande plan yta till sitt förfogande. Detta innebär alltså att en sittplats som finns intill, läktarbänkens stödkonstruktioner eller betonggolvet framför läktarbänken inte uppfyller kraven. En picknickfilt eller ett motsvarande tyg som breds ut på marken uppfyller inte heller definitionen på ett bord eller motsvarande plan yta.

Kraven på sittplats och bord eller motsvarande plan yta grundar sig på den exceptionella situationen och behovet att förhindra sjukdomsspridning. Det måste finnas säkerhetsavstånd mellan kunderna och avstånden ska också kunna övervakas. I serveringsområden finns det risk för att många människor samlas på ett litet område och om man inte begränsar rörligheten i området med krav på sittplatser ökar risken för smitta. Det är också utmanande att hantera stora folkmängder t.ex. efter en periodpaus så att säkerhetsavstånden bevaras. Det är nödvändigt att hålla säkerhetsavstånden för att undvika sjukdomsspridning.

Kravet på sittplats vid ett bord gäller bara på serveringsområden. Detta innebär alltså att bordkravet inte gäller pausservering och take away-portioner som förtärs någon annanstans än på serveringsområdet. Evenemangsarrangören har möjlighet att ändra serveringsområdet t.ex. genom att begränsa det till ett mindre område. Det behöver inte göras några ändringar i serveringstillståndet och därmed kvarstår också möjligheten att för en viss match göra ändringar i restaurangverksamheten enligt behov. Restaurangområdet ska dock tydligt avgränsas från det övriga evenemangsområdet.

Restaurangerna måste förutom med hjälp av konstruktioner och inredning organisera sin verksamhet på så sätt att kundernas exponering för coronaviruset förhindras. Restaurangen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i restaurangens lokaler och att det finns tillräckliga avstånd mellan kunderna. Dans eller annan motsvarande verksamhet är inte förbjuden, men vid ordnandet av dans ska ovan nämnda begränsningar beaktas för att förhindra spridning av sjukdomen.

Restaurangernas utrymmen utomhus, exempelvis terrasserna, omfattas av verksamhetskraven i lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen utfärdad med stöd av den; exempelvis ska varje kund ha en egen sittplats och man måste se till att ytorna hålls rena och att avståndet mellan kunderna är tillräckligt.

Ja, begränsningarna i restaurangernas och kaféernas verksamhet gäller också privata tillställningar som ordnas där. Till exempel ska kraven på hygien och säkerhetsavstånd beaktas. Dessutom ska restriktionerna för öppethållning, serveringstiderna och eventuella begränsningar av kundantalet beaktas.

Begränsningarna gäller inte sådana privata tillställningar som ordnas i andra lokaler än restauranger eller caféer. Regionförvaltningsverket rekommenderar dock att de anvisningar som gäller restauranger iakttas också vid privata tillställningar.

Regionförvaltningsverkens förelägganden om ordnande av offentliga tillställningar gäller restauranger. 

Exempelvis nöjesevenemang, föreställningar, tävlingar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna är för allmänheten offentliga tillställningar. Om restaurangen t.ex. har tillställningar med gästande artister, ska man vid ordnandet av tillställningen utöver begränsningarna av restaurangverksamheten också beakta regionförvaltningsverkets förelägganden om ordnande av offentliga tillställningar.

Restaurangernas egenkontroll har en central roll i tillsynen. Regionförvaltningsverket har utarbetat anvisningar för dem som driver restauranger så att de kan planera sin verksamhet så den motsvarar begränsningarna och göra upp en lagenlig plan som kunderna kan se. Utöver egenkontrollen övervakar även regionförvaltningsverket i enlighet med den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar att restaurangerna iakttar kraven och begränsningarna. Läs mer: Anvisning för restauranger.

På basis av tillsynen kan regionförvaltningsverket ålägga en restaurang att korrigera sin verksamhet inom en viss tid och vid de mest uppenbara överträdelserna rentav bestämma att restaurangen ska stängas för högst en månad.  Regionförvaltningsverket kan begära handräckning av polisen för tillsynen.

Först lönar det sig att be restaurangens personal visa upp den plan där det beskrivs hur restaurangen iakttar begränsningarna i verksamheten och hygienkraven för att förhindra coronavirussmitta.  I planen ska också anges antalet kundplatser eller personer på restaurangen. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är den som driver restaurangen skyldig att upprätta en sådan plan och på begäran visa den för kunden. Sammanfattningen av planen ska vara synlig på restaurangen när kunden anländer till restaurangen.

Om krögaren inte följer den plan som han eller hon utarbetat eller om planen inte är tillgänglig såsom krävs enligt lag, kan kunden kontakta regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket utövar tillsyn huvudsakligen på basis av anmälningar och koncentrerar sig på de allvarligaste förseelserna. Vänligen kontakta alkoholförvaltningen vid regionförvaltningsverket i den egna regionen:

Regionförvaltningsverket fattar inte beslut som begränsar restaurangernas verksamhet och kan inte heller påverka begränsningarnas innehåll eller omfattning. Begränsningarna och skyldigheterna för restaurangernas verksamhet grundar sig på en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (den nya paragrafen 58 a) och på förordningar som utfärdats med stöd av lagen. Regeringen bereder lagförslag och riksdagen godkänner dem. Förordningarna bereds vid ministeriet och godkänns vid statsrådets sammanträde.

Till regionförvaltningsverkets behörighet hör att övervaka att restaurangernas verksamhet följer begränsningarna i lagen om smittsamma sjukdomar och den förordning som utfärdats med stöd av den.

Regionförvaltningsverket fattar beslut om att förbjuda eller begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i enlighet med regeringens riktlinjer med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. En del av dessa beslut kan också gälla evenemang som ordnas i restauranger.  

Lag om smittsamma sjukdomar

I ishallar, fotbollsstadion och andra motsvarande spel- och sportarenor finns olika slags restauranger och alkoholserveringsområden vilkas användning varierar vid olika tidpunkter. Det beror på restaurangens eller serveringsområdets användningsändamål om de omfattas av sammankomstbegränsningarna. 

Om restaurangen eller serveringsområdet är öppna för publik också annars och inte bara under match- eller tävlingsevenemangen så kan verksamheten fortgå också under matchevenemanget. Regionförvaltningsverkens sammankomstbegränsningar gäller alltså inte dylik restaurangverksamhet. Typiskt för sådana restaurangers och serveringsområdens tjänster och utbud är att de är likadana oberoende av matchtidpunkten. 

Regionförvaltningsverkens beslut om sammankomstbegränsningar gäller emellertid restaurangverksamhet i sådana fall där restaurangen eller serveringsområdet i regel används för annat än restaurangverksamhet och öppnas för restaurangverksamhet bara medan matchen eller tävlingen pågår. Sådana områden är exempelvis läktare, loger och ishallars och andra spelarenors korridorrestauranger. Karakteristiskt är att kunden oftast ska ha en inträdesbiljett till matchen för att komma till dessa utrymmen.

Mer information om begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 

Restaurangerna är i alla händelser ålagda att följa bestämmelserna om förebyggande av en smittsam sjukdom som är i kraft: mer information om gällande begränsningar av restaurangverksamhet.

Begränsningarna för restaurangverksamhet gäller inte hotellrum. Vid alkoholservering som sker i hotellrum måste man emellertid beakta att mängden alkoholdrycker som serveras ska vara måttlig i relation till kundantalet.

