Kokoontumisrajoitusten ABC

Julkaisupäivä 16.2.2022 10.31 Blogit

Yleisössä henkilö kuvaa kännykällä bändiä. Bändi soittaa lavalla.

Korona-ajan kokoontumisrajoitukset vaihtelevat Suomessa alueittain muun muassa tautitilanteen ja epidemiaennusteen mukaan. Yhdellä alueella on voimassa tiukemmat rajoitukset kuin toisella. Jos kansalainen seuraa vain valtakunnallista epidemiatilannetta, hänestä saattaa tuntua vaikeaselkoiselta, miksi kokoontumisrajoitukset vaihtelevat alueittain. Myös kunnat voivat määrätä alueellaan kokoontumisrajoituksia.

Hankalaa saattaa olla myös ymmärtää, mitä kokoontumisrajoitus käytännössä tarkoittaa ja miten kokoontumisrajoitus eroaa aluehallintoviraston määräämistä muista koronarajoituksista. Kirjoituksemme keskittyy kokoontumisrajoitusten tähän puoleen. Haluamme avata kokoontumisrajoitusten faktoja ja vastata kysymykseen: ”Mikä on kokoontumisrajoitus?”

Aluehallintoviraston määräykset kokoontumisrajoituksista koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jotka järjestetään sisällä tai rajatussa ulkotilassa. Kokoontumisrajoituksia koskevassa määräyksessä rajoitus voidaan kohdentaa koskemaan vain osaa yleisötilaisuuksista tai yleisistä kokouksista. Yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoittamisesta säädetään tartuntatautilaissa. Lue lisää tartuntatautilain pykälästä 58.

Kokoontumislaki määrittelee tilaisuuden luonteen

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia. Tällaisia ovat myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.

Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten määritelmät tulevat kokoontumislaista. Lisätietoa: Mihin aluehallintoviraston toimivalta kieltää ja rajoittaa yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia perustuu?

Esimerkkejä yleisötilaisuuksista, joita kokoontumisrajoitukset voivat koskea:

 • Konsertit
 • Teatteri- ja kesäteatterinäytökset (myös esimerkiksi huvipuiston tiloissa järjestetyt näytökset)
 • Elokuvateatterinäytökset
 • Festivaalit  
 • Markkinat
 • Yksittäiset huutokauppatilaisuudet
 • Yleisurheilutapahtumat ja muut urheiluottelut ja -turnaukset (esim. pesäpallo, jalkapallo ja jääkiekko), jos paikalla on yleisöä
 • Lähtökohtaisesti kaikille avoimet, maksullisetkin koulutustilaisuudet ja seminaarit, myös kaupallisten palveluntarjoajien järjestämät
 • Pop-up-kahvilat ja -myymälät ainakin silloin, kun ne eivät ole kauppakeskusten tiloissa
 • Päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen järjestämät juhlat, päättäjäistilaisuudet ja ylioppilasjuhlat, jos tilaisuuteen osallistuu muita kuin henkilökuntaa ja lapsia, oppilaita ja opiskelijoita
 • Vanhojen tanssit, jos paikalla on yleisöä (esim. oppilaiden vanhempia)
 • Penkkariajelut
 • Drive-in-tapahtumat
 • Yliopistojen väitöstilaisuudet
 • Pilkkikilpailut

 Lisätietoa yleisötilaisuuksista, joita kokoontumisrajoitukset voivat koskea:

Kaikki tilaisuudet tai toiminta eivät ole kokoontumisrajoitusten piirissä

Kokoontumisrajoitukset eivät koske jatkuvaluonteista, normaalia toimintaa eivätkä työpaikkojen normaalia toimintaa.

Esimerkkejä jatkuvasta normaalitoiminnasta, jota kokoontumisrajoitukset eivät koske:

 • Huvipuistot ja sisähuvipuistot
 • Eläinpuistot
 • Liikunta- ja aktiviteettipuistot
 • Tivolit
 • Toritoiminta
 • Huutokauppatoiminta silloin kun yrityksen toimialana on huutokauppojen pitäminen
 • Leikkipuistot ja leikkipaikat  
 • Maauimalat ja uimarannat  
 • Kesäleirit
 • Esitykset, jotka ainoastaan striimataan yleisölle, eli yleisöä ei ole paikan päällä
 • Oppilaitosten ja koulujen toiminta sekä sisäiset tapahtumat, joissa ei ole ulkopuolista yleisöä
 • Oppilasvalintaan ja opetustoimintaan liittyvät koetilanteet
 • Opastetut kierrokset esimerkiksi museossa, kaupunginosassa tai luontokohteessa

Toimijoita voi kuitenkin koskea tilojen käyttöä koskevat rajoitukset: Asiakas- ja toimitilojen käytön rajoitukset.

Kokoontumisrajoitukset eivät koske myöskään yksityistilaisuuksia, kuten yksityisten henkilöiden järjestämiä hääjuhlia, illanviettoja, yksityisten henkilöiden ulkoilua tai urheilua ulkona.

Viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät myöskään kuulu kokoontumisrajoitusten piiriin. Niissä ei voi siksi ottaa koronapassiakaan käyttöön kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona.

