Vi är en ansvarsfull arbetsgivare

Vid regionförvaltningsverken satsar vi på att stärka en god arbetstagarupplevelse. Det är en viktig del av främjandet av vår arbetsgivarbild. Det är viktigt för oss att vår personal trivs, mår bra och är engagerade.  

Våra utvecklingsriktlinjer för att främja arbetsgivarbilden 

Våra ämbetsverks gemensamma nätverk för arbetsgivarbilden har utarbetat riktlinjer för utvecklingen. Riktlinjerna utgör den strategiska kärnan i främjandet av arbetsgivarbilden i våra ämbetsverk, ansvarsområden och olika funktioner åren 2023–2027.  

En person med långt hår som sitter på en flerfärgad kub. "Vision 2027, RFV är en omtyckt och attraktiv arbetsgivare. RFV lockar och håller i tjänst de toppexperter inom sin bransch för vilka arbetets betydelse är viktig. RFV är känt som en utmärkt arbetsgivare. För potentiella sökande berättar man i detalj hur det är att arbeta hos oss, vad vi gör och vilka möjligheter regionförvaltningsverket erbjuder. Regionförvaltningsverkets personal leds på ett sätt som stöder engagemang och trivsel i arbetet. Att bygga upp en bra arbetskultur är en naturlig del av de anställdas vardag."

Våra utvecklingsriktlinjer omfattar utvecklingsobjekt som baserar sig på forskningsdata och som vi ämnar ta tag i vid regionförvaltningsverken. En del av dem gäller intern utveckling, såsom att stärka lyssnande ledarskap och personalens möjligheter att påverka. Våra utvecklingsriktlinjer ger också en forskningsbaserad bild av våra styrkor. Ett av dem gäller regionförvaltningsverkets anställdas starka erfarenhet av att vi utför ansvarsfullt arbete till förmån för människornas vardag. 

En mansgestalt med en mycket stor skjorta. Han håller en surfplatta i handen och omges av två röda hjärtsymboler och en grön tumme upp-symbol. I övre delen av bilden står det: "RFV är en bra arbetsplats", under den finns fyra rubriker. Under varje rubrik finns också text. Den första rubriken och texten är följande: "Mitt arbete är meningsfullt.", "Vi påverkar människornas och regionernas vardag på många sätt. Jämlikhet, välbefinnande och trygghet!". Den andra rubriken och texten är följande: "Mitt arbete är flexibelt.", "Jag kan flexibelt kombinera arbete och fritid. Hos oss är hybridarbete vardag." Den tredje rubriken och texten är följande: "Jag har trevliga kollegor.", "Vi har ett vänligt arbetsklimat. Jag får och ger kollegialt stöd." Den fjärde rubriken och texten är följande: "Jag kan lita på att mitt arbete fortsätter.", "Största delen av oss har ett ordinarie tjänsteförhållande".

Kompetensens temaår 2022 som stöd för utvecklingen av regionförvalt­ningsverkets anställda

År 2022 var kompetensens temaår i regionförvaltningsverket. Temaåret har ett nära samband med verkställandet av RFV-NTM-strategin och på hur regionförvaltningsverkens verksamhet påverkar samhället. Vår kompetensroll framhävs av de operativa mål som härrör från denna strategi, den snabba förändringen i vår verksamhetsmiljö samt att saker och fenomen blir mer komplicerade. För att kunna svara på och förutse dessa krävs kontinuerlig kompetensutveckling och förnyelse samt omfattande nätverksbildning och samarbete. 

Målen för temaåret var:

  • identifiera och förutse framtida kompetensbehov
  • synliggöra den mångsidiga kompetensen hos regionförvaltningsverkets anställda
  • stöda kompetensutvecklingen
  • möjliggöra och stödja kompetensdelning och gemensamt lärande
  • ge insikter samt möjliggöra framgångar i arbetet.