Hotellens övriga restaurangverksamhet omfattas emellertid av begränsningarna. En kund kan inte utanför de tillåtna serveringstiderna köpa alkoholdrycker till hotellrummet eller beställa sådana från rumservice. Det är inte heller tillåtet att fylla barskåpet utanför alkoholserveringstiderna.

Mer information om vilka begränsningar som är i kraft (t.ex. alkoholserveringstider) finns i frågan Vilka begränsningar av restaurangverksamheten är i kraft i olika områden?

Serveringstillståd

Tillståndshavarna behöver inte separat anmäla om serveringstillståndsavbrottet eller den tillfälliga stängningen av restaurangverksamheten till regionförvaltningsverket. Alkohollagen känner inte till avbrott i tillståndet och därför påverkar stängningen av serveringsstället inte serveringstillståndets giltighet, utan ur alkohollagens synvinkel är tillståndet fortsättningsvis i kraft. Om tillståndshavaren emellertid på grund av undantagstillståndet beslutar att avsluta serveringstillståndet ska i sinom tid ett nytt tillstånd ansökas av regionförvaltningsverket för att inleda verksamheten på nytt.

De restauranger som förutom serveringstillstånd också har detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan sälja alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol till kunder för avhämtning och med beaktande av bestämmelserna i alkohollagen. Restaurangernas detaljhandel jämställs med alkoholförsäljningen i matbutiker.

Det är inte möjligt att hemtransportera alkoholdrycker. Tillståndshavaren kan inte leverera alkoholdrycker hem till kunden och inte heller låta dem transporteras av ett bud, exempelvis en taxi. Alkoholdryckerna ska utlämnas till kunden i försäljningsstället.

Detaljhandelstillstånd kan beviljas för drycker med en alkoholhalt på högst 5,5 %. Detaljhandelstillståndet kan bara beviljas om det nuvarande serveringstillståndet är i kraft. Förutsättningarna för beviljande kommer från alkohollagen. Detaljhandeln ska beaktas i serveringsställets plan för egenkontroll. Hjälp med ansökan kan fås av chattboten Aldo på vår webbplats.

Läs mer om alkoholtillstånd.

Serveringsställenas försäljning för utlämning omfattas av samma begränsningar enligt alkohollagen som den övriga detaljhandeln. Detaljhandelstiden är 9–21 och detaljhandel får bedrivas bara under den tiden.

I vanliga omständigheter är målsättningen att behandlingen tar en månad men för ansökningar som är utarbetade enligt anvisningarna är tiden ofta kortare. Regionförvaltningsverken strävar naturligtvis efter att behandla ansökningarna så fort som möjligt.

Annulleringen av ett redan fattat tillståndsbeslut avlägsnar inte betalningsskyldigheten. Det är möjligt att begära omprövning av tillståndsavgiften. Tillståndsavgiften ska betalas trots att man gör en begäran om omprövning och om omprövningsbegäran godkänns så betalas avgiften tillbaka.

Ansökan om serveringstillstånd kan tas tillbaka och då upphör behandlingen av ärendet i regionförvaltningsverken. Om ansökan tas tillbaka innan tillståndsbeslutet är fattat debiteras halva tillståndsavgiften.

Ansökan om serveringstillstånd kan ändras så länge som den är anhängig genom att anmäla det till regionförvaltningsverket. Det tas inte ut en särskild avgift för ändringen av ansökan.

Tillsynsavgifterna är avgifter av skattenatur och det är bestämt i lagen att myndigheten inte har möjlighet att avvika från dem.

Tillsynsavgiften tas ut om man inte senast den 31 mars har anmält att serveringstillståndet avslutas. Om tillståndet avslutas ska man på nytt ansöka om tillstånd innan man inleder serveringsverksamheten. I så fall tas en handläggningsavgift ut för tillståndsansökan.

Man behöver inte anmäla till myndigheten ifall man avbryter verksamheten så att tillståndet förblir i kraft och man kan inte undvika tillsynsavgiften genom att avbryta verksamheten. Man bör dock beakta att tillsynsavgiften för servering bestäms enligt hur mycket alkohol som man har serverat och därför kan det hända att en tillfällig minskning av serveringen medan restaurangen håller stängt kan minska tillsynsavgiftens storlek.

Man kan ansöka om omprövning av tillsynsavgiften hos regionförvaltningsverket enligt anvisningen om hur man begär omprövning som skickas i samband med fakturan.

Skulle det på grund av undantagstillståndet göras undantag i hur tillsynsavgifterna tas ut så fattas de besluten av statsrådet eller Statskontoret. För tillfället känner vi inte till sådana undantag.

Utbildning och läroanstalter

Utbildningsstyrelsen har i juni 2020 publicerat nya anvisningar om ordnandet av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Undervisningen ordnas i regel som närundervisning. Om undervisningen inte kan ordnas på ett tryggt sätt kan utbildningsanordnaren besluta att man övergår till undantagsarrangemang i undervisningen. 

Läs mer:

Dessutom har Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet den 4 augusti 2020 uppdaterat rekommendationerna för dem som ordnar utbildning och småbarnspedagogik. Genom att följa rekommendationerna minskas risken för att coronaviruset smittar och sprids i närundervisningen och småbarnspedagogiken. 

Mer information och anvisningar finns samlade också på utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets webbsidor med vanliga frågor: 

Om du inte hittar svar på dina frågor på den här sidan eller bland andra aktörers anvisningar kan du kontakta vår coronainfo. Kontaktuppgifterna till coronainfo i frågor som gäller hur undervisningen eller småbarnspedagogiken ordnas:

Enligt 35 § i lagen om grundläggande utbildning kan skolan av särskilda skäl bevilja eleven tillstånd till tillfällig frånvaro från undervisningen. För att bedöma grunderna för beviljande av tillstånd kan skolan kräva att vårdnadshavaren lämnar in en utredning, bl.a. ett läkarintyg.

Läkaren kan skriva ett läkarintyg som inte innehåller närmare uppgifter om vårdnadshavarens hälsotillstånd, men av vilket det framgår att vårdnadshavaren hör till en riskgrupp. Den behandlande läkaren bedömer ifall ett barn, eller barn vars familjemedlem har en allvarlig underliggande sjukdom eller som behöver regelbunden immunhämmande medicinering, kan återvända till skolan eller till småbarnspedagogiken.

Utbildningsanordnaren ska sköta om att skolskjutsarna körs och att eleverna kan komma till skolan. Alternativt kan utbildningsanordnaren bevilja tillräckligt understöd för elevtransporten så att vårdnadshavaren kan sköta om transporten. Utbildningsanordnaren ansvarar för att se till att skolskjutsarna genomförs på ett tryggt sätt och för att söka lösningar som är bäst lämpade för de lokala förhållandena.  

Institutet för hälsa och välfärd har gett följande anvisningar:  

 1. Man ska säkerställa att eleverna inte åker med om de är sjuka och att chauffören inte kommer på jobb om hen är sjuk eller har symtom.  
 2. Man ska hålla avstånd och undvika fysisk kontakt (till exempel att skaka hand).  
 3. Man ska poängtera god host- och nyshygien 
 4. Man ska sköta om handhygienen. 
 5. Man ska se till att färdmedlet är städat och ytorna rena. 

THL:s anvisningar i sin helhet: Anvisningar för skolskjutsar för att förebygga COVID-19-smitta (pdf, thl.fi)

En elev som hör till en riskgrupp beviljas befrielse från undervisningen av utbildningsanordnaren, i praktiken av skolans rektor eller lärare. Regionförvaltningsverket är inte behörigt i ärendet.