Yhtiöiden, yhdistysten ja vastaavien osakkaiden ja jäsenten kokoukset eivät yleensä kuulu kokoontumisrajoitusten piiriin.

Lisätietoa tilaisuuksista ja toiminnasta, jotka eivät pääsääntöisesti ole kokoontumisrajoitusten piirissä:

Yleisötilaisuuden järjestäminen

Kokoontumisrajoitusten lisäksi tapahtuman järjestäjän tulee ottaa huomioon tartuntatautilaissa säädetyt hygieniavaatimukset sekä tilojen käyttöä koskevat velvoitteet.

Hygieniavaatimukset (tartuntatautilaki 58 c §)

Koko maassa on voimassa laajasti tartuntatautilaissa säädetyt hygieniavaatimukset. Vaatimukset ovat voimassa suoraan lain nojalla ilman erillistä viranomaispäätöstä. Toimijan täytyy ottaa huomioon hygieniavaatimukset kaikissa hallinnoimissaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissasi sekä tietyissä rajatuissa ulkotiloissa.

Tartunnan riskin ehkäiseminen tiloissa (tartuntatautilaki 58 d §)

Aluehallintovirastot voivat antaa määräyksen, joka velvoittaa toimijoita järjestämään toimintansa terveysturvallisesti. Jos alueelle on annettu tällainen määräys, yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteen esimerkiksi

 • rajoittamalla asiakasmäärää
 • porrastamalla oleskelua
 • tehostamalla ilmanvaihtoa
 • edellyttämällä osallistujilta kasvomaskin käyttöä.

Taulukko tartuntatautilain pykälien 58 ja 58 d eroista. Eroja on lueteltu leipätekstissä.
Tartuntatautilain pykälä 58 koskee kokoontumisrajoituksia ja pykälä 58 d tilojen terveysturvallista käyttöä.

Toimijan täytyy tehdä kirjallinen suunnitelma niistä toimenpiteistä, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään tiloissa.

Aluehallintovirastot ovat koonneet kattavan ohjeen kirjallisen suunnitelman tekoon sivuilleen:

Huom! Aluehallintovirasto ei anna arviota tai hyväksyntää yksittäisten toimijoiden suunnitelmille covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi tiloissaan. Toimijan ei tule lähettää kirjallista suunnitelmaa aluehallintovirastoon, vaan se täytyy pitää tilassa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä sekä tarvittaessa pyynnöstä esittää suunnitelma kunnan tai aluehallintoviraston tarkastajalle.

Yleisötilaisuuden järjestäminen ravitsemisliikkeessä

Jos yleisötilaisuus järjestetään ravitsemisliikkeessä tai jos yleisötilaisuudessa on anniskelualue, toimijan täytyy noudattaa kokoontumisrajoitusten lisäksi myös ravintolatoimintaa koskevia rajoituksia.

Lisätietoa yleisötilaisuuden järjestämisestä ravitsemusliikkeessä:

Yksityistilaisuuden järjestäminen

Aluehallintovirastojen määräykset kokoontumisrajoituksista tai tilojen käytöstä eivät koske yksityistilaisuuksia tai muuta yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia, kuten valmistujaisjuhlat, häät, hautajaiset, ristiäiset, syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.

Jos yksityistilaisuus järjestetään ravintolassa, kahvilassa tai muussa ravitsemisliikkeessä, tulee myös yksityistilaisuudessa ottaa huomioon voimassa olevat ravintolatoiminnan rajoitukset ja velvoitteet. Esimerkiksi vaatimukset hygieniasta ja turvaetäisyyksistä on otettava huomioon, samoin aukiolo- ja anniskeluaikojen rajoitukset sekä mahdolliset asiakasmäärien rajoitukset.

Lisätietoa yksityistilaisuuksien järjestämisestä:

Koronapassi

Tällä hetkellä koronapassin käyttöä on rajoitettu siten, että sen käyttöönotto ei vapauta toiminnanharjoittajaa rajoituksista. Lisätietoa: STM:n tiedote 11.2.2022    

Toiminnanharjoittaja voi kuitenkin ottaa koronapassin käyttöön rajoitusten piiriin kuuluvissa tiloissa, joita asiakkaat käyttävät vapaa-aikanaan virkistystarkoituksessa. Tällaisia tiloja ovat:

 • yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat
 • ravitsemisliikkeet
 • kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat, kuten esimerkiksi taidegalleriat.

Toiminnanharjoittaja ei voi ottaa koronapassia käyttöön sellaisissa tiloissa ja paikoissa, joiden voidaan katsoa olevan tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta välttämättömiä tai olennaisia. Lisäksi tilojen sulkemisesta ei voi vapautua koronapassin käyttöönotolla.

Lisätietoa koronapassin käytöstä: Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta - Koronapassi

Voimassa olevat alueelliset koronarajoitukset

 Lisätietoa

Kirjoittajat: aluehallintoviraston asiakaspalvelun tiimi

Usein kysytyt kysymykset Yhdistyksen kokous korona koronapassi koronavirus oppilaitos tartuntataudit tautiepidemia yritykset