Undervisnings- och kulturväsendets utbildningar - RFV fortbildar

Regionförvaltningsverkens undervisnings- och kulturväsende stöder personalen inom välfärds- och bildningssektorerna genom att hjälpa dem att utveckla sin kompetens. Vårt mål är att öka livskraften genom att höja utbildnings- och kompetensnivån och förbättra tillgången på kompetent arbetskraft.

Vi ordnar sektorsövergripande utbildning för personalen inom undervisnings-, ungdoms-, biblioteks- och idrottsväsendet samt för personalen inom småbarnspedagogiken. Våra ämnen är bland annat 

 • rättsskydd 
 • lagstiftning 
 • välmående 
 • säkerhet
 • främjande av sociala färdigheter
 • hållbar livsstil
 • stöd för lärande. 

Svenska enheten för bildningsväsendet vid regionförvaltningsverket ansvarar för den svenskspråkiga fortbildningen för personal inom bildningsväsendet.

Läs mer om vår svenskspråkiga fortbildning

Vi tar gärna emot önskemål om utbildningsämnen och information om regionala utbildningsbehov.

Våra utbildningar är avgiftsfria och kortvariga. Vår verksamhet når personalen inom välfärds- och bildningssektorerna i hela Finland. Vi ordnar webbinarier och utbildningar runtom i landet. Dessutom erbjuder vi webbkurser och videomaterial som stöd för kompetensutvecklingen. 

Följ oss i sociala medier

Kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot förslag och tips om utbildningar och respons på vår verksamhet.

RFV fortbildar-verksamheten koordineras riksomfattande av: 

 • Kati Koskiniemi
  kati.koskiniemi(at)rfv.fi
 • Petja Pyykkönen
  petja.pyykkonen(at)rfv.fi