Eventuella specialarrangemang för lärare eller övrig skolpersonal som hör till riskgruppen för coronaviruset sköts genom samarbete mellan arbetsgivaren och företagshälsovården. Försiktighetsåtgärderna baserar sig på en riskbedömning som arbetsgivaren gjort. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren i riskbedömningen.

Arbetsgivaren kan med stöd av direktionsrätten ålägga en lärare att arbeta i skolan. Arbetsgivaren måste dock sörja för arbetarskyddet bl.a. genom lokal- och verksamhetsarrangemang. Arbetsgivaren bör även beakta arbetshälsoinstitutets anvisningar vid bekämpningen av viruset på arbetsplatserna.

Mer information:

Undervisnings- och kulturministeriet har gett anvisningar om saken: Vanliga frågor om coronaviruset inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (minedu.fi), "Hur garanterar man att eleverna håller tillräckligt avstånd från varandra t.ex. vid bespisning och under rasterna?"

Ja, morgon- och eftermiddagsklubbarna fortsätter under höstterminen 2020 när skolorna börjar. 

Mer information: 

Till läroanstalterna hör läroanstalter som ger grundläggande utbildning, läroanstalter på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter), universitet och yrkeshögskolor samt läroanstalter för fritt bildningsarbete. Enligt Statistikcentralens definition är en läroanstalt en sådan administrativ enhet

 • som har en rektor eller någon annan föreståndare
 • som har lärare och annan personal i sin tjänst
 • som är skyldig att upprätta bokföring eller andra handlingar
 • där de studerande registreras som studerande
 • vars verksamhet regleras av lag eller förordning
 • som följer den riksomfattande läroplanen
 • som finansieras eller övervakas av en offentlig myndighet.

Myndigheterna har gett rekommendationer och anvisningar om hälsosäkerheten i samband med coronaviruset och det är utbildningsanordnaren som bär ansvaret för att de följs. Hälsosäkerhetsanvisningarna är inte lagstadgade.

Regionförvaltningsverket och utbildningsstyrelsen rekommenderar att utbildningsanordnarna följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar av 4.8.2020 för att undvika onödiga fysiska kontakter och hygienrutiner som förebygger coronasmitta. Rekommendationen är inte förpliktande men enligt regionförvaltningsverkets styrning är det skäl för kommunernas undervisningsväsende att följa gällande rekommendationer och trygga hälsosäkerheten i skolorna.  

Utöver allmänna anvisningar för säkra avstånd och hygienrutinerna ovan kan kommunerna och sjukvårdsdistrikten ge rekommendationer för sina områden som utbildningsanordnare bör beakta, till exempel att munskydd ska användas. Läkaren som svarar för smittsamma sjukdomar i kommunen kan vägleda och anvisa undervisningsväsendet närmare om hur coronaanvisningarna ska tillämpas i praktiken.

Om man oroar sig för säkerheten i skolmiljön är det bäst att främst kontakta skolans ledning eller undervisningsväsendet i kommunen.

THL:s och UKM:s rekommendation till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik under coronavirusepidemin (pdf, minedu.fi)

Småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen publicerade i juni 2020 anvisningar om hur småbarnspedagogiken ska ordnas: 

Dessutom har Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet den 4 augusti 2020 uppdaterat rekommendationerna för dem som ordnar utbildning och småbarnspedagogik. Genom att följa rekommendationerna minskas risken för att coronaviruset smittar och sprids i närundervisningen och småbarnspedagogiken.

Mer information och anvisningar finns samlade också på utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets webbsidor med vanliga frågor: 

Om du inte hittar svar på dina frågor på den här sidan eller bland andra aktörers anvisningar kan du kontakta vår coronainfo. Kontaktuppgifterna till coronainfo i frågor som gäller hur undervisningen eller småbarnspedagogiken ordnas:

Nej, begränsningarna av offentliga sammankomster gäller inte småbarnspedagogiken. Barngrupperna ska bildas i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Lagen reglerar även personaldimensioneringen. Med tanke på smittrisken kan det ändå vara skäl att arbeta i mindre grupper och vara extra noggrann med handhygien och städning.

Mer information:

Det är viktigt att vara särskilt noggrann med hygienen och tvätt av leksakerna. En leksak som är viktig för barnet får tas med till småbarnspedagogiken och tas hem igen vid dagens slut. 

Hälso- och sjukvård

En producent av hälso- och sjukvårdstjänster eller en självständig yrkesutövare (firma) kan tillhandahålla tjänster på distans, om han eller hon har gjort en anmälan om sin verksamhet till regionförvaltningsverket.  Distansservice ska tillhandahållas i enlighet med Valviras anvisningar.

Med distansservice avses inom hälso- och sjukvården att undersökning av patienten, diagnostik, observation, vård och behandling samt vårdbeslut eller vårdrekommendationer baserar sig på uppgifter och dokument som förmedlas via video på webben eller med smarttelefon. Exempelvis talterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, läkare och sjukskötare kan erbjuda distansservice.  

Den som tillhandahåller distansservice ska ha lämpliga lokaler, utrustning (inklusive nätförbindelser) och personal med lämplig utbildning. Distansverksamheten ska i medicinskt avseende bedrivas på behörigt sätt och med hänsyn till patientsäkerheten.  

De informationssystem som används vid distansservice för förmedling och lagring av patientuppgifter ska uppfylla kraven på sekretess, dataskydd och informationssäkerhet. Den som tillhandahåller servicen ansvarar för dataskyddet och informationssäkerheten, den nätförbindelse som används vid distansservicen och behandlingen av de personuppgifter som uppstår.  

Ovannämnda kriterier gäller såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården.

Det rekommenderas att fysiska besök begränsas tillfälligt, om det bara är möjligt. Om en persons hälsotillstånd kräver ett fysiskt besök är det viktigt att se till att man vidtar lämpliga skyddsåtgärder. Man bör iaktta särskild försiktighet vid kundmöten med personer som hör till riskgrupperna.  Man bör även vara medveten om att man kan ha en coronainfektion utan att veta om det.

I flera kommuner kartlägger man för tillfället vilka lokaler (t.ex. skolor) som kan användas som tillfälliga vårdinrättningar. Det kan dessutom på många orter finnas tidigare vårdinrättningar, åldringshem eller andra för inkvarteringsverksamhet godkända lokaler som står tomma.
 
Samordningen av lokalerna sköts genom Landskapens lokalcentral. Ärendet förbereds av social- och hälsovårdsministeriet. De som erbjuder lokaler kan kontakta lokalcentralen.

Enligt den tidigare anvisningen som gavs den 26 mars 2020 kunde självständiga yrkesutövare som redan finns i registret samt personer med tillstånd som jobbar via eget bolag medan beredskapslagen gällde (16.3–16.6.2020) förflyttas till att arbeta också på sådana verksamhetsställen där de inte hade gällande tillstånd/registrering. Detta undantag gällde dock endast de situationer där en självständig yrkesutövare eller ett bolag med tillstånd verkade i en annan tjänsteproducents lokaler/för en annan tjänsteproducents räkning, flyttade till ett annat verksamhetsställe som denna tjänsteproducent har och som har en faktisk koppling till det verksamhetsställe för vilken det ursprungliga tillståndet/registreringen har beviljats (t.ex. gemensamt patientregister, gemensamma system osv.). Beredskapslagen gäller inte längre, vilket innebär att det inte längre är möjligt att flytta till andra verksamhetsställen utan att ansöka om tillstånd eller lämna in en registeranmälan.

Tjänsteproducenterna ska fatta alla beslut på ett sådant sätt att klient- och patientsäkerheten säkerställs. Verksamheten, besluten och grunderna för beslut som beror på covid-19-situationen ska dokumenteras. Serviceproducenterna ska alltså dokumentera alla ändringar och beslut som beror på covid-19-situationen samt föra bok över vilka som arbetar på verksamhetsställena. Dokumentationen ska lämnas till tillstånds- och tillsynsmyndigheterna på begäran.

De hälso- och sjukvårdsproducenter och självständiga yrkesutövare som på grund av covid-19-situationen enligt den tidigare anvisningen flyttade till andra verksamhetsenheter kan fortsätta arbeta i dessa enheter till och med den 31 maj 2021. Om avsikten är att fortsätta erbjuda tjänster på det nya verksamhetsstället också efter den 31 maj 2021, ska man ansöka om tillstånd för detta eller lämna in en anmälan om självständig yrkesutövning. Om verksamheten har inletts medan beredskapslagen var i kraft (16.3–16.6.2020) kan företaget eller näringsidkaren fortsätta tillhandahålla sina tjänster medan tillståndsansökan eller anmälan behandlas. Detta förutsätter dock att den självständiga yrkesutövaren är registrerad vid något verksamhetsställe eller att företaget har ett gällande tillstånd att tillhandahålla privat hälso- och sjukvårdstjänster på ett annat verksamhetsställe.

Uppdaterad 28.8.2020.

Huvudregeln enligt den gällande lagstiftningen är att nya lokaler ska inspekteras. Ibruktagande av dem förutsätter eventuellt att det gällande tillståndet ändras. I 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs det dock om bekämpning av infektioner i verksamhetsenheter inom social- och hälsovården. Enligt den ska verksamhetsenheten bland annat svara för ändamålsenligt skydd för och placering av patienterna, klienterna och de anställda.

I denna exceptionella situation kan säkerställande av tjänsteproducentens egenkontroll och patientsäkerheten till och med förutsätta att man försöker hitta olika lösningar för att bryta eventuella smittkedjor och för att skydda riskgrupper, andra patienter och även de anställda. I en situation där avsikten är att förebygga spridning av coronasmitta och samtidigt skydda andra patienter är det möjligt att ta tillfälliga lokaler (i anslutning till befintliga lokaler) i bruk utan att ansöka om ändring av tillståndet eller inspektion av lokalerna. Nya verksamhetsställen förutsätter fortfarande ansökan om tillstånd samt inspektion.

Att ta i bruk nya lokaler ska uttryckligen vara nödvändigt för att förhindra att en smittsam sjukdom sprids och grunda sig på covid-19-situationen i området. Innan nya tillfälliga lokaler tas i bruk ska kommunens läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar konsulteras. I lokalarrangemangen ska man allmänt beakta statsmaktens och THL:s rekommendationer och anvisningar också i fråga om sådana personer som eventuellt använder lokalen även om de inte anlitar tjänsterna. Alla lösningar ska ta hänsyn till klient- och patientsäkerheten samt övriga säkerhetsaspekter. Verksamheten, besluten och grunderna för beslut som beror på covid-19-situationen ska dokumenteras.

Uppdaterad 28.8.2020.

Om en tjänsteproducent har ett gällande tillstånd eller en gällande registrering att producera tjänster som normal mottagningsverksamhet, så täcker detta tillstånd/denna registrering även produktion av tjänsterna på distans. Sålunda behöver man inte ansöka om ändring av tillståndet. Om tjänsteproducenten eller den självständiga yrkesutövaren inte har gällande tillstånd eller registrering, ska man ansöka om tillstånd/registrering för produktion av distanstjänster.

Identifieringen av patienten ska grunda sig på en tillförlitlig metod, och som en sådan betraktas åtminstone stark autentisering, som det föreskrivs om i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). Den metod som använts för identifiering ska kunna verifieras i efterhand. Med andra ord, vid distanstjänster rekommenderas stark elektronisk autentisering av kunden. Detta är ändå inte ett absolut villkor för produktion av distanstjänster och i synnerhet i denna exceptionella situation kan också annan identifiering anses vara tillräcklig. Förutsättningen är ändå att tjänsteproducenten faktiskt kan identifiera patienten/klienten. Dokumenteringen är synnerligen viktig och man ska också dokumentera hur identifieringen har gått till.

Den som tillhandahåller distanstjänster ska ha ändamålsenliga lokaler, anordningar (inkl. förbindelser) och personal med lämplig utbildning som verksamheten förutsätter. Distanstjänsterna ska vara medicinskt adekvata och patientsäkerheten måste beaktas. De datasystem som används för att förmedla och lagra patientuppgifter i samband med distanstjänster ska uppfylla kraven i bestämmelserna om sekretess, dataskydd och informationssäkerhet. Den som tillhandahåller tjänsterna ansvarar för dataskyddet och informationssäkerheten i fråga om såväl de förbindelser som används för distanstjänsterna som behandlingen av de personuppgifter som uppkommer där.

Över distanstjänster ska det på samma sätt som i fråga om andra hälso- och sjukvårdstjänster göras behöriga anteckningar i journalhandlingar, och patientregistret ska föras i enlighet med bestämmelser och föreskrifter.

 

Coronavirustestning är mikrobiologisk undersökning. Detta betyder att en privat tjänsteproducent som utför testning måste ha tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård att utföra undersökningar inom klinisk mikrobiologi. Mikrobiologiska undersökningar förutsätter dessutom tillstånd för laboratorium för mikrobiologi enligt 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett tillsynsavtal med det övervakande laboratoriet om patientnära testning inom mikrobiologi.

Coronavirusundersökningar förutsätter att tjänsteproducenten har antingen omfattande eller begränsat tillstånd för laboratorium för mikrobiologi. Detta betyder att en privat tjänsteproducent måste ansöka om både tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård och tillstånd för laboratorium för mikrobiologi för sin verksamhet. Coronavirusdiganostik får inledas först när tillstånd har beviljats för verksamheten.

Om tillstånd för begränsad verksamhet söks för tjänsteproducentens verksamhet och den mikrobiologiska sakkunskapen har förvärvats genom specialarrangemang (tillsynsavtal med ett laboratorium för klinisk mikrobiologi som har omfattande verksamhet) ska det inlämnas ett skriftligt tillsynsavtal om detta specialarrangemang samt en (egen)kontrollplan som de två aktörerna utarbetat tillsammans.   

Om tjänsteproducenten redan har beviljats gällande tillstånd för verksamhet inom mikrobiologi (tillstånd för omfattande verksamhet inom mikrobiologi och tillstånd för privat hälso- och sjukvård), och coronavirusdiagnostiken har upprättats i samarbete med THL senast den 27 mars 2020, kan verksamheten fortsätta normalt. Om coronavirustestning inte ingår i tjänsteproducentens undersökningsurval, ska man för att inleda coronatestning göra anmälan till det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet inom mikrobiologi (utvidgning av undersökningsmenyn). Anmälan formuleras fritt men den ska innehålla uppgifter om undersökningsnummer och undersökningens namn, en uppskattning av det maximala antalet undersökningar per vecka (antal undersökningar/ vecka) och uppgift om huruvida laboratoriet deltar i extern kvalitetsgranskning. I fråga om alla undersökningar som görs av underleverantörer ska samma uppgifter lämnas, dessutom krävs uppgift om underleverantörslaboratorie(t)rna samt om hur prov- och svarstrafiken har arrangerats. Anmälan kan göras elektroniskt / per e-post. Coronavirusdiagnostik får inledas först efter det att anmälan har behandlats.

I denna exceptionella situation kommer tillstånds- och tillsynsmyndigheterna att behandla tillståndsansökningar i anslutning till coronavirustestning i brådskande ordning.

Mer information om ansökan om tillstånd inom mikrobiologi och COVID-19-laboratorieundersökningar i Institutet för hälsa och välfärds webbtjänst.

Beredskapslagen ger inte kommunerna rätt att avvika från alla sina lagstadgade skyldigheter och tidsfrister. Bestämmelserna i lagen om privat hälso- och sjukvård gäller trots bestämmelserna i beredskapslagen.

Under covid-19-situationen kan det emellertid i vissa situationer vara ändamålsenligt att undvika egentliga inspektionsbesök. Kommunens ansvariga läkare/tandläkare kan under de rådande förhållandena förrätta inspektionen genom ett skriftligt förfarande eller distanskontakt. Inspektören avgör själv om detta är tillräckligt eller om det också krävs ett egentligt inspektionsbesök.

Inspektionsberättelsen ska alltid lämnas in till tillståndsmyndigheten innan tillstånd till verksamhet kan beviljas eller verksamheten inledas.

Om tillståndet för en serviceproducent inom hälso- och sjukvården inte innefattar hembesök i klientens lokaler eller patientens hem räcker det att serviceproducenten gör en anmälan till tillståndsmyndigheten om sin avsikt att i fortsättningen tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som avses i det beviljade tillståndet även i patienternas hem. Tillståndsmyndigheten bedömer på basis av anmälan och med beaktande av karaktären hos de tjänster som planeras att tillhandahållas i hemmet om det räcker med bara en anmälan eller om aktören ska uppmanas att ansöka om tillstånd för ändringen.

Om en serviceproducent som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster ämnar producera sådana tjänster i patientens hem som inte ännu ingår i serviceproducentens gällande tillstånd ska ansökan om ändring av tillståndet lämnas in (utökning av serviceområdet). 
För att hindra spridning av en smittsam sjukdom ska särskild uppmärksamhet också under hembesök fästas vid adekvat skyddsutrustning som skyddar både patienten, klienten och personalen.

Mer information:

Socialservice

Det är synnerligen viktigt att man inom socialvården i kommunerna följer med social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade anvisningar och dessutom kommunicerar dem vidare till producenterna av privat socialservice i sitt område.

Mer information:

Gällande barnens hemlov följer man barnskyddslagen också under undantagstillståndet. Det är emellertid möjligt att lagen om smittsamma sjukdomar kommer att tillämpas. I så fall tillämpas båda lagarna.

De socialarbetare som svarar för barnets ärenden avgör i samarbete med barnet, vårdnadshavarna och enheten hur man gör med hemlovet och vid en eventuell misstanke om smittsam sjukdom tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna individuellt för varje barn. Avgörandena angående barnet görs alltså på individuella grunder enligt gällande lagstiftning.

Vid eventuella frågor om smitta och karantän ska situationen utredas tillsammans med den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Om barnet är på hemlov ska frågan utredas under ledning av den socialarbetare som svarar för barnets ärenden tillsammans med den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) vägleder i frågor som gäller beredskapslagen och tillämpningsförordningen medan regionförvaltningsverken ger råd och handledning vid enskilda ärenden. I dagens läge är det viktigt att följa social- och hälsovårdsministeriets och THL:s anvisningar och dessutom att beakta den gemensamma skyldigheten att dämpa spridningen av coronaepidemin.

Det är skäl att bedöma frågan om personlig assistans främst med hänsyn till klientens behov och hur man ordnar servicen. Verksamhetsenheter ska följa bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar och agera enligt dem. Användningen av en service som kunden har beviljats bör emellertid inte kategoriskt förbjudas.

Bedömningen gällande användningen av en enskild klients personliga assistens bör göras utgående från en helhetsbedömning av situationen i enheten. Personliga assistenter enligt handikappservicelagen kan inte jämställas med sådana personer som besöker enheten, vilkas besök man genom besöksförbudet vill förbjuda (t.ex. anhöriga och vänner.) En personlig assistent kan jämställas med dem som arbetar i enheten eller rehabiliterande arbetare som besöker en enskild klient, exempelvis en fysioterapeut.

För att minimera smittorisken ska också den personliga assistentens arbetsgivare och assistenten själv naturligtvis under dessa förhållanden vidta tillbörliga säkerhetsåtgärder och skydda sig på behövligt sätt. Social- och hälsovårdsministeriet håller på att utarbeta en anvisning för service som ges i hemmet. Där har man också beaktat användningen av personlig assistent och faktorer som både den som använder servicen och assistenten ska följa. Den kan tillämpas också på de aktuella situationerna.

De avvikelser i lagstiftningen som föranleds av coronaviruset gäller inte begränsningsåtgärder som vidtas med stöd av specialomsorgslagen (519/1977), såsom kortvarig avskildhet, rörelsefrihet under övervakning eller kvarhållande. Verksamhetsenheterna ska också ha tillgång till ett sakkunnigteam på det sätt som specialomsorgslagen förutsätter. Begränsningsåtgärder som vidtas med stöd av specialomsorgslagen kan inte motiveras med behovet att förhindra att en smittsam sjukdom sprids, utan specialomsorgslagen måste följas. Orsaken till detta är att undantagsförhållanden inte har beaktats i specialomsorgslagen.

Paragraferna 60, 63 och 67 i smittskyddslagen innehåller bestämmelser om isolering eller karantän av en person. Isolering och karantän kan också tillämpas på personer med funktionsnedsättning som bor vid en verksamhetsenhet inom socialvården.

I enheter med boendeservice är det viktigt att sörja för en trygg läkemedelsbehandling även under epidemin. Social- och hälsovårdsministeriets anvisning är att läkemedelsbehandling i boendeserviceenheter i första hand bör ges med varje boendes personliga läkemedel. Enheterna kan dock ta i bruk ett begränsat läkemedelslager för akuta situationer.

Mer information:

Äldreboenden och coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd har samlat in uppgifter som visar att coronaviruset har spridits till en del äldreboenden såväl på den offentliga som den privata sidan. Smittspridningen och dödsfallen orsakade av coronaviruset beror inte nödvändigtvis på försummelser i vårdhemmets verksamhet.

Regionförvaltningsverken samlar inte in uppgifter om antalet smittade eller dödsfall på grund av coronaviruset på olika typer av boendeenheter. De läkare som har konstaterat coronasmittan meddelar den till Institutet för hälsa och välfärds register över smittsamma sjukdomar och till den infektionsläkare inom sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

De som bor i äldreboenden hör i regel till riskgruppen för vilka viruset är särskilt farligt. Det att det i vårdhemmet finns dödsfall orsakade av coronavirusinfektion betyder inte nödvändigtvis att det har skett försummelser i verksamheten. Vi utreder de fall som vi har fått kännedom om och vid behov vidtar vi tillsynsåtgärder med anledning av dem. Vi kan inte ge ut information om eventuella tillsynsärenden som ännu inte är slutbehandlade.

Mer information om vilka åtgärder vi kan vidta finns i svaret på frågan "Hurdana åtgärder kan regionförvaltningsverket vidta om det upptäcks försummelser i boendenas verksamhet?"

Alla de metoder med vilka man förebygger spridningen av coronaviruset är till nytta också då man förebygger virusspridning i äldreboenden. Serviceproducenternas och verksamhetsenheternas ansvariga personer ska sörja för att äldreboendenas verksamhet är lagenlig och följder myndigheternas anvisningar. Dessutom får serviceproducenterna vid behov anvisningar av kommunens smittskyddsläkare i enskilda fall.

Kommunerna får dessutom anvisningar av sjukvårdsdistrikten om hur man ska förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och hur man ska agera om det är skäl att misstänka smitta. Också sjukvårdsdistrikten ska följa social- och hälsovårdsministeriets anvisningar men sjukvårdsdistrikten kan styra kommunen i den mån som ministeriets anvisningar kräver mer detaljerad eller situationsbunden tolkning.

Kommunen har till uppgift att övervaka att privata serviceproducenter följer lagen och myndigheternas anvisningar. Kommunen är skyldig att säkerställa att det i de egna äldreboendena och i privata äldreboenden i dess område finns tillbörlig och tillräcklig skyddsutrustning och anvisningar för att förebygga smittspridning.

Det är i första hand arbetsgivarens skyldighet att sörja för att arbetstagarna har tillbörlig och tillräcklig skyddsutrustning med hjälp av vilken man tryggar både klientens och arbetstagarens hälsa.

Beredskapen, så som inköp av skyddsutrustning, ankommer i regel på respektive serviceproducent. Genom avtal kan kommunen och serviceproducenten emellertid komma överens om också annat förfarande. I en situation där en privat serviceproducents normala (eller avtalsenliga) beredskapslager tar slut ska kommunen och serviceproducenten förhandla om hur man säkerställer att det finns tillräcklig skyddsutrustning. Kommunen ska beakta att om en privat serviceproducents personal inte kan skydda sig på tillbörligt sätt och serviceproducenten därmed inte kan fortsätta verksamheten ska kommunen i sista hand ta över ansvaret för verksamheten.

Kommunen är skyldig att ordna tillräcklig hälso- och sjukvård, inklusive läkartjänster för dem som bor i äldreboendet. Det är inte möjligt att begränsa tillgången till läkartjänster genom avtal.

För att trygga både klientsäkerheten och kontinuiteten i verksamheten i krissituationer är det därför ändamålsenligt att kommunen och privata serviceproducenter har ett tätt samarbete.

Tillsynsansvaren är samma i det här läget som normalt. Tillsynen består av producentens egenkontroll, tillsynen som görs av kommunen som ansvarar för att tillhandahålla tjänsterna och regionförvaltningsverkets och Valviras tillsyn liksom under normala förhållanden.

Varje serviceproducent ansvarar för att man i vårdhemmet iakttar lagen och följer myndigheternas anvisningar. Kommunerna har det primära styrnings- och tillsynsansvaret för både egna äldreboenden och privata serviceproducenters enheter i kommunens område.

Om läget ger anledning till regionförvaltningsverkets tillsyn undersöker regionförvaltningsverket situationen i första hand genom begärda utredningar och handlingar samt gemensamma samtal med kommunen och serviceproducenten. Under coronaläget överväger man inspektionsbesök noga på grund av smittorisken.

Regionförvaltningsverket och Valvira samarbetar tätt i planeringen och genomförandet av tillsynen. För att upprätthålla lägesbilden och styra åtgärderna utbyter regionförvaltningsverket fortgående information också med andra myndigheter, till exempel ministerier och Institutet för hälsa och välfärd THL.

I speciellt omfattande eller principiellt betydande fall kan Valvira ta över tillsynen av fallet. Valviras behörighet omfattar också sådana fall som sträcker sig över flera regionförvaltningsverks område.

För att trygga personernas hälsa och välbefinnande är det väldigt viktigt att man i äldreboenden och andra boendeserviceenheter vidtar åtgärder enligt myndighetsanvisningarna för att bekämpa coronaviruset. Om regionförvaltningsverket skulle få veta att det i vårdhemmets verksamhet i det hänseendet finns brister kan det vidta många olika åtgärder.

Regionförvaltningsverkets främsta uppgift är att vägleda och råda producenter av vårdtjänster. Om det är fråga om en allvarlig brist kan regionförvaltningsverket snabbt ta i bruk också starkare tillsynsmetoder, så som inspektionsbesök i vårdhemmet. Under coronaläget överväger man inspektionsbesök noga på grund av smittorisken. I synnerligen allvarliga fall kan regionförvaltningsverket meddela vårdhemmet ett föreläggande att vidta åtgärder så att verksamhetens nivå blir tillbörlig eller till och med bli tvungen att avbryta verksamheten.

Intervallvård är en service som en äldre person har beviljats och som personen har rätt till. Rekommendationen att undvika besök gäller inte dessa situationer. Det kan ändå vara ändamålsenligt att först ta reda på om personen som kommer på en intervallperiod och dennes närståendevårdare är symtomfria. Det är emellertid inte möjligt att kategoriskt förvägra servicen. Det är viktigt att se till att närståendevårdaren orkar i hemmet med den som vårdas.

Svaret har uppdaterats 8.7.2020.

Riksdagens biträdande justitieombudsman har i sitt avgörande 18.6.2020 slagit fast att bindande besöksförbud inte kan meddelas i boendeenheter, såsom äldreboenden, med stöd av 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverket hänvisar till biträdande justitieombudsmannens avgörande och konstaterar att möten och besök på vårdhem och andra boendeenheter inom socialvården inte kategoriskt kan förbjudas och att klienten inte kan förhindras att lämna enheten utan laglig grund. Besök och hjälp av närstående för utomhusvistelse ska i princip tillåtas, om en individuell bedömning av klientens situation inte ger rätt att använda isolerings- eller karantänåtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar.  Dock ska man sörja för tillräckligt skydd och säkerhetsavstånd.

Avgörande 18.6.2020 (på finska)

Ungdom och ungdomsarbete

Inom ungdomsarbetet har man snabbt anammat nya sätt att arbeta på med tyngdpunkt på digitalt och mobilt arbete. Undantagsförhållandena har visat att det är möjligt att möta de unga via nya digitala kanaler och på distans och att denna form av arbete har en egen plats. Det kommer att finnas användning för många av de nya arbetssätten också i framtiden. Man kan använda olika arbetssätt parallellt och vidareutveckla dem utifrån de lokala förhållandena och vad som gynnar de unga. Det är också fortfarande viktigt att förmedla rätt information om coronaviruset och virusläget till de unga.

Frågor kring exempelvis användningen av lokalerna och hur tjänsterna ska ordnas avgörs på lokal nivå. De lokala myndigheter som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan i enlighet med 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar bistå vid dessa lokala avgöranden.

Följande rekommendationer bör särskilt beaktas i ungdomslokalernas verksamhet, klubbverksamhet, uppsökande ungdomsarbetet och i ungdomsverkstäderna:

 • Man får inte ha några sjukdomssymtom när man deltar i verksamheten.
 • Håll det rekommenderade avståndet (1–2 m).
 • Sörj för en god hand- och hosthygien.
 • Beakta arbetshälsoinstitutets städningsanvisningar.
 • Ge deltagarna nödvändiga anvisningar och kontrollera att de följs.
 • Agera på så sätt att exponerade kan spåras vid eventuella insjuknanden.

Mer information:

Regionförvaltningsverket förhåller sig positivt till utveckling av nya modeller och att fritidsaktiviteter för barn och unga ordnas som distansklubbar. Om ni har fått statsunderstöd för fritidsverksamhet för barn och unga, kan ni också använda finansieringen för handledarkostnader för distansklubbar. Berätta om era erfarenheter av distansklubbarna i slutrapporten.

 

Det uppsökande ungdomsarbetet fortsätter normalt med beaktande av Institutet för hälsa och välfärds allmänna anvisningar och lokala myndigheters föreskrifter. Inom det uppsökande ungdomsarbetet träffar man unga ansikte mot ansikte samt utnyttjar webbhandledning och elektroniska kontaktverktyg. Flexibla metoder för distansarbete rekommenderas om epidemiläget förändras.

Statsunderstöd befrämjar det uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen (1285/2016) och är avsett för lönekostnaderna för uppsökande ungdomsarbete. Om det uppsökande ungdomsarbetet avbryts eller ändras väsentligt, ska regionförvaltningsverket i det egna området underrättas om detta i enlighet med beslutet om statsunderstöd. Ändringarna kan leda till att understöd måste betalas tillbaka.

Anslagen för det uppsökande ungdomsarbetet har också höjts. Tilläggsunderstöd kan sökas fram till 14.9.2020 för anställning av nya uppsökande ungdomsarbetare. Tilläggsunderstödet är avsett för stimulansåtgärder efter coronaviruset för att kompensera för de effekter som undantagsförhållandena haft på barn och ungdomar.

Läs mer:

 

Avtalet om verkstadsverksamhet för unga har ingåtts av verkstaden och den aktör som hänvisat den unga till verkstaden. Regionförvaltningsverket kan alltså inte ta ställning till själva avtalet. Verkstäderna bör granska avtalen för unga i handledning och kontakta de instanser som hänvisat de unga till verkstaden samt avtala om möjligheten att fortsätta handledningen på nya sätt. Man måste alltid komma överens om hur verksamheten ska genomföras tillsammans med den klient som deltar i verksamheten.

Under vårens undantagsförhållanden rekommenderade social - och hälsovårdsministeriet (SHM) att arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte fortsätter t.ex. i form av webbhandledning eller distansuppgifter. Det var också möjligt att ordna verksamhet på arbetsplatser där det inte fanns någon smittrisk. På många verkstäder utvecklades modeller för distanshandledning under våren och sommaren. Det rekommenderas att handledningen görs mångsidigare genom utveckling av distansservicen, så att handledningen kan fortsätta oberoende av coronaläget.

Under det rådande läget följer man lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt den fattas beslut t.ex. om användningen av lokaler och sättet att ordna tjänsterna lokalt och vid behov med hjälp av lokala myndigheter för smittsamma sjukdomar.

Mer information (SHM):   

 

I Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar rekommenderas bland annat att man i lägren arbetar i begränsade grupper på högst 50 personer. När antalet nära kontakter begränsas i lägret underlättas spårningen av exponerade om koronavirussmitta konstateras i lägret. 

Anvisningen innehåller också rekommendationer om god hand- och hosthygien, städning och undvikande av onödig fysisk kontakt.

THL:s och UKM:s anvisningar (uppdaterad 4.11.2020)

Om coronavirusmitta förekommer på en ungdomsgård är det viktigt att de som eventuellt exponerats kan spåras så bra som möjligt. Dataskyddsförordningen ger möjlighet att behandla personuppgifter bl.a. när man vill följa hur en epidemi sprids.

Mer information:

Begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller inte ungdomslokalernas och ungdomsverkstädernas sedvanliga verksamhet. Till ungdomslokalers sedvanliga verksamhet räknas exempelvis regelbundna ledda klubbar eller smågrupper. Sammankomstbegränsningarna gäller dock tillställningar och evenemang som eventuellt ordnas i ungdomslokalerna. Mer information: Vilka restriktioner gäller för tillfället eller är på kommande för sammankomster?  

Notera att kommunerna med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar och med hjälp av de lokala smittskyddsmyndigheterna kan stänga sina egna lokaler eller begränsa användningen av dem.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet bör den anvisning som de har utfärdat tillämpas vid användningen av offentliga lokaler, såsom ungdomslokaler. De som driver ungdomslokaler och ungdomsverkstäder måste själva bedöma hur anvisningen bäst kan tillämpas på de lokala förhållandena så att kundernas och personalens säkerhet kan garanteras. Vuxna bär ansvaret för att också barn och unga följer anvisningarna.

Vi betonar varje aktörs och vuxens ansvar att följa myndigheternas anvisningar om hygien- och andra arrangemang för att förebygga spridning av viruset.

Myndigheternas behörighet och roller

Regionförvaltningsverkens beslut finns på vår webbplats: Offentliga delgivningar (rfv.fi). De äldre bestämmelserna får du genom att skicka en begäran om uppgifter till regionförvaltningsverkets registratorskontor.

I lagen om smittsamma sjukdomar anges att regionförvaltningsverket styr och samordnar beredskapen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område.

Regionförvaltningsverken övervakar att kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården och att socialservicen och klientsäkerheten kan tryggas på ett ändamålsenligt sätt även vid störningar i vardagen.

Regionförvaltningsverket samlar in information om beredskapen, ger handledning och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. Regionförvaltningsverken har en gemensam representation i social- och hälsovårdsministeriets samordningsgrupp för beredskapen inom social- och hälsovården och i den operativa grupp som lyder under gruppen. Regionförvaltningsverken sammanställer på uppdrag av ministerierna också en enhetlig lägesbild av sina områden.

Det är i första hand det kommunala organet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar som ansvarar för att lokaler stängs och att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förbjuds. Regionförvaltningsverken kan fatta motsvarande beslut inom sina regioner när besluten behövs inom flera kommuners områden.

Om du har lindriga symtom på luftvägsinfektion, så som snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, då ska du vila och lugnt stanna hemma tills du blir frisk. Stanna hemma tills symtomen har gått över. Kontakta hälso- och sjukvården bara om du får allvarliga symtom som andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras. Ta kontakt per telefon så att sjukdomen inte smittar andra. Ytterligare information om coronaviruset fås via det riksomfattande rådgivningsnumret, tfn. 0295 535 535.

Bekämpningen av smittsamma sjukdomar är en del av social- och hälsovården. Myndigheternas ansvar och inbördes samarbete fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Lagen kompletteras av statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar.

 • Kommunerna ansvarar för ordnandet av hälso- och sjukvården och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område. Rådgivning och anvisningar om smittsamma sjukdomar fås från hälsovårdscentralerna. Vid frågor som rör coronasmitta ska man alltså i första hand kontakta den egna hälsocentralen. Också den riksomfattande jourhjälpen ger råd på tfn 116 117.
   
 • Sjukvårdsdistrikten är experter på bekämpning av smittsamma sjukdomar inom sina egna områden.
   
 • Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina respektive regioner. Regionförvaltningsverket övervakar också att samkommunerna för sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården.
   
 • Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Delegationen för smittsamma sjukdomar, som tillsatts av statsrådet, leds av ministeriet. Den följer den allmänna utvecklingen av läget i fråga om smittsamma sjukdomar och stöder ministeriets arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Social- och hälsovårdsministeriet leder, övervakar och samordnar beredskapen för störningar och undantagsförhållanden inom social- och hälsovården i samarbete med andra aktörer. Vid ministeriet ansvarar beredskapsenheten för beredskapsärenden.
   
 • Institutet för hälsa och välfärd är ett riksomfattande sakkunniginstitut som bl.a. styr och stöder kommunernas, sjukvårdsdistriktens och regionförvaltningsverkens arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Den undersöker smittsamma sjukdomar och deras sjukdomsalstrare samt följer upp och utvärderar hoten för smittsamma sjukdomar i Finland och i resten av världen. Dessutom utvecklar institutet diagnostiseringen, uppföljningen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt informerar befolkningen om dem för att förhindra smitta och smittspridning. Institutet för hälsa och välfärd är ett självständigt forskningsinstitut som lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Arbetshälsoinstitutet är en sakkunniginrättning vid riskbedömningen av arbetsrelaterade infektioner samt vid planeringen och genomförandet av bekämpningsåtgärder, särskilt när det gäller företagshälsovården.

Ordnande av coronatest

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar ansvarar kommunerna för att ordna med coronatestning i sina områden. Regionförvaltningsverket kan med stöd av lagen bestämma att kommunen ska organisera testningen på någon ort eller på en viss arbetsplats, ett visst färdmedel eller motsvarande plats.  Detta skulle i praktiken kunna bli aktuellt om kommunen till exempel inte ordnar med coronatestning som är nödvändig för att förhindra smittspridning.

Lagen om smittsamma sjukdomar utgår från att hälsokontroller som ordnas för att förhindra att en allmänfarlig smittsam sjukdom sprids, exempelvis coronatest, i första hand är frivilliga.

Regionförvaltningsverket kan också besluta att det är obligatoriskt att delta i en hälsokontroll, t.ex. i ett coronatest. I så fall behövs det emellertid ett separat beslut för varje person som ska undersökas.  Regionförvaltningsverken kan inte fatta ett allmänt beslut om att exempelvis samtliga flygresenärer, resenärer som anländer till hamnarna eller till gränsövergångar från utlandet ska coronatestas.  Man bör tänka på att det handlar om att ingripa i människors grundläggande fri- och rättigheter att besluta om obligatoriska coronatest.

Beslut om karantän

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan en kommuns eller samkommuns läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar besluta att personer ska sättas i karantän. Regionförvaltningsverket kan inte bestämma att personer som exponerats för coronavirussmitta ska sättas i karantän. Regionförvaltningsverket har inte heller behörighet att kräva att lokala kommunala myndigheter ska meddela beslut om karantän exempelvis på flygplatser eller i hamnar.

Regeringen, social - och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd följer utvecklingen av sjukdomsläget i olika länder och kan dra upp riktlinjer för begränsningsåtgärder och rekommendationer för resor.

Mer information:

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), paragraferna 14, 15, 16, 60 och 63

Sjukvårdsdistrikten publicerar information om gällande begränsningar och rekommendationer inom sina områden för att förebygga spridningen av coronaviruset. Uppgifterna publiceras på sjukvårdsdistriktens webbplatser. 

Information om regionala sjukdomssituationer och länkar till sjukvårdsdistriktens webbplatser finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats (sidan är på finska).

Regionförvaltningsverket samlar inte in en heltäckande förteckning över alla sjukvårdsdistrikts webbplatser.

Social- och hälsovårdsministeriet har som en del av hybridstrategin för bekämpning av coronaepidemin förutsatt att sjukvårdsdistrikten organiserar samarbetet mellan myndigheterna och samordnar bekämpningsåtgärderna för coronaviruset i sina områden. De samordningsgrupper som leds av sjukvårdsdistrikten sammanställer lägesbilden i sina områden och bereder inom sina områden beslutsfattandet om rekommendationer och åtgärder i anslutning till coronaviruset. Samordningsgrupperna består av olika myndigheter i området, bl.a. ledningen och sakkunniga vid sjukvårdsdistriktet, kommunerna och regionförvaltningsverket.

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 15.9: Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev om genomförandet av de rekommendationer och begränsningar som krävs för coronavirusepidemin i regionerna

Övrigt

Regeringen fattade 16.3.2020 beslut som har betydande följder för undervisnings- och kulturverksamhet som har fått statsunderstöd. I och med besluten har man stängt bl.a. skolor, bibliotek, bokbussar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottslokaler, ungdomslokaler, klubblokaler och organisationers samlingslokaler och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Dessutom har offentliga sammankomster begränsats till tio personer och det rekommenderas att man undviker onödig vistelse på allmänna platser. I det första skedet sträcker sig regeringens beslut till och med 13.4.2020.  
Regionförvaltningsverken som beviljar statsunderstöd förhåller sig förstående till denna exceptionella situation. Vi ber dem som har fått statsunderstöd att bedöma huruvida de ska genomföra den statsunderstödda verksamheten fram till 13.4.2020 och eventuellt även efter detta.

 • Om den statsunderstödda verksamheten inte har gett upphov till så mycket godtagbara kostnader som fastställts i beslutet har mottagaren av statsunderstöd möjlighet att ansöka om förlängning av användningstiden för statsunderstödet. Detta ska göras minst en månad innan användningstiden går ut eller så fort som möjligt efter att följderna av coronaviruset har klarnat.  
 • Om statsunderstödstagaren inte ansöker om förlängd användningstid och det inte har uppstått så mycket godtagbara kostnader som fastställts i beslutet bör understödstagaren förbereda sig på att betala tillbaka statsunderstöd.   
 • Om projektet eller verksamheten redan har gett upphov till så mycket godtagbara kostnader som fastställdes i beslutet och också i övrigt till största delen har genomförts enligt plan kan understödstagaren lämna in slutredovisningen som normalt när användningen av statsunderstöd har upphört.   

Instruktionsvideor

Förfrågningar: [email protected]

På ansvarsområdets för arbetarskyddet webbadress työsuojelu.fi finns vanliga frågor om hur coronaepidemin påverkar arbetsförhållandet och arbetssäkerheten. Arbetarskyddsmyndigheten har dessutom en riksomfattande telefonrådgivning.

Bekanta dig även med arbets- och näringsministeriet vanliga frågor.

Samservicekontoren tillhandahåller centraliserat tjänster från myndigheter inom den offentliga förvaltningen på en och samma plats. Där kan man utöver kommunens tjänster få service från t.ex. FPA, polisens tillståndsförvaltning, Skatteförvaltningen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och arbets- och näringsbyrån.

På grund av coronaläget har de ovan nämnda myndigheterna i fråga om sina egna tjänster rekommenderat kunderna att i första hand ta kontakt per telefon eller via nättjänster. Om det är nödvändigt att besöka myndighetens serviceställe bör kunderna iaktta god handhygien och hålla avstånd till andra människor. Dessutom rekommenderas att man bokar tid i förväg. Myndigheterna rekommenderar också att man undviker fysiska besök om man har förkylningssymtom, är i karantän eller har rest utomlands under de senaste två veckorna eller eventuellt har utsatts för coronaviruset.

Med iakttagande av dessa samma principer kan samservicekontor hållas öppna enligt prövning. Man bör i mån av möjlighet undvika att uträtta ärenden ansikte mot ansikte och istället utnyttja andra servicesätt. Den aktör som ansvarar för verksamheten vid servicepunkten ansvarar för hur servicen ordnas vid undantagsförhållanden och för anvisningarna till kommuninvånarna om hur man uträttar ärenden vid servicepunkten. Serviceanordnaren ska beakta hur man kan minimera risken för smittsam sjukdom vid användningen av lokalerna.